Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Aracılığıyla Kahve İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Sosyal Bilimlere Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

3- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

4- Türkiye de Hanehalkının Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

5- WEBDERSLİK ile Akademik Etki
Tamamlandı Avrupa Birliği Yardımcı Personel ULUSLARARASI

1- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat
AYSİN MERYEM, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Bölüm(ler)

2- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR Ulusal Tümü

3- The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat
KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Bölüm(ler)

4- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Bölüm(ler)

5- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Bölüm(ler)

6- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Bölüm(ler)

7- Mikro İktisat Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Bölüm(ler)

8- İmalat Sanayinde Yoğunlaşma TRA1 Erzurum Erzincan Bayburt Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Tümü

9- Erzurum İlinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Erzurum dan Memnuniyetlerinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Tümü

1- Bağımsız Değerlendirici
2014 2014 14 -22 Nisan 2014 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

2- Bağımsız Değerlendirici
2018 2018 30 Nisan -11 Mayıs 2018 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

3- Bağımsız Değerlendirici
2018 2018 1-16 Ağustos ve 26-27 Eylül 2018 tarihleri arasında KOBİGEL proje değerlendirmesi

1- Ulusal
Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profilinin Araştırılması 26.12.2017 29.06.2018

1- Rasyonel Tüketim, Prestij ve Sosyal Statünün Gösteriş Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama
TR DİZİN ÖZDEMİR SEFA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, YILDIRIM FATİH Turkish Studies-Economics-Finance-Politics
4 1105 10.7827/TurkishStudies.63390, 1083

2- Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi
TR DİZİN EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN Verimlilik Dergisi
3 440 10.51551/verimlilik.968983, 427

3- Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
TR DİZİN ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1 290 10.16951/atauniiibd.789275, 263

4- The Learning Curve: An Application in Turkish Manufacturing Industry
COBISS, International Political Science Abstracts, ProQuest - CSA Sociological Abstracts, Google Scholar, DOAJ ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP Innovative Issues and Approaches in Social Sciences
1 105 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2021-no1-art6, 89

5- İşgücü Verimliliği ve Öğrenen Örgüt İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's KAYAPALI YILDIRIM SEDA, ÇALMAŞUR GÜRKAN İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 315 10.17336/igusbd.651984, 299

6- Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet
EBSCOhost Academic Search Complete, Index Copernicus EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4 1146 , 1127

7- Hanehalkı Su Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
ECONLIT, EBSCOhost ÇALMAŞUR GÜRKAN, İnan Kadir Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
60 417 10.18070/erciyesiibd.869985, 399

8- Regional Technological Learning in Turkish Cement Industry
Ulrich's Periodicals Directory,World Banking Abstracts, Scilit, Google Scholar, ECONIS, CrossRef, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, SHERPA/Romeo, EZB - Electronic Journals Library, WorldCat, J-Gate, NewJour, RePEc, ProQuest, CNKI Scholar, Index Copernicus International - Journal Master List, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM Eurasian Journal of Economics and Finance
4 216 , 204

9- Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri
TR DİZİN ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3 491 10.25287/ohuiibf.658987, 477

10- Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama
TR DİZİN EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
29 96 https://doi.org/10.18092/ulikidince.683536, 79

11- Bilgi Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile Analizi
EBSCO, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS, SOBIAD, BASE ÇALMAŞUR GÜRKAN,Demir Oğuzhan Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
2 120 https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.2.001, 101

12- Doğal Gaz Talep Tahmini: Erzurum İli İçin Bir Uygulama
TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tuna Çiğdem Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
1 281 , 265

13- Erzurum İlinde Hanehalklarının Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler
Rootİndexing, Sobiad, IIJIF, I2OR, DRJI, AcademicKeys, Google Scholar ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1 111 10.29131/uiibd.681035, 97

14- Hanehalklarının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama
Endekste taranmıyor ÇALMAŞUR GÜRKAN,Algur Gonca ETÜ SENTEZ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1 28 10.47358/sentez.2020.1, 13

15- Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
TR DİZİN ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
22 92 https://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.428897, 77

16- Türkiye’de Hanehalkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliğini Etkileyen Faktörler
ASOS Index, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar, Rootindexing, Araştırmax ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Anık Kübra,Kaya Nazlı Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
16 48 , 36

17- Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama)
TR DİZİN KARACA ZEYNEP,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
4 1170 , 1155

18- Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Analizi
Sobiad, İdealonline, International Scientific Indexing ÇALMAŞUR GÜRKAN,KILIÇ ABDULKADİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5 73 http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.45, 61

19- Kobi’lerin Girişimcilik ve İnovasyon Özelliklerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama
Sobiad, CiteFactor, Index Copernicus, Academic Keys, Scientific Indexing Services, Asos, Open Academic Journal Index, Research Bible, Directory of Research Journal Indexing, İsam, Akademik Dizin, Indian Citation Index, TEİ, Sjournal Index, AJNS, Acarindex, Science Library Index, Scholars Impact, Scholarsteer, IIJIF, I2OR, EuroPub ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tanas Handan Asos Journal The Journal of Academic Social Science
83 108 http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14389, 96

20- Hanehalkı Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
TR Dizin, EconLit, DOAJ, ProQuest, EBSCO, SOBİAD, Scientific Indexing Services, CiteFactor, ResearchBib, DRJI, Asos Index, Araştırmax ÇALMAŞUR GÜRKAN,İnan Kadir Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
52 92 10.18070/erciyesiibd.435627, 71

21- Entrepreneurship and its Genetic Basis
J Gate, ResearchBib, Publons, GoogleScholar, Academia, Mendeley, AcademicKeys DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,TÜRKEZ HASAN Austin Journal of Molecular and Cellular Biology
1 4 , 1

22- Technical Efficiency Analysis In the Automotive Industry: A Stochastic Frontier Approach
Ulrich’xxs ProQuest, Google Scholar, ECONIS, EconBiz, ScienceCentral, Electronic Journal Lib, ZDB, EyeSource, OA Journal Index, Wildau, Scientific Indexing Services, RoMeo, AcademicKeys, Research Bib, Jour Informatics, Journal Guide, World Cat, NewJour, J-index, CiteFactor, Scientific Journals, Advanced Science Index ÇALMAŞUR GÜRKAN International Journal of Economics, Commerce and Management
4 137 , 120

23- Türk Bankacılık Endüstrisinde Piyasa Yapısı ve Karlılık İlişkisi
EconLit, ULAKBİM, Director of Open Access Journals,EBSCO Publishing,PERO,Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN Ege Akademik Bakış
2 378 , 363

24- Kış Turizmi Talebi Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama
TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT), EBSCOhost,ASOS INDEX, DOAJOpen Science Directory, Google Scholar DAŞTAN HÜSEYİN,DUDU Nagehan,ÇALMAŞUR GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
2 421 , 403

25- Concentration in the Turkish Cement Industry
Australian Business Deans Council, EBSCOhost, Google Scholar, Lockss, NewJour, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, SHERPA/RoMEO, The Excellence in Research for Australia, Ulrich’xxs, Universe Digital Library ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN Asian Social Science
26 153 10.5539/ass.v11n26p142, 142

26- Knowledge Externalities An Application to the Turkish Manufacturing Industry
EBSCO A-to-Z, J-Gate, JournalTOCs, WorldCat, Academickeys, Google Scholar, Researchbib, Information Matrix for the Analysis of Journals, Polish Scholarly Bibliography DAŞTAN HÜSEYİN,GÜNEŞ HASAN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Advances in Economics and Business
10 464 10.13189/aeb.2015.031005, 455

27- Productivity Change in the Turkish Banking Industry
IBSS, ProQuest, Scopus, DOAJ, EbscoHost, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Mediterranean Journal of Social Sciences
5 159 10.5901/mjss.2015.v6n5p148, 148

28- Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği
ULAKBIM, EBSCOHOST, ASOS YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 350 , 325

29- Verimlilik Teknoloji ve Etkinlik Avrupa Birliği ne Üye ve Aday Ülkelerin Performans Ölçümü
ASOS, ULAKBİM, Index Copernicus DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
11 86 , 56

30- Çok Sınıflı Logit Model ile Öğrencilerin Faküllte Tercihlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Örneği
TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,DOAJ, MLA, EBSCO ÖZER HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
28 163 , 147

31- Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama
EBSCOhost, ASOS Index, SBVT DOĞAN EBÜL MUHSİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
117 , 99

32- Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
EBSCOhost, ASOS Index, SBVT AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
32 , 13

33- Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi
EBSCO ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ÖZER HÜSEYİN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
1 249 , 231

1- Bir Politika Aracı Olarak Davranışsal İktisat: Varsayılan Etkisinin BES Üzerinden İncelenmesi
DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, ORAL FATMANUR, AYSİN MERYEM Uluslararası Tam metin bildiri

2- Firmalar Arasındaki Rekabetin Oyun Teorisi Aracılığıyla İncelenmesi
ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, AYSİN MERYEM, ORAL FATMANUR Uluslararası Tam metin bildiri

3- Covid-19 Pandemisinin Küresel Besin Zinciri ve Sağlık Üzerine Etkileri
EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

4- Ekonomik Krizler ve Sağlık
AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

5- Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış
KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama
KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

7- Küresel Finans Krizi Sonrası Türk Bankacılık Endüstrisinin Etkinlik Analizi
EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

8- 2001 Krizi Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Rekabet Düzeyinin Panzar-Rosse Modeli ile Belirlenmesi
ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM Ulusal Özet bildiri

9- Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN Ulusal Tam metin bildiri

10- Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı ile Etkinliklerinin Analizi
DAŞTAN HÜSEYİN,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

11- Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
EKİNCİ EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN Uluslararası Tam metin bildiri

12- Determining Factors Affecting Housing Prices in Turkey with Hedonic Pricing Model
ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

13- Factors Affecting the Demand for Tea: A Study on the City of Erzurum
ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Tam metin bildiri

14- Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği
YAYLALI. Muammer, ÖZER. Hüseyin, DOĞAN. Ebul Muhsin, AKTÜRK Ergün, DAŞTAN Hüseyin, ÇALMAŞUR Gürkan, AYDEMİR Ahmet Fatih Uluslararası Tam metin bildiri

15- Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama
DOĞAN. Ebul Muhsin, ÇALMAŞUR Gürkan Ulusal Tam metin bildiri

1- Ulusal
Kitap Editör Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018 KAYA ABDULKADİR,ÇALMAŞUR GÜRKAN Türkçe 2018

1- Endüstriyel İktisat
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Matematiksel İktisat I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Oyun Teorisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Matematiksel İktisat II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Endüstriyel İktisat
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- İleri Düzeyde Mikroiktisat
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

9- Matematiksel İktisat I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- Oyun Teorisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- Matematiksel İktisat II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Mal Piyasası Analizi
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

15- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Matematiksel İktisat I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

19- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

20- Matematiksel İktisat I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

22- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

23- İktisada Giriş I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

24- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

25- Matematiksel İktisat I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

26- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

27- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

28- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

29- Matematiksel İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

30- Mikro İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

31- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

32- Matematiksel İktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

33- Mikroiktisat I
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

34- Mikroiktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

35- İktisada Giriş II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

36- Matematiksel İktisat II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

37- Matematiksel İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

38- Matematiksel İktisat II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

39- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

40- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

41- Faktör Piyasaları
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

42- Oyun Teorisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

43- Matematiksel İktisat I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

44- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

45- Endüstriyel İktisat
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

46- İktisada Giriş I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

47- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

48- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

49- Oyun Teorisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

50- Matematiksel İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

51- Mikroiktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

52- Matematiksel İktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

53- Endüstriyel İktisat
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

54- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

55- Mikroiktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

56- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

57- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

58- Mikroiktisat II
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

59- Matematiksel İktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

60- Mikroiktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: TRA1 alt bölgesi üzerine bir uygulama MERYEM, Tamamlandı MERYEM EMRE AYSİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi OĞUZHAN, Tamamlandı OĞUZHAN DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Türkiye'de hanehalkı tüketim harcamalarının analizi ABDULKADİR, Tamamlandı ABDULKADİR KILIÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Türkiye'de hanehalkı elektrik talebini belirleyen faktörlerin ekonomik analizi KADİR, Tamamlandı KADİR İNAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Kırmızı et talep tahmini: Erzurum ili üzerine bir uygulama FATMA, Tamamlandı FATMA AGCAKALE Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
KOBİ'lerde girişimcilik tipi ve yenilik özelliklerinin belirlenmesi: Erzurum ili üzerine bir uygulama HANDAN, Tamamlandı HANDAN TANAS Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Hanehalkının eğitim harcamalarını etkileyen faktörler: Erzurum ili üzerine bir uygulama GONCA, Tamamlandı GONCA ALGUR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Doğal gaz talep tahmini:Erzurum ili üzerine bir uygulama ÇİĞDEM, Tamamlandı ÇİĞDEM TUNA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Türk bankacılık endüstrisinde etkinlik ve verimlilik analizi AYŞEGÜL, Tamamlandı AYŞEGÜL YILMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

10- Doktora
Kamu malları ekseninde bedavacı sorununun incelenmesi MERYEM, Tamamlandı MERYEM AYSİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

3- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

4- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

5- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2022

6- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

7- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

8- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

9- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2017

10- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2015

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Dergi Türkçe

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

4- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Journal of Life Economics Dergi Türkçe

5- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Business and Economics Research Journal Dergi Türkçe

6- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergi Türkçe

7- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Dergi Türkçe

8- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

9- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Journal of Life Economics Dergi Türkçe

10- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Business and Economics Research Journal Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR