Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Görev Tanımları

BAŞKANLIĞIMIZIN ORGANİZASYON ŞEMASI

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN, ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN,

ŞEFLİKLERİMİZİN FAALİYET KONULARI ve GÖREVLERİ

* Daire Başkanlığı

* Eğitim-Öğretim İşlemleri Şube Müdürlüğü

* İstatistik, Yazı İşlemleri ve Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şefliği

* İstatistiki İşlemler Şefliği

* Lisans Eğitim Öğretim Şefliği

* Lisansüstü Eğitim Öğretim Şefliği

* Yabancı Uyruklu Öğrenciler Şefliği

* Yazı İşleri ve Kayıt-Kabul Şefliği


DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN UNVAN BAZINDA GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı 

* Harcama Yetkilisi 

* Eğitim-Öğretim Şefliği 

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Şefliği 

* İstatistik, Yazı İşlemleri ve Kayıt Kontrol Şefliği 

* Gerçekleştirme Görevlisi 

* Harçlar, Burslar ve Mali İşler Görevlisi 

* İdari ve Mali İşler Görevlisi 

* İstatistiki İşlemler Görevlisi 

* Kayıt Kabul Görevlisi 

* Lisans Eğitim-Öğretim Görevlisi 

* Lisansüstü Eğitim-Öğretim Görevlisi 

* Yabancı Uyruklu Öğrenciler Görevlisi 

* İç Kontrol Temsilcisi 

* Taşınır Kayıt 

* Taşınır Kontrol 


ETÜ Asistan Snow