;
;
Degerli Gençler,

   İnsanoğlunun bilgiyi, öğrenmeyi ve tekniği keşfettiği zamanlardan itibaren en önemli eğitim-öğretim kurumları olan üniversiteler, çağın gereklerini de göz önünde bulundurarak bilim, tarih, edebiyat, kültür ve sanat bilinci ile yoğrulmuş; disiplinli, mantıklı, ileri görüşlü, ulusal ve evrensel olaylar karşısında rasyonel düşünebilen, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedef edinmişlerdir. Günümüzde bu hedefler gelişen teknolojik ve bilimsel ilerlemelerle nitelik değiştirmiş, daha hızlı ulaşılabilen hedeflere dönüşmüştür. Medeniyetin temel unsurları olan tarih, kültür ve sanattan asla ödün vermeden yenileşmeyi benimsemiş, öz kimliğini kaybetmeden muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın hatta bu seviyeyi aşmanın bilincinde olan bir neslin yetişmesi, elbette bilimsel düşünce ve bu düşünceleri yorumlamada ve uygulamada evrensel görüşlere açık ve her türlü fikrin serbestçe tartışıldığı üniversiteler sayesinde mümkündür.

   Bir toplumun düşünce yapısının sağlam temellere dayanması ancak sağlam ve gerçekçi bir tarih bilinciyle; toplumu asli değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan ideolojiler karşısında kendi düşüncelerini etkin hâle getirebilmenin ancak kendi kültür tarihimizle yoğrulmuş felsefi ve eleştirel bir düşünceyle; Türk dilinin ve edebiyatının da en az diğer dünya dilleri ve edebiyatları kadar üstün ve zengin olduğunun bilinci ancak kendi dil ve edebiyatı konusunda özenli ve tavizsiz bir duruşla; kendisi, çevresi, kültürü ve tarihi ile barışık bir neslin yetişmesi ise ancak sağlıklı bir ruhsal yapıyla mümkündür.

   Belirlemeye çalıştığımız bu vizyon ve misyonu kazanmanın yolu sorgulayan, araştıran, üreten bir bireyden ve onu besleyen kültürden geçer. Bu doğrultuda fakültemizdeki programlar, kültür ve medeniyetimizin ilerlemesini; bölgemizin ve ülkemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çağımızın gerçekleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

           Prof. Dr. Selami BAKIRCI
           Edebiyat Fakültesi Dekanı