Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
Yusuf Ziya Sümbüllü
Prof. Dr.
Araştırma Alanları , ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (DR), 2002, 2006

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (YL) (TEZLİ), 1998, 2000

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1993, 1997

1- ERZURUM İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI ,Tamamlandı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

2- Erzurum’da Yaşayan Ocak Kültürü ve Zeki Başar’ın İzinde Erzurum İlinde Şifalı Sular ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

3- GÜMÜŞHANE İLİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI ,Tamamlandı, Diğer (Ulusal), Uzman, ULUSAL

4- TÜRKOLOJİ PROJESİ ,Tamamlandı, DİĞER, Eğitmen,

1- HİKAYET-İ NİL Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 216 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786059474719

2- ŞİFALI SULARI İLE ERZURUM Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 201 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-245-616-3

3- AYDIN İL TARİHİ Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2012 Sayfa Sayısı: 424 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-359-578-6

4- BOŞNAK HALK MASALLARI Filoloji Temel Alanı->Balkan Dilleri ve Edebiyatları , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2014 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

5- BOŞNAK HALK EFSANELERİ Filoloji Temel Alanı->Balkan Dilleri ve Edebiyatları , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2010 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

6- SEĞİRNAME Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2010 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

7- KIRK HİKMET KIRK HİKAYE Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA ,Yıl :2013 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

1- Öğretmen , 1997, 2001,

2- KONUŞMACI , 2019, 2019,

1- İspir Çatakkaya Köyü Doğum Geçiş Merasimi Üzerine Tespit Ve Değerlendirmeler , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

2- İspir Çatakkaya Köyü Evlilik Ve Ölüm Geçiş Dönemleri Üzerine Bir İnceleme , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI), SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Erzurum Teknik Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

3- Türk Kültüründe Bit , SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ResearchBib (Academic Resource Index), Arastirmax (Scientific Publication Index), SIS (Scientific Indexing Services) ASOS (Social Science Index), Journal Factor, CiteFactor , MLA, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,2018

4- Kemal Tahir’in Kurt Kanunu Romanı Üzerine Aşkın Çözümleme, , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Erzurum Teknik Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi,2017

5- Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısındanönemi , AHCI, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2016

6- Ta bîrnâme i Ca fer i Tayyâr Üzerine Bir İnceleme , Research Bible, OAJI, Cite FACTOR, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Sosyal Bilimler Dergisi,,2016

7- Boşnak Kültür ve Edebiyatında Türkizm Etkisi Üzerine Bir İnceleme , Index Copernicus, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Boşnak Kültür ve Edebiyatında Türkizm Etkisi Üzerine Bir İnceleme, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,2016

8- Yeni Bir İhtilâcnâme Nüshası Üzerine Değerlendirme , İSAM, tei, Research Bible, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2016

9- Tabirnâme i Hurûf Üzerine Bir İnceleme , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, KESİT AKADEMİ,2016

10- Erzurumda Yaşayan Ocak Kültürü I İkra Kesmek ve Ayare Almak , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

11- TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE NASİHATNÂME İÇERİKLİ ESERLERE GENEL BAKIŞ , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRK İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,2015

12- KÜLTÜREL ARKA PLANI İLE KEMİKLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN AŞIK ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,2015

13- Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâçnâmeler ve Mevlana Sevadi nin Munzum İhtilâçnâmesi , INDEX COPERNİCUS, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,GÖZÜTOK MEHMET AKİF, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,,2014

14- BOSNIAK CULTURAL HERİTAGE CULTURAL CHARACTERİSTICS OF TRADİTIONAL KNOCKERS AND GATES , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, HUMAN JOURNAL,2014

15- ERZURUMLU MUSTAFA DARİR YÜZ HADİS YÜZ HİKAYESİ VE YENİ NÜSHALARI , TR DİZİN, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,EFENDİOĞLU SÜLEYMAN, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,2012

16- HİKAYET İ NİL İ MÜBAREK ÜZERİNE , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TURKISH STUDIES,2012

17- BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER , Endekste taranmıyor, YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, EDİNA USTAVDİC, DEDE KORKUT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,2012

18- AN INTERVIEW ABOUT SADDLE MAKING ONE OF THE TRADITIONAL HANDICRAFTS , Endekste taranmıyor, YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, MELİNDA BOTALİC, HUMAN JOURNAL,2012

19- HÖLLÜK KAVRAMI VE UYGULAMASI ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TURKISH STUDIES,2011

20- KİTAB I İHTİLAÇNAME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, BİLGE SEYİDOĞLU ARMAĞANI,2011

21- BOŞNAKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARININ YERİ VE ÖNEMİ , , BAYRAKTAR ZÜLFİKAR, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, 1.ST INTERNATİONALCONFERENCE ON FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG AND APPLİED LİNGUİSTİCS,2011

22- FAL VE KEHANET KAVRAMI EKSENİNDE TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE FAL VE KEHANET , TR DİZİN, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2010

23- BALKANLARDAKİ OSMANLI KÜLTÜR MİRASINA ÖRNEK BİR ESER SEĞİRNAME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, HİKMET İLMİ ARAŞTIRMALAR,2010

24- BOY BOYLAYAN SOSY SOSYLAYAN BİR NESLİN EVLADI AŞIK MEMDUH KILIÇ , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TURKISH STUDIES,2009

25- KEFNAME TÜRÜ VE YAZMA BİR KEFNAME RİSALESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,2009

26- FELEK , , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ,2009

27- GELENEKTEN GELECEĞE BİR DEMET TUTAKLI AŞIK BUDAK GEMİŞ , , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, AKADEMİK TARİH,2009

28- İLM İ TEFE ÜL VE TEFE ÜL NAME KUR AN FALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,2008

29- HALK METEOROLOJİSİ EKSENİNDE BİR MELHEME ÖRNEĞİ , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TURKISH STUDIES,2008

30- TAŞBASKISI BİR LETA İF İ NASREDDİN HOCA KİTABI ÜZERİNE , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2008

31- İKİ TÜRKÇE ÇINNAME ÜZERİNE BİR İNCELEME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, EFENDİOĞLU SÜLEYMAN, ERCİYES DERGİSİ,2007

32- KEMAL TAHİR DE DOĞU BATI İKİLEMİ VE BATILILAŞMA OLGUSU , Endekste taranmıyor, YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ, MURAT KACIROGLU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2007

33- SEĞİR NAME VE SEĞİRMEK MANALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2007

34- HALK KÜLTÜRÜNE KATKILARI İLE ZEKİ BAŞARIN ARDINDAN , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2006

35- SERMED MUHTAR ALUS UN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARININ KULLANIMI , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,2005

36- AHMET KUTSİ TECER İN KOÇYİĞİT KÖROĞLU ADLI OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2004

37- ESKİ TÜRKLERDE DEFİN ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2004

38- TIBBİ VE MİSTİK FOLKLOR AÇISINDAN AŞERME , Endekste taranmıyor, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2004

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Erzurum İlindeki Şifalı Sularda Dini-Sihri-Mistik İnanışlar, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, , Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Şifalı Suları İle Erzurum, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, , Al- Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi

1- HALK BİLİMİ , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

2- TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

3- TÜRK HALK EDEBİYATI III , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

4- TÜRK EDEBİYATI TARİHİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 2

5- HALK EDEBİYATINA GİRİŞ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

6- TÜRK HALK EDEBİYATI I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

7- TÜRK DİLİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 14

1- Yüksek Lisans , Milli kimlik inşası noktasında Ali Ekrem Bolayır'ın şiirleri, MERVE, Tamamlandı, MERVE BİCAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Şener Şen'in rol aldığı filmlerde halk kültürü unsurlarının kullanımı, ESRA, Tamamlandı, ESRA ARSLAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Türk matbuatında mizah dergiciliğinin bir örneği olarak Davul (Çeviri-inceleme), ELİF, Tamamlandı, ELİF ELDEMİR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Erzurum' da Yaşayan Geleneksel Meslekler Üzerine Bir İnceleme, ÇİĞDEM, Devam Ediyor, ÇİĞDEM ŞEREMET, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Mecmû'a-i Hikâye adlı eserde dinî-ahlâki unsurlar, SÜMEYYE, Tamamlandı, SÜMEYYE TURAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans , Evliya Çelebi seyahatnamesinde sağlık, ŞEYMA, Tamamlandı, ŞEYMA ŞAŞKIN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerde halk kültürü unsurlarının kullanımı, FATMA, Tamamlandı, FATMA AKTAŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans , Kırk Hikaye" adlı eserdeki dini-ahlaki unsurlar üzerine bir inceleme, RESUL, Tamamlandı, RESUL KILIÇ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans , Yatır ve Türbe Efsaneleriyle İzmir, GİZEM, Devam Ediyor, GİZEM AKSAKAL, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans , Erzurum ' da Yaşayan Geleneksel Meslekler, BÜŞRA, Devam Ediyor, BÜŞRA LALOĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans , Reşad Ekrem Koçu'nun Hikayelerinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımı, YILDIZ, Devam Ediyor, YILDIZ BİNGÖL, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans , Safiye Erol'un Roman ve Hikâyelerinde Halk Kültürü Unsurları, SEHER, Devam Ediyor, SEHER GÜNDÜZ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans , Reşad Ekrem Koçu'nun Romanlarında Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımı, EMİNE EDA, Tamamlandı, EMİNE EDA AYIK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

14- Yüksek Lisans , Zeki Alasya ve Metin Akpınar Filmleri Üzerine Halkbilimsel Açıdan Bir İnceleme, GÖKÇE, Devam Ediyor, GÖKÇE IRGAÇ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans , İspir Çatakkaya Köyü Mutfak Kültürü, SEMRA, Devam Ediyor, SEMRA AKDAĞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans , Barış Manço Şarkılarında Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımı, SEDA, Devam Ediyor, SEDA DEDEŞİN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

17- Yüksek Lisans , Erzurum Pehlivanlı Köyü Halk Kültürü Üzerine Bir İnceleme, MÜCAHİDE, Devam Ediyor, MÜCAHİDE BEDİR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017,

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2015, 2017

3- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2013

4- Eğitim Koordinatörü. , TUZLA ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2012

5- Enstitü Müdür Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2013

6- Bölüm Başkanı. , TUZLA ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2012

1- Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Dergi, Türkçe,

2- Filoloji Temel Alanı->Türk Halk Bilimi , Dede Korkut Dergisi, Dergi, Türkçe,

1- TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAYRAM , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Uluslararası, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

2- Diş Hediği Üzerine Bir Söyleşi , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Uluslararası, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

3- Hikayeli Erzurum Türküleri Üzerine Bir Söyleşi , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Ulusal, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

4- Türk Kültüründe Şifacılar ve Bitkisel Tedavi , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Ulusal, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

5- ŞİFALI SULARI İLE ERZURUM , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Ulusal, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

6- AREFE VE BAYRAM GELENEKLERİ , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Ulusal, Özgün, , TV PROGRAMLARI /, TRT ERZURUM RADYOSU, Türkçe, ERZURUM

7- TV PROGRAMLARI , KAYIT (Ses ve/veya Görüntü), Ulusal, Karma, , TV PROGRAMLARI /, TRT, Türkçe, ERZURUM

2020 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 YARDIMCI DOÇENT ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ