Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 1995, 2002

1- Doğu Anadolu Kalkınma Programı Linking Eastern Anatolia to Progress Programme
Tamamlandı Diğer (Uluslararası) Uzman ULUSLARARASI

2- Erzurum Takı (Oltu Taşı-Gümüş) Tasarım Becerisi Geliştirme- Pazarlama ve Satış Mesleki Eğitim Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Eğitmen ULUSLARARASI

3- KOBİ ve Yeni Girişimci Kapasite Geliştirme Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Eğitmen ULUSLARARASI

4- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği Türkiye Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Doktora Tezi Projesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Hanımeli Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü ULUSLARARASI

1- Recent Advances in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
YELLİCE BERRAK, TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

2- Economics and Administration Sciences Modern Analysis and Researches Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
KADİROĞLU AHMET, TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

3- International Studies in Economics and Administration Sciences Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
KADİROĞLU AHMET, TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

4- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
TÜRKO ESRA SENA, TÜRKMEN ADEM Uluslararası Bölüm(ler)

5- Regional Differences in Women Entrepreneurship Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Girişimcilik
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

6- Administrative, economics and social sciences: Theory, current researches and new trends 2021-2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

7- The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Bölüm(ler)

8- The evaluations and researches social sciences and humanities Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat
TÜRKO ESRA SENA, KADİROĞLU AHMET Uluslararası Bölüm(ler)

9- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği, Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
TÜRKO ESRA SENA Ulusal Tümü

10- GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN TEORİK TEMELLERİ ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik
TÜRKO ESRA SENA Ulusal Tümü

1- Gönüllü Enformasyon Memuru
1990 1994 yaz tatillerinde gönüllü enformasyon memuru

2- İşletme ortağı
1998 2002

3- Değerlendirme Komitesi Üyesi
2015 2015 KUDAKA 2014 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Artırılması hibe programına başvuran projelerin bağımsız değerlendirici raporlarının incelenmesi.

1- Ulusal
Güncel Teknikler Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen ekonometride güncel teknikler eğitimi, 15 saat. 19.08.2022 22.08.2022

2- Ulusal
Mekansal Ekonometri Prof.Dr. Fatma ZEREN tarafından verilen mekansal ekonometri eğitimi, 15 saat. 08.08.2022 12.08.2022

3- Ulusal
Python ile Ekonometri Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen, Python ile ekonometri eğitimi, 15 saat. 01.08.2022 05.08.2022

4- Ulusal
EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 205 dakika. 01.06.2022 22.08.2022

5- Ulusal
EVİEWS Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 215 dakika. 01.06.2022 22.08.2022

6- Ulusal
Temel ve İleri Zaman Serileri Eğitimi Prof.Dr. İsmail ÇELİK tarafından verilen Finansal Ekonometri eğitimi, 515 dakika. 01.06.2022 20.07.2022

7- Ulusal
Girişimcilik Eğitici Eğitimi Girişimcilik eğitim içeriği ve yöntemi konusunda eğitici eğitimi. 18.09.2006 06.10.2006

8- Uluslararası
Hibe Faydalanıcıları İçin Proje Yönetimi Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim. 08.12.2010 09.12.2010

9- Ulusal
Nihai Teknik ve Nihai Mali Rapor Hazırlama Eğitimi Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim. 08.06.2011 10.06.2011

10- Ulusal
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Semineri Türkiye Kalkınma Bankası Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi 22.09.2003 03.10.2003

11- Ulusal
Proje Döngü Yönetimi Eğitimi Proje yazma ve yönetme eğitimi. 30.08.2004 01.09.2004

12- Ulusal
2. Ulusal Girişimcilik Kongresi Girişimcilik Kongresi 30.04.2004 01.05.2004

13- Uluslararası
OECD Kadın Girişimciliği Forumu Uluslararası katılımlı OECD Kadın Girişimciliği Forumu, alt çalıştaylar ve grup çalışmalarına katılım. 05.06.2004 07.06.2004

14- Uluslararası
AB Bilgi Ağı Toplantısı Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) ve EUi koordinatörlerinin katıldığı toplantı. TBMM, ODTÜ ziyaretleri. 15.10.2008 16.10.2008

15- Ulusal
TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı. TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı. 13.01.2020 15.01.2020

16- Uluslararası
Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, yeni iş modelleri, yeni girişimcilik eğitimi içerikleri, kanvas iş modeli, yalın girişimcilik 04.11.2013 09.11.2013

17- Uluslararası
Eğitici Eğitimi KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP). Avrupa Birliği, TOBB ve ÇSGB tarafından yürütülmüştür. 05.05.2014 10.05.2014

18- Ulusal
3. Araştırma Yöntemleri Semineri METİOD Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi. METİOD 24.01.2018 27.01.2018

1- Girişimci ve İhracat Kararı: İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
TR DİZİN TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
1 576 10.29228/TurkishStudies.39766, 557

2- Avrupa Birliği tarihinde bir geri adım: Brexit
TR DİZİN TÜRKO ESRA SENA,Gökçenoğlu Sümeyye Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
1 589 10.33206/mjss.483512, 573

3- Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama
TR DİZİN TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 256 , 245

4- Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama
ASOS, DRJI, Google Scholar Tulan Duygu,TÜRKO ESRA SENA Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
1 306 10.29106/fesa.364291, 285

5- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği
DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2 53 , 34

6- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama
sobiad, index copernicus, cite factor, ICI, DRJI TÜRKO ESRA SENA, YELLİCE BERRAK The Journal of Academic Social Sciences
63 314 10.16992/ASOS.13319, 300

7- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama
index copernicus, SOBİAD, OAJI, AJNS TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET the Journal of Academic Social Sciences
57 99 10.16992/ASOS.12862, 76

8- Can Entrepreneurship Education Reduce Stereotypes Against Women Entrepreneurship
CNKI, ERA, ERIC, Lockss, NewJour, Ulrich’s, Open J-Gate, Google Scholar, PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Universe Digital Library TÜRKO ESRA SENA International Education Studies
11 65 10.5539/ies.v9n11p53, 53

9- Business Plan Vs Business Model Canvas in Entrepreneurship Trainings: A Comparison of Students' Perceptions
Scopus, Ulrich’xxs, Open J-Gate, Google Scholar TÜRKO ESRA SENA Asian Social Science
10 62 10.5539/ass.v12n10p55, 55

10- Yeni endüstriyel bölgelerde işbirliği
TR DİZİN TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2 630 , 615

11- Marshall tipi dışsal ekonomiler, endüstriyel bölgeler ve çağdaş yaklaşımlar
TR DİZİN TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 270 , 253

1- Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
TÜRKMEN ADEM, TÜRKO ESRA SENA, EMSEN ÖMER SELÇUK Uluslararası Tam metin bildiri

2- Export incentives in Turkish textile industry: A research in Bursa province
YELLİCE BERRAK, TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

3- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA, YELLİCE BERRAK Uluslararası Tam metin bildiri

4- Türkiye’de yükseköğretimde girişimcilik eğitimlerinin açmazları ve ikilemleri
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

5- Boycott or Embargo: The Effects of Economic Sanctions imposed by Kingdom of Saudi Arabia against Turkey
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret ilişkileri
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

7- Students define the entrepreneurship trainer: pracademics.
TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

8- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat Erzurum ilinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET Uluslararası Tam metin bildiri

9- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği.
KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Özet bildiri

10- Kişisel özellikler kararları etkiler, peki ya ihracat kararını? İhracat yapan ve yapmayan işletmelerde karşılaştırmalı bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK Uluslararası Tam metin bildiri

11- AB tarihinde bir geri adım: Brexit.
Gökçenoğlu Sümeyye,TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

12- Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama
Dizlek Sinem,TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

13- Evlilik neyi değiştirir? Kadın girişimciler üzerine bir uygulama.
TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu Uluslararası Tam metin bildiri

14- Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama
KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Regional Differences in Women Entrepreneurship TÜRKO ESRA SENA İngilizce 2021

1- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Dünya Ekonomisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Dünya Ekonomisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- LİSANS BİTİRME PROJESİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

8- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- LİSANS BİTİRME PROJESİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

10- GİRİŞİMCİLİK BİLGİ VE İNOVASYON EKONOMİSİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

11- İktisadi Kalkınma
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

12- İleri Düzey Uluslararası İktisat
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

13- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

14- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

15- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

16- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

17- Uluslararası İktisadi Analiz
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

18- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

19- Uluslararası İktisat II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- Uluslararası İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

22- Uluslararası İktisat II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

23- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

24- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

25- Uluslararası İktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

26- Uluslararası Parasal İktisat
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

27- Uluslararası İktisat II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

28- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

29- Bölgesel İktisat
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

30- Uluslararası İktisadi Analiz
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

31- Uluslararası İktsat I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

32- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

33- Uluslararası İktisat Politikası
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

34- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

35- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

36- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

37- Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

38- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

39- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

40- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama DUYGU, Tamamlandı DUYGU TULAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Bölgesel kalkınma ajansları ve yenilik faaliyetleri: Erzurum-alt bölgesinde bir uygulama AHMET, Tamamlandı AHMET KADİROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Kümelenme ve ihracat karar süreci: Bursa'da tekstil kümesinde bir uygulama BERRAK, Tamamlandı BERRAK YELLİCE Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği müktesebatının Türk dış ticareti üzerindeki etkileri: karşılaştırmalı bir uygulama SÜMEYYE, Tamamlandı SÜMEYYE GÖKÇENOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama SİNEM, Tamamlandı SİNEM DİZLEK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Doktora
Dezavantajlı bölgelerde yerel ekonomik kalkınma: Farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerde karşılaştırmalı bir uygulama AHMET, Tamamlandı AHMET KADİROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Bölgesel ekonomide dışsallıklar ve uluslararasılaşma kararı: Antalya ilinde medikal turizm üzerine bir araştırma HASAN, Tamamlandı HASAN GÜNEŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2016

3- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2016

2022 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR