Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2004, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1997, 2001

1- DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

2- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective
Tamamlandı Avrupa Konseyi Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Proje Koordinatörü ULUSAL

4- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede’s 6D Model (STEAM Plus)
Tamamlandı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü ULUSLARARASI

5- Girişimciliğin Genetik Faktörler Açısından İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- Davranışsal İktisat Bağlamında Karar Vericilerinin Risk Davranışlarının Deneysel Analizi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Etkileşimli Dijital Bilgilendirme Platformu
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

8- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

9- TÜRKİYE DE HANEHALKININ OTOMOBİL SAHİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

10- TRA1 ALT BÖLGESİ İMALAT SANAYİNDE YOĞUNLAŞMA VE BELİRLEYİCİLERİ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

11- ERZURUM ALT BÖLGESİNDE İMALAT SANAYİNDE YOĞUNLAŞMA
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

12- WEBDESLİK İLE AKADEMİK ETKİ
Tamamlandı Avrupa Birliği ULUSLARARASI

13- GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİKİ VE KOBİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Tamamlandı Avrupa Birliği Uzman ULUSLARARASI

14- ÜYELER WEB PORTALI
Tamamlandı Avrupa Birliği Uzman ULUSLARARASI

15- AKTİF İŞGÜCÜ PROĞRAMLARI PROJESİ YENİ FIRSATLAR PROGRAMI ERZURUM TAKI OLTU TAŞI GÜMÜŞ TASARIM BECERİSİ GELİŞTİRME PAZARLAMA VE SATIŞ MESLEKİ EĞİTİMİ PROJESİ
Tamamlandı Avrupa Birliği Eğitmen ULUSLARARASI

1- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi
Bölüm Adı:, DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-605-5339-79-1 Bölüm Sayfaları:-

2- The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I
Bölüm Adı:Relation of Company and Innovation in National Innovation System, KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Springer, Editör: Kahyaoğlu Sezer Bozkuş Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:13 ISBN:978-981-33-6810-1 Bölüm Sayfaları:233-245

3- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Tüketici Tercihleri - Fayda Teorisi, DAŞTAN HÜSEYİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Editör: Yusuf Akan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:84-103

4- Batman İli Sosyo Ekonomik Profili
Bölüm Adı:, AKTÜRK ERGÜN, BAYRAK METİN, SARI AHMET, DAŞTAN HÜSEYİN, YILMAZ ÖMER, ÖZER HÜSEYİN Yayın Yeri:BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYINLARI, Editör: Hüseyin Özer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:349 ISBN:000-000-00-0000-00-1 Bölüm Sayfaları:-

5- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler, DAŞTAN HÜSEYİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Editör: Yusuf Akan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:62-83

6- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Arz ve Talep, DAŞTAN HÜSEYİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Editör: Yusuf Akan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:21-41

7- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Temel İktisadi Kavramlar, DAŞTAN HÜSEYİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Editör: Yusuf Akan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:4-20

8- Stratejik Planlama İşletmelerin Stratejik Planlamaya Bakışı Bölgeler Arası Karşılaştırma
Bölüm Adı:, NAKTİYOK ATILHAN,KARABEY CANAN NUR,TİMUROĞLU MUHAMED KÜRŞAD,DAŞTAN HÜSEYİN Yayın Yeri:İMAJ YAYIN EVİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-975-8752-72-0 Bölüm Sayfaları:-

9- İmalat Sanayinde Yoğunlaşma TRA1 Erzurum Erzincan Bayburt Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Bölüm Adı:, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-605-5339-48-7 Bölüm Sayfaları:-

1- TEB İCAT ÇIKAR YARIŞMASI
2008 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI TÜRKİYE

2- 2211 YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURSU (DOKTORA)
2005 TÜBİTAK TÜRKİYE

1- Uzman
2003 2014 Doğu Anadolu Projesi Kapsamında Girişimcilik Merkezinde Uzman

2- Bağımsız Değerlendirici
2015 2015 Kümelenme Destek Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendirici

3- Değerlendirme Komitesi Üyesi
2014 2014 Değerlendirme Komitesi Üyesi

4- Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği
2016 2018 Erzurum ili Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği

1- Firmalar Arasındaki Rekabetin Oyun Teorisi Aracılığıyla İncelenmesi
ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, AYSİN MERYEM, ORAL Fatmanur 13.10.2022, Yayın Yeri:8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI Uluslararası Tam metin bildiri

2- Bir Politika Aracı Olarak Davranışsal İktisat: Varsayılan Etkisinin BES Üzerinden İncelenmesi
DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, ORAL Fatmanur, AYSİN MERYEM 13.10.2022, Yayın Yeri:8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

3- Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış
KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN 04.09.2019, Yayın Yeri:II. Business Organization Research Conference Uluslararası Tam metin bildiri

4- Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama
KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN 04.09.2019, Yayın Yeri:II. Business Organization Research Conference Uluslararası Tam metin bildiri

5- Invertigating Read Meat Consumption Preferences in the Province of Erzurum
DAŞTAN HÜSEYİN 15.08.2018, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

6- Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
EKİNCİ EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN 27.05.2011, Yayın Yeri:Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Uluslararası Tam metin bildiri

7- Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açığı ve Parasallaşma Boyutu
BUZDAĞLI ÖZGE,ÖZDEMİR DİLEK,AYDEMİR AHMET FATİH,EMSEN ÖMER SELÇUK,DAŞTAN HÜSEYİN 03.09.2014, Yayın Yeri:İnternational Conference on Economics Uluslararası Özet bildiri

8- Hayat Boyu Ö renmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örne i
YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DOĞAN EBÜL MUHSİN,AKTÜRK ERGÜN,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,AYDEMİR AHMET FATİH 27.05.2011, Yayın Yeri:Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) Uluslararası Tam metin bildiri

9- Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı İle Etkinliklerinin Analizi
DAŞTAN HÜSEYİN,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN 20.05.2011, Yayın Yeri:Istanbul Conference of Economics and Finance Uluslararası Tam metin bildiri

10- Relationship between Total Factor Productivity and Concentration An Application on TRA 1 Sub Region
DAŞTAN HÜSEYİN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör DUYGUSAL ENERJİ DAŞTAN HÜSEYİN Türkçe 2023

1- Davranışsal İktisat
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

2- Uygulamalı İktisat Araştırmaları
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

3- İleri Düzeyde Mikro İktisat
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

4- Mikro İktisat - II
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

5- Mikro İktisat - II
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

6- Mikro İktisat -I
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

7- Mikro İktisat -I
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

8- Proje Geliştirme ve Yönetimi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

9- Mikro İktisat - II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

10- Mikro İktisat -I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

11- İktisada Giriş - I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

12- İktisada Giriş-II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

13- İktisada Giriş-II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

14- İktisada Giriş-II
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

15- İktisada Giriş-II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

16- İktisada Giriş-I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

17- İktisada Giriş-I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

18- İktisada Giriş-I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

19- Mikro İktisat - II
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

20- Mikro İktisat - I
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Türk İmalat Sanayinde Bilgi Dışsallıkları Hasan, Devam Ediyor Hasan GÜNEŞ

2- Yüksek Lisans
Erzurum’da Kış Turizmi Talep Tahmini Nagehan, Devam Ediyor Nagehan DUDU

3- Yüksek Lisans
Erzurum'da kış turizmi talep tahmini NAGAHAN, Tamamlandı NAGAHAN DUDU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Türk imalat sanayinde bilgi dışsallıkları HASAN, Tamamlandı HASAN GÜNEŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Türk bankacılık sektöründeki yoğunlaşma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki TOLGA, Tamamlandı TOLGA İŞLEYEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Davranışsal iktisat bağlamında karar vericilerin risk davranışlarının deneysel analizi MUHAMMED İKBAL, Tamamlandı MUHAMMED İKBAL TEPELER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdama etki eden mikro faktörlerin analizi: Bölgeler arası bir karşılaştırma HİLAL, Tamamlandı HİLAL KARATAŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme ve Verimlilik İlişkisi PINAR, Devam Ediyor PINAR BOZDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Otomobil satın alma kararlarının analitik ağ süreci ile incelenmesi NAZLI, Tamamlandı NAZLI KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans
Organize sanayi bölgelerinde tekstilkent ile ortaya çıkan dışsallıklar ve sosyal ilişkilerin dışsallıklar üzerinde etkisi: erzurum tekstilkent örneği KASIM, Tamamlandı KASIM ULUDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
Tüketici davranış eğilimleri ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Erzurum ili örneği HANDE, Tamamlandı HANDE DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
İkinci el kıyafet talep tahmini: Ankara ili üzerine bir uygulama DİLEK, Tamamlandı DİLEK ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

13- Doktora
Tüketici tercihleri üzerinde öz kontrol etkisinin dürtme ve bedavanın cazibesi bağlamında incelenmesi: Deneysel bir uygulama HİLAL, Tamamlandı HİLAL MOLA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

14- Doktora
Türkiye imalat sanayi için yığılma ekonomileri ve bölgesel ekonomik dayanıklılık ilişkisi NAGAHAN, Tamamlandı NAGAHAN DUDU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

15- Doktora
DİYABETLİ HASTALARA DÜRTME UYGULANMASI VE DÜRTMENİN HASTALIĞIN TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: ERZURUM İLİ İÇİN BİR UYGULAMA DUYGU, Devam Ediyor DUYGU TULAN TOHUMCU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2017

2- Daire Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2014

3- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2017

4- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2017

5- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2017

6- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2017

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
İşletme Araştırmaları Dergisi Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2004 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow