Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
;

Sevgili Öğrenciler,

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşayan ülkemizde karşı karşıya olunan temel ihtiyaçlardan birisi de bilimsel ve eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılmasını sağlayacak, toplumsal gelişim ve dönüşüme öncülük edecek, vizyonu geniş, disiplinli, entelektüel, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen ve özgür fikir sahibi liderlerin yetiştirilmesidir. Bu ihtiyacın karşılanmasında en önemli rolü iktisadi ve idari bilimler fakülteleri oynamaktadır.

İİBF mezunları için iş yelpazesi oldukça geniştir. Öyle ki kamu ve özel sektörde her kademede (kaymakam, müfettiş, genel müdür, idari yargı hakimi, müdür, serbest muhasebeci mali müşavir, borsa brokeri, yeminli mali müşavir, uzman, gişe yetkilisi, vs.) çalışma imkanına sahiptirler. Tıp, eczacılık, veterinerlik, mühendislik, hukuk gibi fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi işi yapacakları genellikle bellidir. Ancak bu sınırlılık durumu İİBF mezunları için geçerli değildir. Özellikle yabancı dil, bilgisayar ve ilgi duydukları alanın gerektirdiği derslere ağırlık veren İİBF öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında işsiz kalma endişesi yaşamaksızın kısa süre içinde iş bulabilmektedirler.

 

Prof. Dr. Engin ÖNER

ETÜ Asistan Snow