Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
muhammet emin altınışık
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (DR), 2014, 2019

Yüksek Lisans ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZİNCAN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR., 2005, 2010

1- Emergency Managemenet by Communities' Interaction Through Youth
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

2- Ensuring Migrant-Local Community Integration in Emergency and Crisis Management Situations Through Youth
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Erzurum'da Yaşayan Ocak Kültürü ve Zeki Başar'ın İzinde Erzurum İlinde Şifalı Sular
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uzman ULUSAL

4- Erzurum Büyükşehir Belediyesine Bağlanan Köy Vasfını Henüz Kaybetmemiş Beş Yerleşm Biriminde Halk Kültürü Değişmeleri
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

1- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh (İnceleme-Karşılaştırma-Metin-Tıpkıbasım) Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF Uluslararası Tümü

2- Türk Halk Bilimi Araştırmalarında Cönkler (Biçim ve İçerik) Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

3- Hikâye-i Cihân Şâh (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

4- Âşık Sıtkı Eminoğlu Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

5- Şifalı Suları İle Erzurum Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Ulusal Tümü

6- Sührâb-nâme Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
DAŞDEMİR ÖZKAN, ŞIĞVA BÜLENT, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

7- Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
DÜZGÜN DİLAVER, ATNUR GÜLHAN, GÜVENÇ AHMET ÖZGÜR, DAŞTAN NİHANGÜL, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, POLAT İRFAN Uluslararası Tümü

8- Hikâyet-i Duhter-i Şeyh Buseyrî (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi>Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
GÖZİTOK MEHMET AKİF,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tümü

1- Erzurum Sözlü Geleneğinde Yaşayan Tevrat Kaynaklı Bir Şahsiyet: Bel'âm Bin Bâ'ûrâ
MLA, Erihplus, DRJI ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
17 150 10.29157/etusbed.1339907, 128

2- Halk İnanışları Bağlamında İşletmelerdeki Dinsel-Büyüsel Levhalar: Erzurum Örneği
TR DİZİN ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, DAŞTAN NİHANGÜL Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
34 442 10.33692/avrasyad.1063037, 422

3- Nihânî’nin Manzum Hac Seyâhatnâmesi
TR DİZİN ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi
1 736 10.51531/korkutataturkiyat.1357888, 715

4- Halk Bilimi Açısından Kentsel Dönüşümün Kültürel Mekân Üzerindeki Etkisi
EBSCO Host, Index Copernicus ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Mavi Atlas
2 361 10.18795/gumusmaviatlas.1359608, 349

5- Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshasındaki Metin Dışı Kayıtlar Arasında Yer Alan Hadislerle Şihâbu’l- Ahbâr’daki Hadislerin Mukayesesi
TR DİZİN DÜZGÜN DİLAVER, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Turkology Research
77 125 10.5152/JTRI.2023.23087, 117

6- Bir Halk Bilimi Terimi Olarak Cönk Kavramına Yeniden Bakış/Bir Tanım Teklifi Denemesi
Endekste taranmıyor ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Kültür ve Medeniyet
1 40 , 27

7- Bedreddin ile Zehra Hikâyesi Üzerine
Modern Language Association (MLA) DAŞDEMİR ÖZKAN, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
26 58 10.25068/dedekorkut457, 44

8- Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Eğitimi Açısından Önemi
Endekste taranmıyor SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
2 85 , 73

9- Tîğî’nin Tahmîsi
ASOS ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
256 , 247

10- Erzurum’da Yaşayan Ocak Kültürü I: İkra Kesmek ve Ayere Almak
Endekste taranmıyor SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1 130 , 113

11- Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Âşıklık Geleneği Bilgi Şöleni
TR DİZİN ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
55 328 , 323

1- Sanatkârıyla Bütünleşen ve Ondan Daha Fazla Ünlenen Eser Örneği Olarak "Sefil Baykuş" Şiiri
DÜZGÜN DİLAVER,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tam metin bildiri

2- Ashab-ı Kehf İsimleri İle İlgili Halk İnanış ve Uygulamaları
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Özet bildiri

3- Kültürel Mirasın Tanıtımında Bir Kültür Yolu Elçisi: Turistik Doğu Ekspresi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tam metin bildiri

4- Şifalı Suları İle Erzurum
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tam metin bildiri

5- Erzurum İlindeki Şifalı Sularda Dini-Sihri-Mistik İnanışlar
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Uluslararası Tam metin bildiri

6- Aşık Kahvehanelerinin Bugünü Erzurum İli Örneği
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Ulusal Özet bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Erzincanlı Visâlî Dîvânı ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Türkçe 2020

2- Uluslararası
Kitap Editör IV. Murad ve İsmail Çelebi Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Türkçe 2023

1- Bitirme Tezi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

3- Bitirme Tezi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

4- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

5- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

6- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

7- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

8- Türk Halk Edebiyatı VI
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

9- Türk Halk Edebiyatı VI
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

10- Türk Halk Edebiyatı V
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

11- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

12- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

13- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

16- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

17- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

18- Âşık Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

19- Âşık Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

20- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

21- Âşık Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

22- Âşık Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

23- Halk Bilimi Kuram ve Yöntemleri II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

24- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Kompozisyon II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

26- Kompozisyon I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

27- Âşık Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

28- Âşık Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

29- Âşık Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

30- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

31- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

32- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

33- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

34- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

35- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

36- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

37- Türk Halk Edebiyatı VI
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

38- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

39- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

40- Türk Halk Edebiyatı V
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

41- Türk Halk Edebiyatı V
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Bingöl'deki geleneksel meslekler üzerine halk bilimsel bir inceleme MUSTAFA, Tamamlandı MUSTAFA ÇELEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR