Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans FATİH ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 1998, 2003

1- Regional Differences in Women Entrepreneurship Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ALMANYA,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 223 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-3-631-85344-3

2- Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 142 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8494-23-5

3- Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler Cilt 2 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EMSEN ÖMER SELÇUK ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 326 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-8958-15-3

4- Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2013 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-06-2

5- Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2013 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-06-2

6- Sekreterlik Bilgisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-774-5

7- Kalkınma Üzerine Ekonomi - Politik Yazılar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, DORU ÖMER, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 398 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5145-79-8

8- Yığılma Ekonomilerinin Nedenleri ve Etkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, MAURİTUS,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 262 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-613-5-84180-0

9- Regional Imbalances and Regional Development Policies: Turkey Experience Volume I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ALMANYA,Yazar: EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 201 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-3-631-81368-3

1- Uluslararası , Program of Academic Exchange (PAX), Academic Exchange Student at PAX , 01.09.2011,30.06.2012

1- BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİYLE TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET PERFORMANS ANALİZİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ , TR DİZİN, KAHREMAN YUSUF, ÜNAL YENER, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2021

2- Erzurum'da Kadın Yoksulluğu ve Sosyoekonomik Yansımaları , TR DİZİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK Kübra, Business and Economics Research Journal,2021

3- 2012 Yatırım Teşvik Sistemi'nin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Erzurum'da Bir Uygulama , TR DİZİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, KAHREMAN YUSUF, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2020

4- Temel Bileşenler Analiziyle Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı , TR DİZİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, Journal of Yaşar University,2020

5- Kadınların Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımların Rolü: Erzurum'da Bir Uygulama , SOBİAD, ACAR İndeks, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK KÜBRA, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

6- Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uluslararası Rekabet Gücü , TR DİZİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Journal of Turkish Studies,2020

7- Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirlik , Google Scholar, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Istanbul Journal of Economics / İstanbul İktisat Dergisi,2019

8- Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği , Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), International Index Copernicus, Social Science Research Network (SSRN), ASLAN ÖMER FARUK,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS),2017

9- İran Ekonomisinde Yaşanan Radikal Dönüşümlerin Yansımaları , Endekste taranmıyor, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK, Kafdağı,2016

10- Türkiye ve Doğu Asya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri Girdi Çıktı Yöntemi ile Bir Analiz , TR DİZİN, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,EKİNCİ EMİNE DEMET, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2015

11- Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama , TR DİZİN, BAKIRCI FEHİM, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

12- Yeni Ekonomik Coğrafya ve Teorik Modelleri , TR DİZİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2013

13- Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılıktaki Değişme: Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama , TR DİZİN, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TAKIM ABDULLAH, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2011

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, ARGE Harcamaları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları arasındaki İlişkiler: Geçiş Ekonomileri Örneği, NİŞANCI MURAT, KABADAYI BURHAN, YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR, EMSEN ÖMER SELÇUK, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ÇEK CUMHURİYETİ, EconWorld, International Conference in Economics, Prag, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Uluslararası Politik İktisat

2- Ulusal , Özet bildiri, Mesleki Eğitim Kurslarının Kadın İstihdamına Etkisi: Erzurum İl Merkezinde Bir Uygulama, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, KORUK OLGU, ÖZDEMİR GÜLŞAH, TÜRKİYE, YÖK-Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

3- Uluslararası , Özet bildiri, COVİD-19’un Enformel Sektör Üzerindeki Etkileri: Erzurum’da Bir Uygulama, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TÜRKİYE, ICE-TEA2021, 7th International Conference on Economics, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

4- Uluslararası , Özet bildiri, Orta Gelir Tuzağı ve Sermaye İlişkisi: Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, ŞAHİNOĞLU TUBA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, İTALYA, EconWorld International Conference in Economics, Torino, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı ile Etkinliklerinin Analizi, DAŞTAN HÜSEYİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, ICEF-2011 İstanbul Conference of Economics and Finance, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

6- Ulusal , Özet bildiri, Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılıktaki Değişme: Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TAKIM ABDULLAH, TÜRKİYE, 10. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret

7- Ulusal , Özet bildiri, Yığılma Ekonomilerinin Belirleyicileri ve Yansımaları: Türkiye Alt Bölge Bazında Bir Uygulama (1990-2009), EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKİYE, TEK 17. İktisat Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

8- Ulusal , Özet bildiri, Türkiye'de Doğurganlığın Dinamikleri ve Kadın Eğitimi, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TÜRKİYE, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>İktisadi Kalkınma

9- Ulusal , Özet bildiri, İktisadi Kalkınma-Eğitim İlişkisi Açısından Mesleki Eğitimin Önemi ve Sorunları, KIZILTAN ALAATTİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TÜRKİYE, 9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>İktisadi Kalkınma

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, TÜRKİYE, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, UYK-2011, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Teorik Perspektifte Rekabet ve Kümelenme İlişkileri: Bölgesel Kalkınmaya Etkileri, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, GERNİ GÜNSELİ MİNE, EMSEN ÖMER SELÇUK, MAKEDONYA, International Conferance on Eurasian Economies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama, BAKIRCI FEHİM,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA, MAKEDONYA, International Conferance on Eurasian Economies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

13- Uluslararası , Özet bildiri, Jevons Paradoksu ve Geçerliliği: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, ŞAHİNOĞLU TUBA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK, BAKIRCI FEHİM, ÇEK CUMHURİYETİ, EconWorld, International Conference in Economics, Prag, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat

14- Uluslararası , Özet bildiri, Kısır Döngü olarak Kadın Yoksulluğu ve Enformel Sektör İlişkisi, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK KÜBRA, TÜRKİYE, International Conference on Contemporary Women’s Studies (IWSC), 2019, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

15- Uluslararası , Özet bildiri, Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği, ASLAN ÖMER FARUK, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TÜRKİYE, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat

1- Uluslararası , Dergi, Editör, “Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Türkçe, 2021,

1- Uluslararası Parasal İktisat , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- Bölgesel İktisat Uygulamaları , Doktora, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Bölgesel İktisat , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- Ekonomik Bütünleşme , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

7- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

8- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

9- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

10- Uluslararası Parasal İktisat , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

11- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

12- Uluslararası Ticaret Teorileri , Doktora, 2016-2017, Türkçe, 3

13- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

14- Dünya Ekonomisi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

15- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

16- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

18- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- Refah Ekonomisi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

20- Açık Ekonomi Makroiktisadı , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

21- Yerel Ekonomik Kalkınma , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

22- İktisadi Bütünleşme ve AB , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

23- Refah Ekonomisi , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

24- Dünya Ekonomisi , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

25- Yerel Ekonomik Kalkınma , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

26- İktisada Giriş I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

27- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikrokredinin rolü: Erzurum üzerine bir alan araştırması, ÖMER FARUK, Tamamlandı, ÖMER FARUK ASLAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Kadınların yoksullukla mücadelesi: Sosyal yardımlaşma kurumlarının rolü, KÜBRA, Tamamlandı, KÜBRA ANIK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Türkiye'de İbbs düzey-3'e göre illerin bölgesel yenilik sistemi altyapısı performanslarının değerlendirilmesi, SEYFETTİN, Tamamlandı, SEYFETTİN GÜLER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Doktora , OECD ülkelerinde tarımsal dış ticaret performansının analizi, YUSUF, Tamamlandı, YUSUF KAHREMAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2016 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ