Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
444 5 388 (2112)
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni
 • 2024 Yılı Mezuniyet Töreni

Yayınlar

Diyarbakırlı Azmî'nin Hakîkatnâme Adlı Mesnevi'si , YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ,2024, , 2024
Yeniden Doğum, Kleśa ve Nirvāṇa Hakkında Bazı Eski Uygurca Fragmanlar , UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Dil ve Edebiyat Araştırmaları ,2023, , 2023
Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi , YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023, , 2023
Tüm Yayınlar
ETÜ Asistan Snow