Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (DR), 2002, 2006

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (YL) (TEZLİ), 1998, 2000

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1993, 1997

1- ARDAHAN-KARS-IĞDIR İLLERİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Uzman ULUSAL

2- ERZURUM İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

3- Erzurum'da Yaşayan Ocak Kültürü ve Zeki Başar'ın İzinde Erzurum İlinde Şifalı Sular
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

4- GÜMÜŞHANE İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI
Tamamlandı Diğer (Ulusal) Uzman ULUSAL

5- TÜRKOLOJİ PROJESİ
Tamamlandı DİĞER Eğitmen

1- TÜRK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM VE ÖLÜM DİL, İNANÇ, RİTÜEL VE GELENEKLER
Bölüm Adı:BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ: ERZURUM’DA DOĞUM VE ÖLÜM GEÇİŞ DÖNEMLERİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:PARADİGMA, Editör: SARAÇ ÖMER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:243 ISBN:978-625-6714-11-3 Bölüm Sayfaları:15-35

2- Şifalı Suları İle Erzurum
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:ESER OFSET, Editör: Kacıroğlu, Murat Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-605-245-616-3 Bölüm Sayfaları:-

3- Anadolu'nun Üç Ulu Ereni Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran
Bölüm Adı:AHİLİK TEŞKİLATINDA GELENEKSEL TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: Cafer Özdemir Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:437 ISBN:978-625-8009-42-2 Bölüm Sayfaları:327-349

4- Halk Kültüründe Sağlık
Bölüm Adı:Halk Hekimliği Ekseninde Harap Hastalığı ve Tedavisi, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:Motif Vakfı Yayınları, Editör: Ömür Ceylan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:641 ISBN:9789759049348 Bölüm Sayfaları:201-213

5- HİKAYET-İ NİL
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:FENOMEN, Editör: YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:216 ISBN:9786059474719 Bölüm Sayfaları:-

6- AYDIN İL TARİHİ
Bölüm Adı:AYDIN YÖRESİ HALK KÜLTÜRÜ, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:İl Kültür Müdürlüğü, Editör: Nuri Aktakka Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:424 ISBN:978-605-359-578-6 Bölüm Sayfaları:349-391

7- BOŞNAK HALK MASALLARI
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:FENOMEN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

8- BOŞNAK HALK EFSANELERİ
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:FENOMEN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

9- SEĞİRNAME
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:FENOMEN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

10- KIRK HİKMET KIRK HİKAYE
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Yayın Yeri:ZEPROS, MİNVAL YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

1- Öğretmen
1997 2001

2- KONUŞMACI
2019 2019

1- An Ethnobotanical Study on Plants Used in the Treatment of Gynecological Diseases in Some Provinces of the Eastern Anatolia Region
KARAKAYA SONGÜL, KIMIŞOĞLU ZEHRA, İNCEKARA ÜMİT, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, AKSAKAL ÖZKAN, POLATOĞLU AHMET, Yayın Yeri:Sakarya University Journal of Science ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Çambaşı Mutfak Kültüründeki Araç Gereçlerin İşlevsel Açıdan İncelenmesi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, YAMAN EMEL, Yayın Yeri:Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli MLA, Derleme Makale

3- Halk Arasında Sindirim Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler (Ardahan, Iğdır ve Kars): Kesitsel Araştırma
KARAKAYA SONGÜL, KIMIŞOĞLU ZEHRA, AKSAKAL ÖZKAN, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, İNCEKARA ÜMİT, POLATOĞLU AHMET, Yayın Yeri:TÜRKİYE KLİNİKLERİ ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Traditional Medicinal Plants Used in Dermatologic Disorders in Ardahan, Iğdır and Kars
KARAKAYA SONGÜL, KIMIŞOĞLU ZEHRA, YILMAZ SERDAR VOLKAN, AKSAKAL ÖZKAN, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, İNCEKARA ÜMİT, POLATOĞLU AHMET, Yayın Yeri:Sakarya University Journal of Science ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, EBSCO, Özgün Makale

5- Erzurum’da Yaşayan Geleneksel Mesleklerden Yüncülük
SÜMBÜLLÜ Yusuf Ziya, YÜCELER Neşe, Yayın Yeri:ART TİME ,2022
Uluslararası Hakemli CİTEFACTOR, İDEALONLINE, Özgün Makale

6- Geleneksel Ocaklık Kültürü Bağlamında Toparlak Ocağı
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, DEDEŞİN SEDA, Yayın Yeri:Sanat ve İkonografi Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli CİTEFACTÖR, İDEALONLİNE, Özgün Makale

7- KARS-BOĞATEPE KÖYÜ GELENEKSEL HALK HEKİMLİĞİ: BİTKİSEL EMLER
KIMIŞOĞLU ZEHRA, KARAKAYA SONGÜL, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, İNCEKARA ÜMİT, AKSAKAL ÖZKAN, POLAT AHMET, Yayın Yeri:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edb. Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli isam, asos, cite faktör, Özgün Makale

8- Ethnobotanical study of medicinal plants in the Aziziye district (Erzurum, Turkey)
KARAKAYA SONGÜL,POLAT AHMET,AKSAKAL ÖZKAN,SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,İNCEKARA ÜMİT, Yayın Yeri:Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences ,2020
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

9- Plants used in traditional medicine and other uses in South of Erzurum (Turkey): An ethnobotanical study
KARAKAYA SONGÜL, POLAT AHMET, AKSAKAL ÖZKAN, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, İNCEKARA ÜMİT, Yayın Yeri:Ethnobotany Research and Applications ,2019
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

10- İspir Çatakkaya Köyü Doğum Geçiş Merasimi Üzerine Tespit Ve Değerlendirmeler
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, Özgün Makale

11- İspir Çatakkaya Köyü Evlilik Ve Ölüm Geçiş Dönemleri Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

12- Türk Kültüründe Bit
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ResearchBib (Academic Resource Index), Arastirmax (Scientific Publication Index), SIS (Scientific Indexing Services) ASOS (Social Science Index), Journal Factor, CiteFactor , MLA, Özgün Makale

13- Kemal Tahir’in Kurt Kanunu Romanı Üzerine Aşkın Çözümleme,
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

14- Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Eğitimi Açısından Önemi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2016
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

15- Ta bîrnâme i Ca fer i Tayyâr Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Dergisi, ,2016
Uluslararası Hakemli Research Bible, OAJI, Cite FACTOR, Özgün Makale

16- Boşnak Kültür ve Edebiyatında Türkizm Etkisi Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Boşnak Kültür ve Edebiyatında Türkizm Etkisi Üzerine Bir İnceleme, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2016
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

17- Yeni Bir İhtilâcnâme Nüshası Üzerine Değerlendirme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2016
Uluslararası Hakemli İSAM, tei, Research Bible, Özgün Makale

18- Tabirnâme i Hurûf Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:KESİT AKADEMİ ,2016
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

19- Erzurumda Yaşayan Ocak Kültürü I İkra Kesmek ve Ayare Almak
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

20- TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE NASİHATNÂME İÇERİKLİ ESERLERE GENEL BAKIŞ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRK İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ,2015
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

21- KÜLTÜREL ARKA PLANI İLE KEMİKLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN AŞIK ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ,2015
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

22- Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâçnâmeler ve Mevlana Sevadi nin Munzum İhtilâçnâmesi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,GÖZÜTOK MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ,2014
Uluslararası Hakemli INDEX COPERNİCUS, Özgün Makale

23- BOSNIAK CULTURAL HERİTAGE CULTURAL CHARACTERİSTICS OF TRADİTIONAL KNOCKERS AND GATES
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:HUMAN JOURNAL ,2014
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

24- ERZURUMLU MUSTAFA DARİR YÜZ HADİS YÜZ HİKAYESİ VE YENİ NÜSHALARI
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,EFENDİOĞLU SÜLEYMAN, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

25- HİKAYET İ NİL İ MÜBAREK ÜZERİNE
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TURKISH STUDIES ,2012
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

26- BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, EDİNA USTAVDİC, Yayın Yeri:DEDE KORKUT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

27- AN INTERVIEW ABOUT SADDLE MAKING ONE OF THE TRADITIONAL HANDICRAFTS
YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, MELİNDA BOTALİC, Yayın Yeri:HUMAN JOURNAL ,2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

28- HÖLLÜK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TURKISH STUDIES ,2011
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

29- KİTAB I İHTİLAÇNAME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:BİLGE SEYİDOĞLU ARMAĞANI ,2011
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

30- BOŞNAKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ YERİ VE ÖNEMİ
BAYRAKTAR ZÜLFİKAR, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:1.ST INTERNATİONALCONFERENCE ON FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG AND APPLİED LİNGUİSTİCS ,2011
Uluslararası Hakemsiz , Özgün Makale

31- FAL VE KEHANET KAVRAMI EKSENİNDE TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE FAL VE KEHANET
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2010
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

32- BALKANLARDAKİ OSMANLI KÜLTÜR MİRASINA ÖRNEK BİR ESER SEĞİRNAME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:HİKMET İLMİ ARAŞTIRMALAR ,2010
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

33- BOY BOYLAYAN SOSY SOSYLAYAN BİR NESLİN EVLADI AŞIK MEMDUH KILIÇ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TURKISH STUDIES ,2009
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

34- KEFNAME TÜRÜ VE YAZMA BİR KEFNAME RİSALESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ,2009
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

35- FELEK
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ ,2009
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

36- GELENEKTEN GELECEĞE BİR DEMET TUTAKLI AŞIK BUDAK GEMİŞ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:AKADEMİK TARİH ,2009
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

37- İLM İ TEFE ÜL VE TEFE ÜL NAME KUR AN FALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ,2008
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

38- HALK METEOROLOJİSİ EKSENİNDE BİR MELHEME ÖRNEĞİ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TURKISH STUDIES ,2008
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

39- TAŞBASKISI BİR LETA İF İ NASREDDİN HOCA KİTABI ÜZERİNE
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2008
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

40- İKİ TÜRKÇE ÇINNAME ÜZERİNE BİR İNCELEME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, EFENDİOĞLU SÜLEYMAN, Yayın Yeri:ERCİYES DERGİSİ ,2007
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

41- KEMAL TAHİR DE DOĞU BATI İKİLEMİ VE BATILILAŞMA OLGUSU
YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, MURAT KACIROGLU, Yayın Yeri:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2007
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

42- SEĞİR NAME VE SEĞİRMEK MANALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2007
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

43- HALK KÜLTÜRÜNE KATKILARI İLE ZEKİ BAŞARIN ARDINDAN
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

44- SERMED MUHTAR ALUS UN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARININ KULLANIMI
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ,2005
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

45- AHMET KUTSİ TECER İN KOÇYİĞİT KÖROĞLU ADLI OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

46- ESKİ TÜRKLERDE DEFİN ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

47- TIBBİ VE MİSTİK FOLKLOR AÇISINDAN AŞERME
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Yayın Yeri:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Anadolu Halk Mutfağından: Ağuz
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 06.04.2023, Yayın Yeri:Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

2- Gazi Hüsrev Kütüphanesinde Bulunan 16. Yüzyıla Ait Bir Seğirnâme Risalelerinden Hareketle Fâl ve Kâhanet
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 30.05.2010, Yayın Yeri:2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

3- Şifalı Suları İle Erzurum
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 02.05.2019, Yayın Yeri:Al- Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Uluslararası Tam metin bildiri

4- Erzurum İlindeki Şifalı Sularda Dini-Sihri-Mistik İnanışlar
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 02.05.2019, Yayın Yeri:Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- Geçiş Dönemi Eserlerinde Yol-Yolcu-Yolculuk
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 09.05.2022, Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

6- Boşnak Ninnileri Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 03.09.2018, Yayın Yeri:I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

7- Erzurum Halk Kültüründe Hayvan Nazarlığı Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 12.03.2018, Yayın Yeri:Osmanlı Hakimiyetinin 500. Ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

8- Hersek te Dini Yapılar Etrafında Oluşan Efsaneler
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 03.12.2016, Yayın Yeri:X. Uluslararası Balkan Kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Mehmed Suûdî Efendi nin Metâli ü l Sa adet Yenâbi ü l Siyâdet Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 19.03.2016, Yayın Yeri:1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Uluslararası Tam metin bildiri

10- Erzincan Salur Köyü Türkmenlerinin Halk İnançlarında Arkaik İzler
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,KALAFAT YAŞAR 28.09.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Erzincan Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

11- GAZİ HÜSREV KÜTÜPHANESİNDEN BİR RİSALE KİTAB I LOKMAN HEKİM
FİKRET TÜRKMEN, YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ 13.04.2011, Yayın Yeri:ULUSLARARASI GÜNEY- DOĞU AVRUPA TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

12- HEMŞERİLERİ NAZARINDAN HACE MUHAMMED LUTFİ EFE VE EFE ETRAFINDA ANLATILAN KERAMETLER ÜZERİNE HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 25.04.2013, Yayın Yeri:ALVARLI EFE SEMOPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

13- MERZİFONDA DOĞUM ÖLÜM EVLİLİK
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 15.10.2007, Yayın Yeri:DÜNDEN BUGÜNE MERZİFON SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

14- VAN FOLKLORÜNDE GEÇİŞ MERASİMLERİ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 14.06.2004, Yayın Yeri:1. VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

15- GELECEĞE KÜREK KEMİĞİNDEN BAKMAK GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR RİSALE ÜZERİNE
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 09.06.2010, Yayın Yeri:OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE BOSNA-HERSEK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

16- TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE BAŞA ÇEVİRME GELENEĞİ
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 25.04.2007, Yayın Yeri:ULUSLARARASI TÜRKLÜK BİLGİSİ SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

17- BOSNA HERSEKTE ETNO KÜLTÜREL AYRIŞMA SEMBOLÜ OLARAK ÖLÜM İLANLARI ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
MERİMA GRABCANOVİC, NADİRA ZUNIC, YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ 09.06.2010, Yayın Yeri:OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE BOSNA-HERSEK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

18- THE EXPERİMENTAL FİELD STUDY OF METHODOLOGGY WİTH CLASSİFİCATION ON THE COLLECTED BOSNIAK FOLK TALES
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA 08.06.2010, Yayın Yeri:SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Edebi Babanın Peşinde-Etkilenme Endişesi Açısından Ahmet Haşim'in Poetik Yazıları SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA Türkçe 2021

1- HALK BİLİMİ
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

2- TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

3- TÜRK HALK EDEBİYATI III
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

4- TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
Lisans 2014-2015 Türkçe 2

5- HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

6- TÜRK HALK EDEBİYATI I
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

7- TÜRK DİLİ
Lisans 2014-2015 Türkçe 14

1- Yüksek Lisans
Milli kimlik inşası noktasında Ali Ekrem Bolayır'ın şiirleri MERVE, Tamamlandı MERVE BİCAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Şener Şen'in rol aldığı filmlerde halk kültürü unsurlarının kullanımı ESRA, Tamamlandı ESRA ARSLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Türk matbuatında mizah dergiciliğinin bir örneği olarak Davul (Çeviri-inceleme) ELİF, Tamamlandı ELİF ELDEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Erzurum' da Yaşayan Geleneksel Meslekler Üzerine Bir İnceleme ÇİĞDEM, Devam Ediyor ÇİĞDEM ŞEREMET Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Mecmû'a-i Hikâye adlı eserde dinî-ahlâki unsurlar SÜMEYYE, Tamamlandı SÜMEYYE TURAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Evliya Çelebi seyahatnamesinde sağlık ŞEYMA, Tamamlandı ŞEYMA ŞAŞKIN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerde halk kültürü unsurlarının kullanımı FATMA, Tamamlandı FATMA AKTAŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Kırk Hikaye" adlı eserdeki dini-ahlaki unsurlar üzerine bir inceleme RESUL, Tamamlandı RESUL KILIÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Yatır ve Türbe Efsaneleriyle İzmir GİZEM, Devam Ediyor GİZEM AKSAKAL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans
Erzurum ' da Yaşayan Geleneksel Meslekler BÜŞRA, Devam Ediyor BÜŞRA LALOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
Reşad Ekrem Koçu'nun hikâyelerinde halk kültürü unsurlarının kullanımı YILDIZ, Tamamlandı YILDIZ BİNGÖL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
Behçet Necatigil'in radyo oyunlarında halk kültürü unsurlarının kullanımı SEHER, Tamamlandı SEHER GÜNDÜZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans
Reşad Ekrem Koçu'nun romanlarında halk kültürü unsurlarının kullanımı EMİNE EDA, Tamamlandı EMİNE EDA AYIK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

14- Yüksek Lisans
Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmleri üzerine halkbilimsel açıdan bir inceleme GÖKÇE, Tamamlandı GÖKÇE IRGAÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans
İspir Çatakkaya köyü mutfak kültürü SEMRA, Tamamlandı SEMRA AKDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans
Barış Manço şarkılarında halk kültürü unsurlarının kullanımı SEDA, Tamamlandı SEDA DEDEŞİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

17- Yüksek Lisans
Erzurum Pehlivanlı köyü folkloru MÜCAHİDE MERYEM, Tamamlandı MÜCAHİDE MERYEM BEDİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

18- Yüksek Lisans
Erzurum halk kültüründe kuşbazlık GÖKHAN, Tamamlandı GÖKHAN YAĞAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

19- Yüksek Lisans
Aşçı Dede'nin Hatıraları'nda halk kültürü unsurları EREN, Tamamlandı EREN AKSOY Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

20- Yüksek Lisans
Trabzon ili Çaykaya ilçesi Çambaşı köyü mutfak kültürü EMEL, Tamamlandı EMEL YAMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

21- Yüksek Lisans
TRT Repertuarında Bulunan Erzurum Türkülerindeki Halk Kültürü Unsurları İKRAM, Devam Ediyor İKRAM KAÇAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

22- Yüksek Lisans
Kerim Korcan'ın hikâye ve romanlarında halk kültürü unsurlarının kullanımı NEŞE, Tamamlandı NEŞE YÜCELER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

23- Yüksek Lisans
Dünden Bugüne Erzurum'da Mesire Kültürü DİLEK, Devam Ediyor DİLEK KAYA CEYLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Enstitü Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2023

4- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2017

5- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2013

6- Eğitim Koordinatörü.
TUZLA ÜNİVERSİTESİ 2010 2012

7- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2012 2013

8- Bölüm Başkanı.
TUZLA ÜNİVERSİTESİ 2010 2012

1- Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergi Türkçe

2- Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi
Dede Korkut Dergisi Dergi Türkçe

1- YAŞAR REYHANİ
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Metin yazarı / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

2- Türk Kültüründe Hamam
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün WORKSHOP /Workshop / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

3- Erzurum Bayramları
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün WORKSHOP /Workshop yöneticiliği / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

4- Edebiyat Söyleşileri
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI /Metin yazarı / TRT 2 Türkçe Erzurum

5- ÖLÜMÜNÜN 15. YILDÖNÜMÜNDE AŞIK YAŞAR REYHANİ
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Radyo ve TV yayınların etkinliklerini hazırlama / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

6- TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAYRAM
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

7- Diş Hediği Üzerine Bir Söyleşi
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

8- Hikayeli Erzurum Türküleri Üzerine Bir Söyleşi
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

9- Türk Kültüründe Şifacılar ve Bitkisel Tedavi
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

10- ŞİFALI SULARI İLE ERZURUM
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

11- AREFE VE BAYRAM GELENEKLERİ
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI / TRT ERZURUM RADYOSU Türkçe ERZURUM

12- TV PROGRAMLARI
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Karma TV PROGRAMLARI / TRT Türkçe ERZURUM

2020 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 yardimci doçent ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2002 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 araştirma görevlisi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow