Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Rektörün Mesaji

REKTÖRÜN MESAJI

Erzurum Teknik Üniversitesi bilim ve teknolojide yenilikten, eğitim ve öğretimde kaliteden ödün vermeden, girişimci ve uluslararası bir üniversite olma vizyonuyla ülkesine katma değer üreten bir bilim yuvasıdır.

Kurulduğu günden bu yana, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip, milletinin sahip olduğu değerlerden güç alan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi gaye edinen genç ve dinamik bir üniversitedir. Bu dinamizm ile üniversitemiz, gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleri ve geliştirdiği ulusal/uluslararası projeleriyle ülkemizin gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam etmektedir. 

Eğitim öğrenciye saygıyla başlar” anlayışıyla öğrenci merkezli eğitimi önceleyen Erzurum Teknik Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve geniş kampüs olanaklarıyla ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılama sorumluluğuyla yenilik ve gelişimden hiçbir zaman ödün vermeden bilimsel, kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri ile öğrencilerini hayata hazırlamaya devam edecektir.

 

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Bülent Çakmak

Rektör

ETÜ Asistan Snow