Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
serap atasever belli
dr. öğr. üyesi

Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (DR), 2014, 2019

Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2011, 2014

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Mesleki İlgi ve Uyumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirilmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Üniversite Öğrencilerinin Biliş Eylemlerini Anlama ve Üretim Düzeylerinin İncelenmesi: Olgusal ve Olgu Dışı Eylemlerin Yanulamlama Görünümleri
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

3- Yazılı Söylemde Karşılaştırmalı Analiz: İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde Okuyan 1. Sınıf Türk Üniversite Öğrencileri ve Anadili İngilizce olan Amerikalı Üniversite Öğrencilerinin Savlama Temelli Metinlerinde Çerçeve Belirleyicilerin Kullanımı Üzerine Bir Derlem Çalışması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Uygulamaları
Bölüm Adı:Karekod Destekli Sözcük Bilgisi Öğretimi, SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP, KALAY DİLŞAH Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Şimşek Erdi, Üstün Ahmet Berk Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:216 ISBN:978-625-427-069-7 Bölüm Sayfaları:47-72

2- The Representation of Ideologies in Electronic Media for Children and Young Adults
Bölüm Adı:A Corpus-Based Investigation of Gender Representation on TV and in Movies, SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing, Editör: Erdem Ayyıldız, Nilay Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:140 ISBN:1-5275-7771-6 Bölüm Sayfaları:55-76

1- 2218/B-Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Bursu
2014 TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Programı TÜRKİYE

1- Genel Dilbilim-I ve Genel Dilbilim-II dersleri Vize ve Final Soru Yazarlığı
2015 2019

2- Uluslararası İlişkiler Departmanı
2010 2011

1- Ulusal
Oxford Teachers’ Academy Foundation Course in Teaching Young Learners, OxfordUniversity Department for Continuing Education and Oxford University PressTeacher Training Programme Oxford Teachers’ Academy Foundation Course in Teaching Young Learners, Oxford University Department for Continuing Education and Oxford University Press Teacher Training Programme 10.05.2010 14.05.2010

2- Ulusal
Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı 01.10.2015 02.10.2015

3- Ulusal
Pedagoji Formasyon Belgesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Eğitimi 20.09.2009 10.06.2010

4- Uluslararası
Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics 2018 Corpus Linguistics for Language, Discourse and Society summer school program including 25 hours of instruction on a set of topics such as corpus-based discourse analysis, applying corpus methods in forensic linguistics, studying social history with corpora, concordancing and keyword analysis, collocation networks and discourse analysis with GraphColl, building your own corpus, introduction to understanding statistics for corpus analysis and etc. 25.06.2018 28.06.2018

1- Context-Dependent and Context-Independent Task Development in Examining Verb Complementation Patterns in English
ATASEVER BELLİ SERAP, SÖĞÜT SİBEL, Yayın Yeri:Novitas-Royal ,2021
Uluslararası Hakemli ERIC; ULAKBİM; SCOPUS; INDEX COPERNICUS; EBSCO HOST, Özgün Makale

2- Frame Markers in Master Thesis Abstracts Written in English and Turkish
ATASEVER BELLİ SERAP, Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

3- Linguistic Patterns in PhD Acknowledgements Written in Turkish and English
ATASEVER BELLİ SERAP, Yayın Yeri:Asian ESP Journal ,2019
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

4- An Analysis of Stative Verbs Used with the Progressive Aspect in Corpus-informed Textbooks
ATASEVER BELLİ SERAP, Yayın Yeri:English Language Teaching ,2018
Uluslararası Hakemli ERIC, Özgün Makale

5- A study on ELT students’ cultural awareness and attitudes towards incorporation of target culture into language instruction
ATASEVER BELLİ SERAP, Yayın Yeri:Journal of Language and Linguistic Studies ,2018
Uluslararası Hakemli ERIC, Özgün Makale

1- Düzenleme Kurulu Üyesi. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2017, Anadolu Universitesi, Eskişehir
2017 2017 Üye

1- Post-Covid Adaptations in Higher Education Teaching: Lessons Learned
ATASEVER BELLİ SERAP, Yılmazlı Trout İnci, YILDIRIM FATİH 16.02.2023, Yayın Yeri:The Qualitative Report's 14th Annual Conference (TQR2023) Uluslararası Özet bildiri

2- Exploring Acculturation Attitudes and Knowledge of Pre-service English Language Teachers: Can Language Offer a Compromise?
CİVAN İLKNUR, ATASEVER BELLİ SERAP, SÖĞÜT SİBEL 21.10.2022, Yayın Yeri:2nd International Symposium on Social Justice in ELT: Promoting Social Issues in Language Education, October 21-22, 2022 Uluslararası Özet bildiri

3- Amplifying the Voices of L2 Learners: An exploration of language learning experiences through Photovoice
ATASEVER BELLİ SERAP, Yılmazlı Trout İnci, YILDIRIM FATİH 20.10.2022, Yayın Yeri:“30 years of photovoice – Past, present and future,” October 20-22, 2022 Uluslararası Özet bildiri

4- Can Massive Open Online Courses (MOOCs) Develop The Pragmatic Competence of Language Learners?
CİVAN İLKNUR, SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP 28.09.2022, Yayın Yeri:The 5th International Open & Distance Learning Conference (IODL 2022) Uluslararası Özet bildiri

5- How Do EFL Learners Qualify Their Epistemological Stance Through Markers of Evidentiality?
ATASEVER BELLİ SERAP 27.05.2021, Yayın Yeri:MAG2021-3rd Metadiscourse Across Genres Conference- Metadiscourse in intra/inter/cross-cultural communication Uluslararası Özet bildiri

6- L2 Learners’ Recognition and Production of Factive and Non-factive Cognitive Verb Complementation Patterns at Different Vocabulary Levels
SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP 14.10.2021, Yayın Yeri:LingBaW2021- Linguistics Beyond and Within 2021-Hierarchies, Boundaries and Continua in Linguistics (14-15 October) Uluslararası Özet bildiri

7- I ‘FEEL’ OR ‘AM FEELING’ GOOD ON THE ROAD? : DIACHRONIC ANALYSIS OF THE PROGRESSIVE ASPECT
ATASEVER BELLİ SERAP, SÖĞÜT SİBEL, CİVAN İLKNUR 09.05.2022, Yayın Yeri:1st International Social Sciences Symposium 'ROAD' Erzurum Technical University, 9-11 May 2022 Uluslararası Özet bildiri

8- Fostering L2 Writing Instruction Through Quick Response Codes
SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP 24.06.2022, Yayın Yeri:International Conference on Language Education, Literature and Linguistics (ICLELL-2022) Uluslararası Özet bildiri

9- L2 Learners' Orientation to Genre-specific Conventions of Writing: A Phenomenological Study
SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP, CİVAN İLKNUR 01.07.2022, Yayın Yeri:The 5th International English for Specific Purposes Conference Uluslararası Özet bildiri

10- A corpus-based analysis of EFL learners’ verb complementation patterns
SÖĞÜT SİBEL, ATASEVER BELLİ SERAP 26.02.2021, Yayın Yeri:The 3rd TESOL Turkey International ELT Conference: Pedagogical Shifts in Times of Turmoil Forced Distance Education in ELT Uluslararası Özet bildiri

11- Turkish Prospective EFL Teachers’ Vocabulary Learning Strategy Use, Vocabulary Learning Beliefs and Vocabulary Levels
ATASEVER BELLİ SERAP,SÖĞÜT SİBEL 14.11.2019, Yayın Yeri:19th INGED International ELT Conference Uluslararası Özet bildiri

12- A Comparative Study on Transitions in Native and Non-Native Argumentative Essays
ATASEVER BELLİ SERAP,KEÇİK İLKNUR 21.09.2018, Yayın Yeri:2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education Uluslararası Tam metin bildiri

13- Preferences of pre service English language teachers for either phrasal verbs or one word equivalents
ATASEVER BELLİ SERAP 24.10.2013, Yayın Yeri:The Asian Conference on Education-ACE 2013- Learning and teaching in Changing Times Uluslararası Özet bildiri

14- A corpus-based study on the progressive use of stative verbs
ATASEVER BELLİ SERAP,TURAN ÜMİT DENİZ 22.06.2018, Yayın Yeri:Corpora and Discourse International Conference (CAD 2018) Uluslararası Özet bildiri

15- ’Make’ and ’Do’ in Native and Non-native Argumentative Essays
ATASEVER BELLİ SERAP,KEÇİK İLKNUR 03.05.2018, Yayın Yeri:13th METU International ELT Convention: Teaching Beyond Boundaries Uluslararası Özet bildiri

1- PRP107-Speaking II
Lisans 2021-2022 İngilizce 3

2- IDE106-Presentation Skills and Academic Speaking
Lisans 2021-2022 İngilizce 3

3- FOR16-83 Öğretmenlik Uygulaması I
Lisans 2021-2022 İngilizce 1

4- IDE107-Advanced English Grammar
Lisans 2021-2022 İngilizce 3

5- PRP107-Speaking I
Lisans 2021-2022 İngilizce 6

6- PRP206-Writing II
Hazırlık 2020-2021 İngilizce 8

7- PRP107-Listening and Speaking I
Lisans 2020-2021 İngilizce 12

8- PDF710-Öğretmenlik Uygulaması
Lisans 2017-2018 Türkçe 8

9- İNÖ410-Makro Öğretim
Lisans 2018-2019 İngilizce 3

10- İNÖ406-Öğretmenlik Uygulaması
Lisans 2018-2019 İngilizce 8

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR