Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 1995, 2002

1- Doğu Anadolu Kalkınma Programı Linking Eastern Anatolia to Progress Programme
Tamamlandı Diğer (Uluslararası) Uzman ULUSLARARASI

2- Erzurum Takı (Oltu Taşı-Gümüş) Tasarım Becerisi Geliştirme- Pazarlama ve Satış Mesleki Eğitim Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Eğitmen ULUSLARARASI

3- KOBİ ve Yeni Girişimci Kapasite Geliştirme Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Eğitmen ULUSLARARASI

4- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği Türkiye Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Doktora Tezi Projesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Hanımeli Projesi
Tamamlandı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü ULUSLARARASI

1- Recent Advances in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications
Bölüm Adı:Theoretical framework of clustering concept in regional economics., YELLİCE BERRAK, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Livre de Lyon, Editör: Ünvan Yüksel Akay Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:292 ISBN:978-2-38236-532-8 Bölüm Sayfaları:103-134

2- Economics and Administration Sciences Modern Analysis and Researches
Bölüm Adı:Regional disparities and local economic development in Türkiye, KADİROĞLU AHMET, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Livre de Lyon, Editör: Özker Ahmet Niyazi Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:203 ISBN:978-2-38236-564-9 Bölüm Sayfaları:1-26

3- International Studies in Economics and Administration Sciences
Bölüm Adı:Regional classification and economic development in Türkiye., KADİROĞLU AHMET, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Serüven Yayınevi, Editör: Mete Mustafa, Toptaş Aytaç, Mermertaş Funda Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:150 ISBN:978-625-6450-64-6 Bölüm Sayfaları:1-16

4- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler
Bölüm Adı:Savaş ekonomisi ve savaşın ekonomik etkileri, TÜRKO ESRA SENA, TÜRKMEN ADEM Yayın Yeri:Serüven Yayınevi, Editör: Mete Mustafa, Akardeniz Erhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:671 ISBN:978-625-6399-80-8 Bölüm Sayfaları:509-522

5- Regional Differences in Women Entrepreneurship
Bölüm Adı:Introduction: Regional differences in women entrepreneurship, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Peter Lang, Editör: Türko Esra Sena Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:224 ISBN:978-3-631-85344-3 Bölüm Sayfaları:11-31

6- Administrative, economics and social sciences: Theory, current researches and new trends 2021-2
Bölüm Adı:Students define the entrepreneurship trainer: pracademics, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Ivpe Publishing House, Editör: Ünvan Yüksel Akay Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:182 ISBN:978-9940-46-079-2 Bölüm Sayfaları:53-63

7- The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences
Bölüm Adı:The effects of Arab Spring on Turkey’s foreign trade: A survey on MENA countries, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Livre de Lyon, Editör: Karabıyık İbrahim Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-2-38236-189-4 Bölüm Sayfaları:152-183

8- The evaluations and researches social sciences and humanities
Bölüm Adı:Regional development agency grants and innovation activities: A survey in Erzurum Sub-region, TÜRKO ESRA SENA, KADİROĞLU AHMET Yayın Yeri:Livre de Lyon, Editör: Sarioglan Mehmet, Sansar M. Fatih Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:409 ISBN:978-2-38236-187-0 Bölüm Sayfaları:229-248

9- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği, Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama
Bölüm Adı:, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:240 ISBN:978-605-9336-64-2 Bölüm Sayfaları:-

10- GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN TEORİK TEMELLERİ ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Bölüm Adı:, TÜRKO ESRA SENA Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: TÜRKO ESRA SENA Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:128 ISBN:978-625-7130-08-0 Bölüm Sayfaları:-

1- Gönüllü Enformasyon Memuru
1990 1994 yaz tatillerinde gönüllü enformasyon memuru

2- Değerlendirme Komitesi Üyesi
2015 2015 KUDAKA 2014 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Artırılması hibe programına başvuran projelerin bağımsız değerlendirici raporlarının incelenmesi.

1- Ulusal
Güncel Teknikler Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen ekonometride güncel teknikler eğitimi, 15 saat. 19.08.2022 22.08.2022

2- Ulusal
Mekansal Ekonometri Prof.Dr. Fatma ZEREN tarafından verilen mekansal ekonometri eğitimi, 15 saat. 08.08.2022 12.08.2022

3- Ulusal
Python ile Ekonometri Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen, Python ile ekonometri eğitimi, 15 saat. 01.08.2022 05.08.2022

4- Ulusal
EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 205 dakika. 01.06.2022 22.08.2022

5- Ulusal
EVİEWS Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 215 dakika. 01.06.2022 22.08.2022

6- Ulusal
Temel ve İleri Zaman Serileri Eğitimi Prof.Dr. İsmail ÇELİK tarafından verilen Finansal Ekonometri eğitimi, 515 dakika. 01.06.2022 20.07.2022

7- Ulusal
Girişimcilik Eğitici Eğitimi Girişimcilik eğitim içeriği ve yöntemi konusunda eğitici eğitimi. 18.09.2006 06.10.2006

8- Uluslararası
Hibe Faydalanıcıları İçin Proje Yönetimi Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim. 08.12.2010 09.12.2010

9- Ulusal
Nihai Teknik ve Nihai Mali Rapor Hazırlama Eğitimi Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim. 08.06.2011 10.06.2011

10- Ulusal
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Semineri Türkiye Kalkınma Bankası Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi 22.09.2003 03.10.2003

11- Ulusal
Proje Döngü Yönetimi Eğitimi Proje yazma ve yönetme eğitimi. 30.08.2004 01.09.2004

12- Ulusal
2. Ulusal Girişimcilik Kongresi Girişimcilik Kongresi 30.04.2004 01.05.2004

13- Uluslararası
OECD Kadın Girişimciliği Forumu Uluslararası katılımlı OECD Kadın Girişimciliği Forumu, alt çalıştaylar ve grup çalışmalarına katılım. 05.06.2004 07.06.2004

14- Uluslararası
AB Bilgi Ağı Toplantısı Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) ve EUi koordinatörlerinin katıldığı toplantı. TBMM, ODTÜ ziyaretleri. 15.10.2008 16.10.2008

15- Ulusal
TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı. TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı. 13.01.2020 15.01.2020

16- Uluslararası
Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, yeni iş modelleri, yeni girişimcilik eğitimi içerikleri, kanvas iş modeli, yalın girişimcilik 04.11.2013 09.11.2013

17- Uluslararası
Eğitici Eğitimi KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP). Avrupa Birliği, TOBB ve ÇSGB tarafından yürütülmüştür. 05.05.2014 10.05.2014

18- Ulusal
3. Araştırma Yöntemleri Semineri METİOD Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi. METİOD 24.01.2018 27.01.2018

1- Girişimci ve İhracat Kararı: İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economics, Finance, Politics ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Avrupa Birliği tarihinde bir geri adım: Brexit
TÜRKO ESRA SENA,Gökçenoğlu Sümeyye, Yayın Yeri:Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

3- Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama
TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu, Yayın Yeri:Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama
Tulan Duygu,TÜRKO ESRA SENA, Yayın Yeri:Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli ASOS, DRJI, Google Scholar, Özgün Makale

5- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği
KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA, Yayın Yeri:İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor, Özgün Makale

6- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA, YELLİCE BERRAK, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Sciences ,2017
Uluslararası Hakemli sobiad, index copernicus, cite factor, ICI, DRJI, Özgün Makale

7- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET, Yayın Yeri:the Journal of Academic Social Sciences ,2017
Ulusal Hakemli index copernicus, SOBİAD, OAJI, AJNS, Özgün Makale

8- Can Entrepreneurship Education Reduce Stereotypes Against Women Entrepreneurship
TÜRKO ESRA SENA, Yayın Yeri:International Education Studies ,2016
Uluslararası Hakemli CNKI, ERA, ERIC, Lockss, NewJour, Ulrich’s, Open J-Gate, Google Scholar, PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Universe Digital Library, Özgün Makale

9- Business Plan Vs Business Model Canvas in Entrepreneurship Trainings: A Comparison of Students' Perceptions
TÜRKO ESRA SENA, Yayın Yeri:Asian Social Science ,2016
Uluslararası Hakemli Scopus, Ulrich’xxs, Open J-Gate, Google Scholar, Özgün Makale

10- Yeni endüstriyel bölgelerde işbirliği
TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

11- Marshall tipi dışsal ekonomiler, endüstriyel bölgeler ve çağdaş yaklaşımlar
TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

1- Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
TÜRKMEN ADEM, TÜRKO ESRA SENA, EMSEN ÖMER SELÇUK 02.05.2019, Yayın Yeri:Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

2- Export incentives in Turkish textile industry: A research in Bursa province
YELLİCE BERRAK, TÜRKO ESRA SENA 28.03.2023, Yayın Yeri:7th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research Uluslararası Tam metin bildiri

3- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA, YELLİCE BERRAK 20.10.2016, Yayın Yeri:II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Türkiye’de yükseköğretimde girişimcilik eğitimlerinin açmazları ve ikilemleri
TÜRKO ESRA SENA 11.09.2021, Yayın Yeri:2. International Scientific Research and Innovation Congress Uluslararası Tam metin bildiri

5- Boycott or Embargo: The Effects of Economic Sanctions imposed by Kingdom of Saudi Arabia against Turkey
TÜRKO ESRA SENA 08.08.2021, Yayın Yeri:4. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research-IV Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret ilişkileri
TÜRKO ESRA SENA 23.09.2021, Yayın Yeri:Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies Uluslararası Tam metin bildiri

7- Students define the entrepreneurship trainer: pracademics.
TÜRKO ESRA SENA 07.10.2020, Yayın Yeri:33rd EBES Conference Uluslararası Tam metin bildiri

8- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat Erzurum ilinde bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET 20.10.2016, Yayın Yeri:II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

9- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği.
KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA 03.05.2018, Yayın Yeri:Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

10- Kişisel özellikler kararları etkiler, peki ya ihracat kararını? İhracat yapan ve yapmayan işletmelerde karşılaştırmalı bir uygulama
TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK 07.09.2018, Yayın Yeri:IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

11- AB tarihinde bir geri adım: Brexit.
Gökçenoğlu Sümeyye,TÜRKO ESRA SENA 07.09.2018, Yayın Yeri:IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

12- Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama
Dizlek Sinem,TÜRKO ESRA SENA 19.12.2019, Yayın Yeri:1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

13- Evlilik neyi değiştirir? Kadın girişimciler üzerine bir uygulama.
TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu 07.09.2018, Yayın Yeri:IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

14- Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama
KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA 11.10.2019, Yayın Yeri:Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Regional Differences in Women Entrepreneurship TÜRKO ESRA SENA İngilizce 2021

1- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Dünya Ekonomisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Dünya Ekonomisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- LİSANS BİTİRME PROJESİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

8- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- LİSANS BİTİRME PROJESİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

10- GİRİŞİMCİLİK BİLGİ VE İNOVASYON EKONOMİSİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

11- İktisadi Kalkınma
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

12- İleri Düzey Uluslararası İktisat
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

13- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

14- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

15- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

16- Lisans Bitirme Projesi
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

17- Uluslararası İktisadi Analiz
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

18- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

19- Uluslararası İktisat II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- Uluslararası İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

22- Uluslararası İktisat II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

23- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

24- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

25- Uluslararası İktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

26- Uluslararası Parasal İktisat
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

27- Uluslararası İktisat II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

28- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

29- Bölgesel İktisat
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

30- Uluslararası İktisadi Analiz
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

31- Uluslararası İktsat I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

32- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

33- Uluslararası İktisat Politikası
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

34- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

35- Uluslararası İktisat Teorisi
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

36- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

37- Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

38- Girişimcilik ve KOBİ'ler
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

39- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

40- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama DUYGU, Tamamlandı DUYGU TULAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Bölgesel kalkınma ajansları ve yenilik faaliyetleri: Erzurum-alt bölgesinde bir uygulama AHMET, Tamamlandı AHMET KADİROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Kümelenme ve ihracat karar süreci: Bursa'da tekstil kümesinde bir uygulama BERRAK, Tamamlandı BERRAK YELLİCE Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği müktesebatının Türk dış ticareti üzerindeki etkileri: karşılaştırmalı bir uygulama SÜMEYYE, Tamamlandı SÜMEYYE GÖKÇENOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama SİNEM, Tamamlandı SİNEM DİZLEK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Doktora
Dezavantajlı bölgelerde yerel ekonomik kalkınma: Farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerde karşılaştırmalı bir uygulama AHMET, Tamamlandı AHMET KADİROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Bölgesel ekonomide dışsallıklar ve uluslararasılaşma kararı: Antalya ilinde medikal turizm üzerine bir araştırma HASAN, Tamamlandı HASAN GÜNEŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2016

3- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2016

2022 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow