Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

  • Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü Kuruldu

Hızlı Erişim


Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü

1. Vizyon ve Misyon 2. Yönerge 3. Danışma Kurulu 4. Birim Temsilcileri Grubu

Eğitimler

1. Sosyal Sorumluluk Okulu

Raporlar

2023 KİDR (Toplumsal Katkı)

Dış Paydaşlar

ETÜ Gönüllüleri

ETÜ Gönüllüleri Faaliyetler Projeler

Medyada Koordinatörlük

TRT Erzurum Radyosu | 12.03.2024
ETÜ Asistan Snow