Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
444 5 388 (2112)

Yayınlar

Yeniden Doğum, Kleśa ve Nirvāṇa Hakkında Bazı Eski Uygurca Fragmanlar , UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Dil ve Edebiyat Araştırmaları ,2023, , 2023
Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi , YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023, , 2023
Tarihî Türk Dillerinde ‘Sakal’ Kavramı ve Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme , ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Journal of Old Turkic Studies (JOTS) ,2023, , 2023
Tüm Yayınlar

Değişim Programları

Erasmus Farabi Mevlana

Dilek, Şikâyet ve Öneri

Form

Ders Programı

Ders Programı