;
;

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin temel amacı, Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerin yerel, ulusal basın ve sosyal medya aracılığıyla geniş halk kitlelerine tanıtılmasını sağlamak medya ile üniversite arasında gerekli koordinasyonu sağlayıp üniversitenin hedef kitleye yönelik çalışmalarını yürütmek.

Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini organize etmek, bu amaçla gerekli yayın, döküman ve malzemeleri hazırlamak. 
Üniversitemizde gerçekleştirilecek toplantı, panel, sempozyum, konferans vb. etkinliklerin hazırlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesine destek vermek. 
Üniversitemizin tüm birimlerinin davetiye, afiş tasarımı vb. taleplerini karşılamaktır.