Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans FATİH ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 1998, 2003

1- Regional Differences in Women Entrepreneurship
Bölüm Adı:Gender Inequality and Reflections on the Women Entrepreneurship, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Peter Lang, Editör: ESRA SENA TÜRKO Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:223 ISBN:978-3-631-85344-3 Bölüm Sayfaları:59-82

2- Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma
Bölüm Adı:, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:142 ISBN:978-625-8494-23-5 Bölüm Sayfaları:-

3- Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler Cilt 2
Bölüm Adı:Yığılma Ekonomilerinin Belirleyicileri ve Yansımaları: Türkiye Alt Bölge Bazında Bir Uygulama (1990-2009), EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EMSEN ÖMER SELÇUK Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Dürdane Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:326 ISBN:978-975-8958-15-3 Bölüm Sayfaları:279-312

4- Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Bölüm Adı:Avrupa Birliği’nin İşlevsel Kurumları, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: ÖMER SELÇUK EMSEN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-605-2278-06-2 Bölüm Sayfaları:-

5- Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Bölüm Adı:Avrupa Birliği'nin Asli Yapısal Kurumları, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: ÖMER SELÇUK EMSEN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-605-2278-06-2 Bölüm Sayfaları:-

6- Sekreterlik Bilgisi
Bölüm Adı:Sekreterlik Mesleği ve Stres Yönetimi, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Muhamed Kürşad Timuroğlu Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-975-442-774-5 Bölüm Sayfaları:-

7- Kalkınma Üzerine Ekonomi - Politik Yazılar
Bölüm Adı:Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret İlişkisi, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, DORU ÖMER, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Orion Kitabevi, Editör: HALİL İBRAHİM AYDIN, YUNUS EMRE ÖZER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:398 ISBN:978-605-5145-79-8 Bölüm Sayfaları:295-321

8- Yığılma Ekonomilerinin Nedenleri ve Etkileri
Bölüm Adı:, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Lambert Academic Publishing, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:262 ISBN:978-613-5-84180-0 Bölüm Sayfaları:-

9- Regional Imbalances and Regional Development Policies: Turkey Experience Volume I
Bölüm Adı:The Innovation Systems from National to Regional Level: The Role of RIS in the Regional Development, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Yayın Yeri:Peter Lang, Editör: HAKTAN SEVİNÇ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-3-631-81368-3 Bölüm Sayfaları:71-91

1- Uluslararası
Program of Academic Exchange (PAX) Academic Exchange Student at PAX 01.09.2011 30.06.2012

1- BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİYLE TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET PERFORMANS ANALİZİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ
KAHREMAN YUSUF, ÜNAL YENER, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Erzurum'da Kadın Yoksulluğu ve Sosyoekonomik Yansımaları
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK Kübra, Yayın Yeri:Business and Economics Research Journal ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- 2012 Yatırım Teşvik Sistemi'nin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Erzurum'da Bir Uygulama
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, KAHREMAN YUSUF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Temel Bileşenler Analiziyle Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, Yayın Yeri:Journal of Yaşar University ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Kadınların Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımların Rolü: Erzurum'da Bir Uygulama
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK KÜBRA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli SOBİAD, ACAR İndeks, Özgün Makale

6- Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uluslararası Rekabet Gücü
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Yayın Yeri:Journal of Turkish Studies ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirlik
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Yayın Yeri:Istanbul Journal of Economics / İstanbul İktisat Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli Google Scholar, Özgün Makale

8- Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği
ASLAN ÖMER FARUK,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, Yayın Yeri:International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) ,2017
Uluslararası Hakemli Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), International Index Copernicus, Social Science Research Network (SSRN), Özgün Makale

9- İran Ekonomisinde Yaşanan Radikal Dönüşümlerin Yansımaları
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK, Yayın Yeri:Kafdağı ,2016
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

10- Türkiye ve Doğu Asya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri Girdi Çıktı Yöntemi ile Bir Analiz
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,EKİNCİ EMİNE DEMET, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

11- Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama
BAKIRCI FEHİM, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

12- Yeni Ekonomik Coğrafya ve Teorik Modelleri
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılıktaki Değişme: Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TAKIM ABDULLAH, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- ARGE Harcamaları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları arasındaki İlişkiler: Geçiş Ekonomileri Örneği
NİŞANCI MURAT, KABADAYI BURHAN, YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR, EMSEN ÖMER SELÇUK, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 03.09.2014, Yayın Yeri:EconWorld, International Conference in Economics, Prag Uluslararası Tam metin bildiri

2- Mesleki Eğitim Kurslarının Kadın İstihdamına Etkisi: Erzurum İl Merkezinde Bir Uygulama
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, KORUK OLGU, ÖZDEMİR GÜLŞAH 13.12.2017, Yayın Yeri:YÖK-Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

3- COVİD-19’un Enformel Sektör Üzerindeki Etkileri: Erzurum’da Bir Uygulama
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 09.04.2021, Yayın Yeri:ICE-TEA2021, 7th International Conference on Economics Uluslararası Özet bildiri

4- Orta Gelir Tuzağı ve Sermaye İlişkisi: Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
ŞAHİNOĞLU TUBA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 18.08.2015, Yayın Yeri:EconWorld International Conference in Economics, Torino Uluslararası Özet bildiri

5- Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı ile Etkinliklerinin Analizi
DAŞTAN HÜSEYİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, ÇALMAŞUR GÜRKAN 20.05.2011, Yayın Yeri:ICEF-2011 İstanbul Conference of Economics and Finance Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılıktaki Değişme: Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TAKIM ABDULLAH 27.05.2009, Yayın Yeri:10. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

7- Yığılma Ekonomilerinin Belirleyicileri ve Yansımaları: Türkiye Alt Bölge Bazında Bir Uygulama (1990-2009)
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EMSEN ÖMER SELÇUK 24.10.2013, Yayın Yeri:TEK 17. İktisat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

8- Türkiye'de Doğurganlığın Dinamikleri ve Kadın Eğitimi
ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 28.05.2008, Yayın Yeri:9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

9- İktisadi Kalkınma-Eğitim İlişkisi Açısından Mesleki Eğitimin Önemi ve Sorunları
KIZILTAN ALAATTİN, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 28.05.2008, Yayın Yeri:9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

10- Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN 27.05.2011, Yayın Yeri:Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, UYK-2011 Uluslararası Tam metin bildiri

11- Teorik Perspektifte Rekabet ve Kümelenme İlişkileri: Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA, GERNİ GÜNSELİ MİNE, EMSEN ÖMER SELÇUK 01.07.2014, Yayın Yeri:International Conferance on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri

12- Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama
BAKIRCI FEHİM,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA 01.07.2014, Yayın Yeri:International Conferance on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri

13- Jevons Paradoksu ve Geçerliliği: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
ŞAHİNOĞLU TUBA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK, BAKIRCI FEHİM 03.09.2014, Yayın Yeri:EconWorld, International Conference in Economics, Prag Uluslararası Özet bildiri

14- Kısır Döngü olarak Kadın Yoksulluğu ve Enformel Sektör İlişkisi
EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK KÜBRA 07.03.2019, Yayın Yeri:International Conference on Contemporary Women’s Studies (IWSC), 2019 Uluslararası Özet bildiri

15- Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği
ASLAN ÖMER FARUK, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET 18.05.2017, Yayın Yeri:2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Dergi Editör “Turkish Studies-Economics, Finance, Politics EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET Türkçe 2021

1- Uluslararası Parasal İktisat
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Bölgesel İktisat Uygulamaları
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

5- Bölgesel İktisat
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Ekonomik Bütünleşme
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

7- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- Uluslararası İktisat II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- Uluslararası İktisat I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

10- Uluslararası Parasal İktisat
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

11- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

12- Uluslararası Ticaret Teorileri
Doktora 2016-2017 Türkçe 3

13- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

14- Dünya Ekonomisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

15- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

16- Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

17- Uluslararası İktisat II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

18- Uluslararası İktisat I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- Refah Ekonomisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

20- Açık Ekonomi Makroiktisadı
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

21- Yerel Ekonomik Kalkınma
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

22- İktisadi Bütünleşme ve AB
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

23- Refah Ekonomisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

24- Dünya Ekonomisi
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

25- Yerel Ekonomik Kalkınma
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

26- İktisada Giriş I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

27- İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikrokredinin rolü: Erzurum üzerine bir alan araştırması ÖMER FARUK, Tamamlandı ÖMER FARUK ASLAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Kadınların yoksullukla mücadelesi: Sosyal yardımlaşma kurumlarının rolü KÜBRA, Tamamlandı KÜBRA ANIK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Türkiye'de İBBS düzey-3'e göre illerin bölgesel yenilik sistemi altyapısı performanslarının değerlendirilmesi SEYFETTİN, Tamamlandı SEYFETTİN GÜLER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Doktora
OECD ülkelerinde tarımsal dış ticaret performansının analizi YUSUF, Tamamlandı YUSUF KAHREMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Yerel ekonomik kalkınmada kadın kooperatiflerinin rolü: Erzurum örneği ELİF, Tamamlandı ELİF NUHOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2016 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow