Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 1995, 2002

1- Doğu Anadolu Kalkınma Programı Linking Eastern Anatolia to Progress Programme ,Tamamlandı, Diğer (Uluslararası), Uzman, ULUSLARARASI

2- Erzurum Takı (Oltu Taşı-Gümüş) Tasarım Becerisi Geliştirme- Pazarlama ve Satış Mesleki Eğitim Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Eğitmen, ULUSLARARASI

3- KOBİ ve Yeni Girişimci Kapasite Geliştirme Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Eğitmen, ULUSLARARASI

4- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği Türkiye Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Doktora Tezi Projesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

5- Hanımeli Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, ULUSLARARASI

1- Regional Differences in Women Entrepreneurship Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Girişimcilik , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ALMANYA,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 224 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-3-631-85344-3

2- Administrative, economics and social sciences: Theory, current researches and new trends 2021-2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, KARADAĞ,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 182 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-9940-46-079-2

3- The Evaluations and Researches in Administrative and Economic Sciences Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, FRANSA,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 201 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-2-38236-189-4

4- The evaluations and researches social sciences and humanities Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, FRANSA,Yazar: TÜRKO ESRA SENA, KADİROĞLU AHMET ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 409 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-2-38236-187-0

5- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği, Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 240 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-9336-64-2

6- GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN TEORİK TEMELLERİ ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 128 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7130-08-0

1- Gönüllü Enformasyon Memuru , 1990, 1994, yaz tatillerinde gönüllü enformasyon memuru

2- İşletme ortağı , 1998, 2002,

3- Değerlendirme Komitesi Üyesi , 2015, 2015, KUDAKA 2014 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Artırılması hibe programına başvuran projelerin bağımsız değerlendirici raporlarının incelenmesi.

1- Ulusal , Güncel Teknikler, Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen ekonometride güncel teknikler eğitimi, 15 saat., 19.08.2022,22.08.2022

2- Ulusal , Mekansal Ekonometri, Prof.Dr. Fatma ZEREN tarafından verilen mekansal ekonometri eğitimi, 15 saat., 08.08.2022,12.08.2022

3- Ulusal , Python ile Ekonometri, Prof.Dr. Veli YILANCI tarafından verilen, Python ile ekonometri eğitimi, 15 saat., 01.08.2022,05.08.2022

4- Ulusal , EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri, Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 205 dakika., 01.06.2022,22.08.2022

5- Ulusal , EVİEWS Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri, Prof.Dr. Hilal YILDIZ tarafından verilen ekonometri eğitimi, 215 dakika., 01.06.2022,22.08.2022

6- Ulusal , Temel ve İleri Zaman Serileri Eğitimi, Prof.Dr. İsmail ÇELİK tarafından verilen Finansal Ekonometri eğitimi, 515 dakika., 01.06.2022,20.07.2022

7- Ulusal , Girişimcilik Eğitici Eğitimi, Girişimcilik eğitim içeriği ve yöntemi konusunda eğitici eğitimi., 18.09.2006,06.10.2006

8- Uluslararası , Hibe Faydalanıcıları İçin Proje Yönetimi, Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim., 08.12.2010,09.12.2010

9- Ulusal , Nihai Teknik ve Nihai Mali Rapor Hazırlama Eğitimi, Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’de AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen projelerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim., 08.06.2011,10.06.2011

10- Ulusal , Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Semineri Türkiye Kalkınma Bankası, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi, 22.09.2003,03.10.2003

11- Ulusal , Proje Döngü Yönetimi Eğitimi, Proje yazma ve yönetme eğitimi., 30.08.2004,01.09.2004

12- Ulusal , 2. Ulusal Girişimcilik Kongresi, Girişimcilik Kongresi, 30.04.2004,01.05.2004

13- Uluslararası , OECD Kadın Girişimciliği Forumu, Uluslararası katılımlı OECD Kadın Girişimciliği Forumu, alt çalıştaylar ve grup çalışmalarına katılım., 05.06.2004,07.06.2004

14- Uluslararası , AB Bilgi Ağı Toplantısı, Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) ve EUi koordinatörlerinin katıldığı toplantı. TBMM, ODTÜ ziyaretleri., 15.10.2008,16.10.2008

15- Ulusal , TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı., TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı., 13.01.2020,15.01.2020

16- Uluslararası , Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, yeni iş modelleri, yeni girişimcilik eğitimi içerikleri, kanvas iş modeli, yalın girişimcilik, 04.11.2013,09.11.2013

17- Uluslararası , Eğitici Eğitimi, KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP). Avrupa Birliği, TOBB ve ÇSGB tarafından yürütülmüştür., 05.05.2014,10.05.2014

18- Ulusal , 3. Araştırma Yöntemleri Semineri METİOD, Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi. METİOD, 24.01.2018,27.01.2018

1- Avrupa Birliği tarihinde bir geri adım: Brexit , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,Gökçenoğlu Sümeyye, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,2020

2- Girişimci ve İhracat Kararı: İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, Turkish Studies - Economics, Finance, Politics,2020

3- Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2019

4- Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama , ASOS, DRJI, Google Scholar, Tulan Duygu,TÜRKO ESRA SENA, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,2018

5- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği , DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor, KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,2018

6- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama , index copernicus, SOBİAD, OAJI, AJNS, TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET, the Journal of Academic Social Sciences,2017

7- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama , sobiad, index copernicus, cite factor, ICI, DRJI, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, the Journal of Academic Social Sciences,2017

8- Can Entrepreneurship Education Reduce Stereotypes Against Women Entrepreneurship , CNKI, ERA, ERIC, Lockss, NewJour, Ulrich’s, Open J-Gate, Google Scholar, PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Universe Digital Library, TÜRKO ESRA SENA, International Education Studies,2016

9- Business Plan Vs Business Model Canvas in Entrepreneurship Trainings: A Comparison of Students' Perceptions , Scopus, Ulrich’xxs, Open J-Gate, Google Scholar, TÜRKO ESRA SENA, Asian Social Science,2016

10- Yeni endüstriyel bölgelerde işbirliği , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2016

11- Marshall tipi dışsal ekonomiler, endüstriyel bölgeler ve çağdaş yaklaşımlar , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2013

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türkiye’de yükseköğretimde girişimcilik eğitimlerinin açmazları ve ikilemleri, TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, 2. International Scientific Research and Innovation Congress, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Boycott or Embargo: The Effects of Economic Sanctions imposed by Kingdom of Saudi Arabia against Turkey, TÜRKO ESRA SENA, POLONYA, 4. International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research-IV, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret ilişkileri, TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama, TÜRKMEN ADEM,TÜRKO ESRA SENA,EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKİYE, Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Students define the entrepreneurship trainer: pracademics., TÜRKO ESRA SENA, İSPANYA, 33rd EBES Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, TÜRKİYE, II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat Erzurum ilinde bir uygulama, TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET, TÜRKİYE, II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

8- Uluslararası , Özet bildiri, Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği., KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Kişisel özellikler kararları etkiler, peki ya ihracat kararını? İhracat yapan ve yapmayan işletmelerde karşılaştırmalı bir uygulama, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Girişimcilik

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, AB tarihinde bir geri adım: Brexit., Gökçenoğlu Sümeyye,TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama, Dizlek Sinem,TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Evlilik neyi değiştirir? Kadın girişimciler üzerine bir uygulama., TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Girişimcilik

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama, KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA, TÜRKİYE, Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

1- Uluslararası , Kitap, Editör, Regional Differences in Women Entrepreneurship, TÜRKO ESRA SENA, İngilizce, 2021,

1- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

2- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Dünya Ekonomisi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- Dünya Ekonomisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

6- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- LİSANS BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

8- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

9- LİSANS BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

10- GİRİŞİMCİLİK BİLGİ VE İNOVASYON EKONOMİSİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

11- İktisadi Kalkınma , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

12- İleri Düzey Uluslararası İktisat , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

13- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

14- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

15- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

16- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 2

17- Uluslararası İktisadi Analiz , Doktora, 2017-2018, Türkçe, 3

18- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

19- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

20- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

22- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

23- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

24- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

25- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

26- Uluslararası Parasal İktisat , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

27- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

28- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

29- Bölgesel İktisat , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

30- Uluslararası İktisadi Analiz , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

31- Uluslararası İktsat I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

32- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

33- Uluslararası İktisat Politikası , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

34- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

35- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

36- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

37- Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

38- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

39- İşletmeciliğin Temelleri , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

40- İşletmeciliğin Temelleri , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama, DUYGU, Tamamlandı, DUYGU TULAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Bölgesel kalkınma ajansları ve yenilik faaliyetleri: Erzurum-alt bölgesinde bir uygulama, AHMET, Tamamlandı, AHMET KADİROĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Kümelenme ve ihracat karar süreci: Bursa'da tekstil kümesinde bir uygulama, BERRAK, Tamamlandı, BERRAK YELLİCE, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği müktesebatının Türk dış ticareti üzerindeki etkileri: karşılaştırmalı bir uygulama, SÜMEYYE, Tamamlandı, SÜMEYYE GÖKÇENOĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama, SİNEM, Tamamlandı, SİNEM DİZLEK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

6- Doktora , Dezavantajlı bölgelerde yerel ekonomik kalkınma: Farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerde karşılaştırmalı bir uygulama, AHMET, Tamamlandı, AHMET KADİROĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

7- Doktora , BÖLGESEL EKONOMİDE DIŞSALLIKLAR VE ULUSLARARASILAŞMA KARARI: ANTALYA İLİNDE MEDİKAL TURİZM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, HASAN, Tamamlandı, HASAN GÜNEŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

1- Farabi Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2016

3- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2016

2013 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ