Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2004, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1997, 2001

1- Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, ULUSAL

2- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede’s 6D Model (STEAM Plus) ,Devam Ediyor, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, ULUSLARARASI

3- Development of A New Life Expectancy and Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural and Multidimensional Perspective ,Devam Ediyor, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

4- Girişimciliğin Genetik Faktörler Açısından İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

5- Davranışsal İktisat Bağlamında Karar Vericilerinin Risk Davranışlarının Deneysel Analizi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

6- Etkileşimli Dijital Bilgilendirme Platformu ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, ULUSAL

7- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, ULUSAL

8- TÜRKİYE DE HANEHALKININ OTOMOBİL SAHİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

9- TRA1 ALT BÖLGESİ İMALAT SANAYİNDE YOĞUNLAŞMA VE BELİRLEYİCİLERİ ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

10- ERZURUM ALT BÖLGESİNDE İMALAT SANAYİNDE YOĞUNLAŞMA ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

11- WEBDESLİK İLE AKADEMİK ETKİ ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, , ULUSLARARASI

12- GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİKİ VE KOBİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

13- ÜYELER WEB PORTALI ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

14- AKTİF İŞGÜCÜ PROĞRAMLARI PROJESİ YENİ FIRSATLAR PROGRAMI ERZURUM TAKI OLTU TAŞI GÜMÜŞ TASARIM BECERİSİ GELİŞTİRME PAZARLAMA VE SATIŞ MESLEKİ EĞİTİMİ PROJESİ ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Eğitmen, ULUSLARARASI

1- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-79-1

2- The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 13 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-981-33-6810-1

3- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

4- Batman İli Sosyo Ekonomik Profili Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat , Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: AKTÜRK ERGÜN, BAYRAK METİN, SARI AHMET, DAŞTAN HÜSEYİN, YILMAZ ÖMER, ÖZER HÜSEYİN ,Yıl :2011 Sayfa Sayısı: 349 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 000-000-00-0000-00-1

5- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

6- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Davranışsal İktisat , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

7- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-79-3

8- Stratejik Planlama İşletmelerin Stratejik Planlamaya Bakışı Bölgeler Arası Karşılaştırma Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: NAKTİYOK ATILHAN,KARABEY CANAN NUR,TİMUROĞLU MUHAMED KÜRŞAD,DAŞTAN HÜSEYİN ,Yıl :2009 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-8752-72-0

9- İmalat Sanayinde Yoğunlaşma TRA1 Erzurum Erzincan Bayburt Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-48-7

1- TEB İCAT ÇIKAR YARIŞMASI , 2008, TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI, TÜRKİYE

2- 2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSU (DOKTORA) , 2005, TÜBİTAK, TÜRKİYE

1- Uzman , 2003, 2014, Doğu Anadolu Projesi Kapsamında Girişimcilik Merkezinde Uzman

2- Bağımsız Değerlendirici , 2015, 2015, Kümelenme Destek Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendirici

3- Değerlendirme Komitesi Üyesi , 2014, 2014, Değerlendirme Komitesi Üyesi

4- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği , 2016, 2018, Erzurum ili Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği

1- Comparative Expression Analysis of Genes Encoding Neurotransmitter Receptors Between Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs , ESCI, YILDIRIM FATİH, Aslan M. Enes, DAŞTAN HÜSEYİN, KULA MEHMET EMİRHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Trout İnci, TÜRKEZ HASAN, PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES,2021

2- The Learning Curve: An Application in Turkish Manufacturing Industry , COBISS, International Political Science Abstracts, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, Google Scholar, DOAJ, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, KARACA ZEYNEP, Innovative Issues and Approaches in Social Sciences,2021

3- Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdama Etki Eden Mikro Faktörlerin Analizi Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma , EBSCO host, ASOS Index, Open Science Directory, DAŞTAN HÜSEYİN, MOLA Hilal, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

4- Erzurum İlinde Hanehalklarının Ev DışıI Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler , Sobiad, IIJIF, DRJI, I2OR, ROOFINDEXING, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

5- Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri , EBSCO, ProQuest, ASOS İndex, DOAJ, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, KARACA ZEYNEP, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2020

6- Türkiye’de Hanehalkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliğini Etkileyen Faktörler , ASOS Index, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar, Rootindexing, Araştırmax, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, ANIK KÜBRA, KAYA NAZLI, Akademi Sosyal Bilimler,2019

7- Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama) , TR DİZİN, KARACA ZEYNEP,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2018

8- Türkiye Şeker Sanayinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi , Dergipark, Sobiad, asos, rotindexing, arastirmax, DAŞTAN HÜSEYİN, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2018

9- Ülkemizde Kamu-Üniversite - Sanayi İş Birliği (KUSİ) Mevcut Durum Analizi , , DAŞTAN HÜSEYİN,ŞAHİN BAYRAM, Anahtar,2018

10- Türkiye de İkinci El Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi , TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), ASOS Index, EBSCO, DAŞTAN HÜSEYİN, T.C. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2016

11- Entrepreneurship and its Genetic Basis , J Gate, Publons, Resarch BIB, Google Schoolar, Academia, Mendeley, Acamdemic Keys, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,TÜRKEZ HASAN, Austin Journal of Molecular and CellularBiology,2016

12- Kış Turizmi Talebi Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , EBSCOhost, ULAKBİM, DAŞTAN HÜSEYİN,DUDU NAGEHAN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2016

13- Türk Bankacılık Endüstrisinde Piyasa Yapısı ve Karlılık İlişkisi , EconLit, ULAKBİM, Director of Open Access Journals,EBSCO Publishing, ProQuest, PERO, Scientific Commons, WorldWideScience, ASOS Index, RePEc, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Ege Akademik Bakış,2016

14- Knowledge Externalities An Application to the Turkish Manufacturing Industry , EconLit, EBSCO AtoZ, J-Gate, DAŞTAN HÜSEYİN,GÜNEŞ HASAN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Advances in Economics and Business,2015

15- Productivity Change in the Turkish Banking Industry , IBSS, ProQuest, DOAJ, EBSCOhost, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Mediterranean Journal of Social Sciences,2015

16- Concentration in the Turkish Cement Industry , EBSCOhost, Google Scholar, ProQuest, Open J-Gate, Australian Business Deans Council, Lockss, NewJour, PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, The Excellence in Research for Australia, Ulrich's, Universe Digital Library, ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, Asian Social Science,2015

17- Verimlilik Teknoloji ve Etkinlik Avrupa Birliği ne Üye ve Aday Ülkelerin Performans Ölçümü , ASOS, ULAKBİM, Index Copernicus, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,2014

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış, KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama, KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, II. Business Organization Research Conference, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Invertigating Read Meat Consumption Preferences in the Province of Erzurum, DAŞTAN HÜSEYİN, , International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi, EKİNCİ EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN, TÜRKİYE, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

5- Uluslararası , Özet bildiri, Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açığı ve Parasallaşma Boyutu, BUZDAĞLI ÖZGE,ÖZDEMİR DİLEK,AYDEMİR AHMET FATİH,EMSEN ÖMER SELÇUK,DAŞTAN HÜSEYİN, ÇEK CUMHURİYETİ, İnternational Conference on Economics, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hayat Boyu Ö renmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örne i, YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DOĞAN EBÜL MUHSİN,AKTÜRK ERGÜN,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,AYDEMİR AHMET FATİH, TÜRKİYE, Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı İle Etkinliklerinin Analizi, DAŞTAN HÜSEYİN,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, Istanbul Conference of Economics and Finance, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Relationship between Total Factor Productivity and Concentration An Application on TRA 1 Sub Region, DAŞTAN HÜSEYİN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- Davranışsal İktisat , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

2- Uygulamalı İktisat Araştırmaları , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

3- İleri Düzeyde Mikro İktisat , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

4- Mikro İktisat - II , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

5- Mikro İktisat - II , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

6- Mikro İktisat -I , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

7- Mikro İktisat -I , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

8- Proje Geliştirme ve Yönetimi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

9- Mikro İktisat - II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

10- Mikro İktisat -I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

11- İktisada Giriş - I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

12- İktisada Giriş-II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

13- İktisada Giriş-II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

14- İktisada Giriş-II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

15- İktisada Giriş-II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

16- İktisada Giriş-I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

17- İktisada Giriş-I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

18- İktisada Giriş-I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

19- Mikro İktisat - II , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

20- Mikro İktisat - I , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Türk İmalat Sanayinde Bilgi Dışsallıkları, Hasan, Devam Ediyor, Hasan GÜNEŞ, , ,

2- Yüksek Lisans , Erzurum’da Kış Turizmi Talep Tahmini, Nagehan, Devam Ediyor, Nagehan DUDU, , ,

3- Yüksek Lisans , Erzurum'da kış turizmi talep tahmini, NAGAHAN, Tamamlandı, NAGAHAN DUDU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Türk imalat sanayinde bilgi dışsallıkları, HASAN, Tamamlandı, HASAN GÜNEŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Türk bankacılık sektöründeki yoğunlaşma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, TOLGA, Tamamlandı, TOLGA İŞLEYEN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans , Davranışsal iktisat bağlamında karar vericilerin risk davranışlarının deneysel analizi, MUHAMMED İKBAL, Tamamlandı, MUHAMMED İKBAL TEPELER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdama etki eden mikro faktörlerin analizi: Bölgeler arası bir karşılaştırma, HİLAL, Tamamlandı, HİLAL KARATAŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans , Türkiye'de mevduatların krediye dönüşümünün büyüme etkileri; tüketim çekişli mi? Yatırım itişli mi?, NESİBE, Tamamlandı, NESİBE DEMİR BİNGÖL, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans , İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme ve Verimlilik İlişkisi, PINAR, Devam Ediyor, PINAR BOZDAĞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans , Otomobil satın alma kararlarının analitik ağ süreci ile incelenmesi, NAZLI, Tamamlandı, NAZLI KAYA, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans , Organize sanayi bölgelerinde tekstilkent ile ortaya çıkan dışsallıklar ve sosyal ilişkilerin dışsallıklar üzerinde etkisi: erzurum tekstilkent örneği, KASIM, Tamamlandı, KASIM ULUDAĞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans , Tüketici davranış eğilimleri ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Erzurum ili örneği, HANDE, Tamamlandı, HANDE DEMİR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans , İkinci El Kıyafet Talep Tahmini: Ankara İli Üzerine Bir Uygulama, DİLEK, Devam Ediyor, DİLEK ÇELİK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2017

2- Daire Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2014

3- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2017

4- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2017

5- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2017

6- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2017

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat , Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , İşletme Araştırmaları Dergisi, Dergi, Türkçe,

2017 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ