Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak öncelikli görevimiz, kurumumuza ait iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetlerin ulusal/yerel düzlemde duyurulmasını ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda birimimiz, haber metinlerinin hazırlanmasından, görsel içeriklerin üretilmesinden, her türlü tanıtım materyallerinin oluşturulmasından ve diğer birimlerden gelen organizasyon, davetiye, afiş tasarımı gibi taleplerin karşılanmasından sorumludur.

Announcements
News

Quick Links


ETÜ Asistan Snow