Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ (DR), 2013, 2017

Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Yapısı ve Grameriyle Memlûk Kıpçakçasının Bir Alt Diyalektinin Yeni Tasarımı: Mısır Oğuzcası
Tamamlandı -Tübitak 1002 Yürütücü ULUSAL

1- Mısır’da Oğuzca: Sultan Kayıtbay’ın Türkçe Manzumeleri
Bölüm Adı:, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Paradigma Akademi Yayınları, Editör: Dr. Bedriye Gülay AÇAR ÇALIK Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:237 ISBN:978-625-6905-33-7 Bölüm Sayfaları:-

2- Bilge Biliglig Bahşı Bitigi: Doğumunun 60. Yılında Mehmet Ölmez Armağanı
Bölüm Adı:Kansu Gavri’nin Türkçe Divanı’nın Söz Varlığı Üzerine, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Paradigma Akademi Yayınları, Editör: Özlem Ayazlı, Tümer Karaayak, Uğur Uzunkaya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:719 ISBN:978-625-6957-97-8 Bölüm Sayfaları:621-641

3- Altun Yaruklug Ceval Beg Bitigi
Bölüm Adı:Altun Yaruk Sudur 4. Tegzinç’e İlişkin Birkaç Yeni Fragman, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Asos Yayınları, Editör: Elmalı, Murat ve Tokyürek, Hacer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:283 ISBN:978-625-8190-36-6 Bölüm Sayfaları:257-283

4- Esengü Bitig: Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı
Bölüm Adı:Tibet Budizmi’ne Ait Eski Uygurca Arya-rajavavadaka-sutra, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Kesit, Editör: Tümer Karaayak, Uğur Uzunkaya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:800 ISBN:978-625-7698-16-0 Bölüm Sayfaları:773-794

5- Budist Eski Uygur Edebiyatından İki Metin (Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizinler)
Bölüm Adı:, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Kesit, Editör: Dr. Hakan Aydemir Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:300 ISBN:978-605-7898-89-0 Bölüm Sayfaları:-

6- Budizm’in Mahayana Ekolüne İlişkin Eski Uygurca Belgeler (Metin-Aktarma-Açıklamalar-Sözlük-Dizin)
Bölüm Adı:, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Kesit, Editör: Dr. Hakan Aydemir Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:478 ISBN:978-605-7898-90-6 Bölüm Sayfaları:-

7- Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar
Bölüm Adı:Budizmin Faxiang Ekolüne İlişkin Eski Uygurca Fragmanlar (18. Bölüm; 26, 27, 29. Yapraklar ve Bir Başka Yaprak), UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: Taş İbrahim, Gulcalı Zemire, Karaayak Tümer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:383 ISBN:978-625-8069-17-4 Bölüm Sayfaları:361-383

8- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bölüm Adı:Yarkendî, Yusuf Kedirhan, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Oğuz Öcal, Saltık Özkan Tuba, Ekici Metin, Gürçayır Teke Selcan, Alptekin Ali Berat, Erdoğan Hilal, Yakıcı Ali, Çakır Emine Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:- Bölüm Sayfaları:-

9- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bölüm Adı:Vefaî, Mir Ahmed Haci, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Oğuz Öcal, Saltık Özkan Tuba, Ekici Metin, Gürçayır Teke Selcan, Alptekin Ali Berat, Erdoğan Hilal, Yakıcı Ali, Çakır Emine Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:- Bölüm Sayfaları:-

10- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bölüm Adı:Mazuçang, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Oğuz Öcal, Saltık Özkan Tuba, Ekici Metin, Gürçayır Teke Selcan, Alptekin Ali Berat, Erdoğan Hilal, Yakıcı Ali, Çakır Emine Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:- Bölüm Sayfaları:-

11- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bölüm Adı:Matri, Keta, UZUNKAYA UĞUR Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi, Editör: Oğuz Öcal, Saltık Özkan Tuba, Ekici Metin, Gürçayır Teke Selcan, Alptekin Ali Berat, Erdoğan Hilal, Yakıcı Ali, Çakır Emine Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:- Bölüm Sayfaları:-

1- Bilim Ödülü
2021 TÜRKİYE

2- Bilim Ödülü
2022 TÜRKİYE

3- Yayın Ödülü
2022 TÜRKİYE

4- TÜBA-GEBİP
2022 TÜRKİYE

5- Bilim Ödülü
2023 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

6- Yayın Ödülü
2023 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Beden, Dharma ve Buddhalık: Budist Felsefeye İlişkin Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

2- An Old Uyghur Fragment on the Lifestyle of the Monks and Its Importance
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

3- Eski Uygurca Saddharmapuṇḍarīka-sūtra’ya İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

4- Şehir, Saray ve Ordu: Budist Uygur Edebiyatına İlişkin Muhtelif Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2023
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

5- Budizm, Yiyecek ve Yiyecek Sadakası: Eski Uygurca Üç Fragman Üzerine Filolojik İnceleme
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2023
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

6- Memlûk Kıpçak Türkçesinin Bir Alt Diyalektinin Yeni Tasarımı: Mısır Oğuzcası
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

7- Günah ve Tövbe: Budist Edebiyata İlişkin Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Gazi Türkiyat ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

8- Yeniden Doğum, Kleśa ve Nirvāṇa Hakkında Bazı Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Dil ve Edebiyat Araştırmaları ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

9- Budist Uygur Edebiyatından Muhtevası Belirlenemeyen Metin Parçaları Üzerine Bir İnceleme
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Abant Sosyal Bilimler Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

10- Eski Uygurcada Tıp İncelemeleri ve Bir Tıp Metnine İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli Tr Dizin ve MLA, Özgün Makale

11- Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī’ye İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli Tr Dizin ve MLA, Özgün Makale

12- Budist Anlatı Metinlerine Ait Muhtelif Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Mavi Atlas ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Budist Sūtralara İlişkin Eski Uygurca Muhtelif Metin Parçaları
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Buddha Śākyamuni, Śāriputra ve Avalokiteśvara: Muhtelif Meselelere İlişkin Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

15- Eski Uygurca Pārāyaṇavagga'ya İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2022
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

16- Buddhalar ve Bodhisattvalara Yakarışı Konu Alan Eski Uygurca Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR Dizin, Index Copernicus, EBSCO, MLA, Özgün Makale

17- İstiğrak, Saṃsāra ve Tövbe: Türlü Meselelere İlişkin Eski Uygurca Metin Parçaları
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

18- Eski Uygurca Vimalakīrtinirdeśa-sūtra Tefsirine İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

19- Eski Uygurca Saddharmapundarika-sutra Tefsirine İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Modern Türklük Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli MLA International Bibliography, EBSCHOhost, Index Islamicus, Özgün Makale

20- Budizm’deki Sekiz Türlü Şuur Üzerine Eski Uygurca Bir Fragman
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR Dizin, ASOS, CEEOL, IndexCopernicus, EBSCO, MLA, TURKOLOGISCHER ANZEIGER, ULRICH’S., Özgün Makale

21- Faxiang Budizmi'ne İlişkin Eski Uygurca Fragmanlar (19. Bölüm)
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli MLA, TR Dizin, CiteFactor, DRJI, ASOS, ESJI, İdealOnline, RootIndexing, Özgün Makale

22- Eski Türkçede Koku, Tütsü ve Buhurdan
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

23- Budizmin Faxiang Ekolünden Eski Uygurca Bir Fragman (3. Bölüm, 19. Yaprak)
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

24- Eski Uygurca Cheng Weishi Lun Tefsirine İlişkin Belgeler (2. ve 3. Yaprak)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları ,2020
Uluslararası Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı, J-Gate, MLA International Bibliography, CiteFactor, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, MIAR, İdealOnline, SOBİAD, Özgün Makale

25- Eski Uygurca Buddhavatamsaka-sutra Tefsirine İlişkin Fragmanlar (13, 14 ve 19. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2020
Uluslararası Hakemli MLA, ERIH PLUS, MIAR, Brill Online, SOBIAD, CiteFactor, ULAKBİM TRDizin ve Scopus, Özgün Makale

26- Eski Uygurca Buddhavatamsaka-sutra Tefsirine İlişkin Belgeler (32, 33, 34 ve 49. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Türklük Bilimi Araştırmaları ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Tübitak Ulakbim, EBSCO Academic Complete Search, MLA Modern Language Association, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Özgün Makale

27- Eski Uygurca Buddhavatamsaka-sutra Tefsirine İlişkin Belgeler (20, 27, 28 ve 29. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Dil ve Edebiyat Araştırmaları ,2020
Uluslararası Hakemli ULAKBİM TR DİZİN, MLA, Index Copernicus, SOBIAD, İdeal online, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Research Bible (Academic Research Index), Özgün Makale

28- Eski Uygurca Buddhavatamsaka-sutra Tefsirine Ait Üç Fragman
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli MLA International Bibliography, ULAKBİM TR Dizin, Index Islamicus ve SOBIAD, Özgün Makale

29- Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiir Seçkisi Üzerine
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Türkoloji Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), SciLit, ResearchBib, OAJI (Open Academic Journals Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, ROAD, International Citation Index, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), DIIF (Directory of Indexing and Impact Factor), Rootindexing, i2or, CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), WCOJS (World Catalogue of Scientific Journals), SIS (Scientific Indexing Service), SCIFactor, Journal Factor, Science Library Index, Google Scholar, Akademik Dizin, Kaynakça info, idealonline, SOBIAD, Özgün Makale

30- Budizmin Faxiang Ekolüne İlişkin Eski Uygurca Belgeler (18. Bölüm, 22-25. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Modern Türklük Araştırmaları Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli MLA International Bibliography, EBSCHOhost, Index Islamicus, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı, Özgün Makale

31- Runik Harfli Eski Türkçe Belgelerde Damak Uyumu
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dilleri Araştırmaları ,2020
Uluslararası Hakemli Turkologischer Anzeiger, Özgün Makale

32- Halaçça Sözlükler ve Halaççanın Söz Varlığı Üzerine
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

33- Türkçe Mensur Bir Eser: Kitab-ı Leke-name
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Islamicus, TEI (Türk Eğitim İndeksi) and SOBIAD, Özgün Makale

34- Eski Anadolu Türkçesiyle Manzum Bir Metin: Emiri’nin Mevlid’i
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları ,2019
Uluslararası Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı, J-Gate, MLA International Bibliography, CiteFactor, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, MIAR, İdealOnline, SOBİAD, Özgün Makale

35- Eski Uygurca Usnisavijaya-nama-dharani üzerine
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli ULAKBİM TR Dizin, MLA, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İdealOnline, SOBIAD, OpenAIRE, Index Copernicus, Özgün Makale

36- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine İlişkin Fragmanlar (6. ve 8. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli ESCI (Emerging Sources Citation Index), TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, ASOS INDEX, EBSCO, MLA, Özgün Makale

37- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine Ait İki Fragman (16. Yaprak ve Başka Bir Yaprak)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli TR Dizin, ASOS, CEEOL, IndexCopernicus, EBSCO, MLA, TURKOLOGISCHER ANZEIGER, ULRICH’S, Özgün Makale

38- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine Ait Belgeler (14. ve 15. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:Dil Araştırmaları ,2019
Uluslararası Hakemli ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING, MLA, ASOS index, Araştırmax, Özgün Makale

39- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine İlişkin İki Fragman (12. ve 13. Yapraklar)
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli MLA International Bibliography, ULAKBİM TR Dizin, Index Islamicus ve SOBIAD, Özgün Makale

40- 2017 Yılında Eski Uygurca Üzerine Yapılan Çalışmalar
UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Yayın Yeri:International Journal of Old Uyghur Studies ,2019
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

41- A Fragment of Old Uyghur Usnisavijaya-nama-dharani from the Berlin Turfan Collection
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Erdem ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

42- Eski Kimya Hakkında Türkçe Manzum Bir Eser: Ali Çelebi’nin Divan-ı Hikmet’i
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı J-Gate, MLA International Bibliography, CiteFactor, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, SOBİAD, Özgün Makale

43- Eski Uygurcada Fiziki Coğrafya Terimleri Üzerine
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları ,2018
Uluslararası Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı J-Gate, MLA International Bibliography, CiteFactor, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, SOBİAD, Özgün Makale

44- A Turkish Alchemical Treatise: Aşık Paşa’s Risale-i Kimya
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2018
Uluslararası Hakemli ASOS Index, EBSCO (Academic Search Complete), MLA International Bibliography ve ULAKBİM, Özgün Makale

45- Eski Kimya Hakkında Türkçe Mensur Bir Eser: Ali Çelebi’nin Mecmuatü’l-Mücerrebat’ı
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı J-Gate, MLA International Bibliography, CiteFactor, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, SOBİAD, Özgün Makale

46- A Medical Manuscript on Sarsaparilla Translated by Sururi: Terceme-i Risale-i Bih-i Çini
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2017
Uluslararası Hakemli ASOS Index, EBSCO (Academic Search Complete), MLA International Bibliography ve ULAKBİM, Özgün Makale

47- Eski Uygurcada Tibet Budizmi
UZUNKAYA UĞUR,ÖLMEZ MEHMET, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

48- Eski Uygurcada Mudralar
UZUNKAYA UĞUR,ÖLMEZ MEHMET, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2016
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

49- ÇEVİRİ: Sunyavada ve Vijnanavada. Ekol Tartışmaları ve Orta Asya’da Yol Açtığı Tepkiler
ROLFFS SONGÜL,ÖLMEZ MEHMET,UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2016
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Araştırma Notu

50- Uygur Sivil Belgelerinden Hareketle Uygurlarda Yerleşik Yaşam ve Bununla İlgili Söz Varlığına Dair
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türkbilig ,2014
Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association) International Bibliography, EBSCO PUBLISHING, European Reference Index for the Humanites (ERIH), Ulrich’s Periodicals Directory, SCOPUS ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), Özgün Makale

51- Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemani (Pehlevan)’nin Felahat-name’si ve Dil İncelemesi
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies ,2013
Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Özgün Makale

52- Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Edited by: Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Society of Korea, Korea, xvii669, 2013, ISBN 979-11-951564-0-5 93730
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2013
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Kitap Kritiği

53- Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relative alla morte tra Oriente e Occidente. A cura di Antonio Fabris, Hilâl Studi turchi e ottoman-1, Edizioni Ca’Foscari, Venezia 2013, 225 s., ISBN 978-88-97735-10-6
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ,2013
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Kitap Kritiği

54- Klâsik Osmanlı Dönemi Ziraat Metinlerinde Geçen Ay İsimleri
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Turkish Studies ,2013
Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM, Özgün Makale

55- Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar’larında Metinlerarası İlişkiler
UZUNKAYA UĞUR, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi ,2011
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Eski Uygurcada Faxiang Budizmi
UZUNKAYA UĞUR 10.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Yunus Emre ve Dünden Bugüne Türkçe Sempozyumu Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri

2- Halaççanın Farsça Kaynakları
UZUNKAYA UĞUR 25.04.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Yulduz Türk Dili Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

3- Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Elfaz-ı Küfr Üzerine
UZUNKAYA UĞUR 02.09.2020, Yayın Yeri:2nd International Congress on Academic Studies in Philology (BICOASP), 2-5 September 2020, Book of Congress Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri

4- Klâsik Osmanlı Ziraat Metinlerinde Ölçü Terimleri
UZUNKAYA UĞUR 10.06.2013, Yayın Yeri:11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası

5- Atebetü’l-Hakayık’a İlişkin Dizeler Üzerine
UZUNKAYA UĞUR 11.06.2020, Yayın Yeri:Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Verme Çalıştayı’nın Bildiriler Betiği Isparta Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Bilge Biliglig Bahşı Bitigi: Doğumunun 60. Yılında Mehmet Ölmez Armağanı AYAZLI ÖZLEM, KARAAYAK TÜMER, UZUNKAYA UĞUR Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Aydının Anatomisi: İzzet Ulvi Aykurt UZUNKAYA UĞUR Türkçe 2022

3- Uluslararası
Kitap Editör Kenzü’l-Esrâr (Sırlar Hazinesi) UZUNKAYA UĞUR Türkçe 2022

4- Uluslararası
Kitap Editör Esengü Bitig: Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı KARAAYAK TÜMER, UZUNKAYA UĞUR Türkçe 2021

1- Türk Dili Tarihi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Eski Türkçe II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

3- Eski Uygur Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Eski Türkçe I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

5- Kıpçak Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Orhon Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Kıpçak Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Orhon Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Eski Anadolu Türkçesi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

11- Eski Türkçe I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

12- Çağatay Türkçesi
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- Eski Uygur Türkçesi
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Türk Dili Tarihi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Eski Anadolu Türkçesi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Cümle Bilgisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

20- Orta Türkçe
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

21- Eski Türkçe
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

22- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

23- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

24- Etimoloji ve Sözlükçülük
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

25- Tarihi Türkçe Edebiyat Dışı Metinler
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

26- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

27- Türk Dili Tarihi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

28- Eski Anadolu Türkçesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

29- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

30- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

31- Harezm Türkçesi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

32- Eski Uygur Türkçesi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

33- Karahanlı Türkçesi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

34- Orhon Türkçesi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

35- Cümle Bilgisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

36- Orta Türkçe
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

37- Eski Türkçe
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

38- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

39- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

40- Eski Uygur Türkçesi
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

41- Eski Anadolu Türkçesi
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

42- Dilbilimi II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

43- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

44- Türk Dili Tarihi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

45- Eski Anadolu Türkçesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

46- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

47- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

48- Dilbilim I
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

49- Cümle Bilgisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

50- Orta Türkçe
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

51- Eski Türkçe
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

52- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

53- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Tarihî Türk yazı dillerinde dinî terimler BETÜL, Tamamlandı BETÜL YAŞARBAŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Tarihî Türk yazı dillerinde yön adları FEYZA, Tamamlandı FEYZA KARAGÖZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Kitâb-ı Üstüvânî (dil incelemesi-metin-dizin) OSMAN, Tamamlandı OSMAN KARABAŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2021 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 araştirma görevlisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014 araştirma görevlisi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ