Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ (DR), 2008, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Aracılığıyla Kahve İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Sosyal Bilimlere Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

3- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

4- Türkiye de Hanehalkının Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

5- WEBDERSLİK ile Akademik Etki
Tamamlandı Avrupa Birliği Yardımcı Personel ULUSLARARASI

1- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - I
Bölüm Adı:Mutluluk ve Gelir: Bibliyometrik Bir Analiz, AYSİN MERYEM, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Serüven Yayınevi, Editör: METE Mustafa, AKARDENİZ Erhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:330 ISBN:978-625-6399-04-4 Bölüm Sayfaları:141-152

2- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi
Bölüm Adı:, DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-605-5339-79-1 Bölüm Sayfaları:-

3- The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I
Bölüm Adı:Relation of Company and Innovation in National Innovation System, KARACA ZEYNEP, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Springer, Editör: Kahyaoğlu Sezer Bozkuş Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:328 ISBN:978-981-33-6810-1 Bölüm Sayfaları:233-245

4- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Maliyet Teorisi, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Akan Yusuf Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:150-174

5- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Üretim Teorisi, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Akan yusuf Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:127-149

6- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Tüketici Degesindeki Değişmeler, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Akan Yusuf Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:104-126

7- Mikro İktisat
Bölüm Adı:Esneklikler, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Akan Yusuf Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-605-7638-79-3 Bölüm Sayfaları:42-61

8- İmalat Sanayinde Yoğunlaşma TRA1 Erzurum Erzincan Bayburt Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Bölüm Adı:, DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-605-5339-48-7 Bölüm Sayfaları:-

9- Erzurum İlinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Erzurum dan Memnuniyetlerinin Araştırılması
Bölüm Adı:, OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:112 ISBN:978-975-442-132-3 Bölüm Sayfaları:-

1- Bağımsız Değerlendirici
2014 2014 14 -22 Nisan 2014 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

2- Bağımsız Değerlendirici
2018 2018 30 Nisan -11 Mayıs 2018 tarihleri arasında proje değerlendirilmesi

3- Bağımsız Değerlendirici
2018 2018 1-16 Ağustos ve 26-27 Eylül 2018 tarihleri arasında KOBİGEL proje değerlendirmesi

1- Ulusal
Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profilinin Araştırılması 26.12.2017 29.06.2018

1- Bir Politika Aracı Olarak Davranışsal İktisat: Varsayılan Etkisinin BES Üzerinden İncelenmesi
DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, ORAL FATMANUR, AYSİN MERYEM 13.10.2022, Yayın Yeri:8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

2- Firmalar Arasındaki Rekabetin Oyun Teorisi Aracılığıyla İncelenmesi
ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, AYSİN MERYEM, ORAL FATMANUR 13.10.2022, Yayın Yeri:8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

3- Covid-19 Pandemisinin Küresel Besin Zinciri ve Sağlık Üzerine Etkileri
EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN 29.07.2022, Yayın Yeri:IV. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

4- Ekonomik Krizler ve Sağlık
AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN 29.10.2022, Yayın Yeri:Cumhuriyet 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- Türk İmalat Sanayinde Piyasaya Giriş ve Çıkış
KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN 04.09.2019, Yayın Yeri:II. Business Organization Research Conference Uluslararası Tam metin bildiri

6- Türk İmalat Sanayinde Kar Marjını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama
KARACA ZEYNEP,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN 04.09.2019, Yayın Yeri:II. Business Organization Research Conference Uluslararası Tam metin bildiri

7- Küresel Finans Krizi Sonrası Türk Bankacılık Endüstrisinin Etkinlik Analizi
EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN 21.12.2019, Yayın Yeri:4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

8- 2001 Krizi Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Rekabet Düzeyinin Panzar-Rosse Modeli ile Belirlenmesi
ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM 17.10.2019, Yayın Yeri:20. Ulusal İktisat Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

9- Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN 27.05.2009, Yayın Yeri:10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

10- Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezlerinin Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı ile Etkinliklerinin Analizi
DAŞTAN HÜSEYİN,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN 20.05.2011, Yayın Yeri:ISTANBUL CONFERENCE OF ECONOMICS AND FINANCE Uluslararası Tam metin bildiri

11- Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
EKİNCİ EMİNE DEMET,ŞAHİNOĞLU TUBA,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN 27.05.2011, Yayın Yeri:Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Uluslararası Tam metin bildiri

12- Determining Factors Affecting Housing Prices in Turkey with Hedonic Pricing Model
ÇALMAŞUR GÜRKAN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economic Studies (ICBES) Uluslararası Tam metin bildiri

13- Factors Affecting the Demand for Tea: A Study on the City of Erzurum
ÇALMAŞUR GÜRKAN 10.08.2018, Yayın Yeri:5th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

14- Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği
YAYLALI. Muammer, ÖZER. Hüseyin, DOĞAN. Ebul Muhsin, AKTÜRK Ergün, DAŞTAN Hüseyin, ÇALMAŞUR Gürkan, AYDEMİR Ahmet Fatih 27.05.2011, Yayın Yeri:Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Uluslararası Tam metin bildiri

15- Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama
DOĞAN. Ebul Muhsin, ÇALMAŞUR Gürkan 27.05.2009, Yayın Yeri:10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

1- Ulusal
Kitap Editör Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018 KAYA ABDULKADİR,ÇALMAŞUR GÜRKAN Türkçe 2018

1- Endüstriyel İktisat
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Matematiksel İktisat I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Oyun Teorisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Matematiksel İktisat II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Endüstriyel İktisat
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- İleri Düzeyde Mikroiktisat
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

9- Matematiksel İktisat I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- Oyun Teorisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- Matematiksel İktisat II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Mal Piyasası Analizi
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

15- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Matematiksel İktisat I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

19- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

20- Matematiksel İktisat I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Genel Denge ve Refah Ekonomisi
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

22- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

23- İktisada Giriş I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

24- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

25- Matematiksel İktisat I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

26- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

27- Mikro İktisat I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

28- Mikro İktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

29- Matematiksel İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

30- Mikro İktisat I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

31- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

32- Matematiksel İktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

33- Mikroiktisat I
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

34- Mikroiktisat I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

35- İktisada Giriş II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

36- Matematiksel İktisat II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

37- Matematiksel İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

38- Matematiksel İktisat II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

39- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

40- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

41- Faktör Piyasaları
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

42- Oyun Teorisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

43- Matematiksel İktisat I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

44- Mikroiktisat: Genel Uygulamalar
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

45- Endüstriyel İktisat
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

46- İktisada Giriş I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

47- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

48- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

49- Oyun Teorisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

50- Matematiksel İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

51- Mikroiktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

52- Matematiksel İktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

53- Endüstriyel İktisat
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

54- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

55- Mikroiktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

56- Endüstrilerarası İktisat
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

57- Matematiksel İktisat
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

58- Mikroiktisat II
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

59- Matematiksel İktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

60- Mikroiktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Konut fiyatlarına etki eden faktörlerin hedonik modelle belirlenmesi: TRA1 alt bölgesi üzerine bir uygulama MERYEM, Tamamlandı MERYEM EMRE AYSİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin panel veri yöntemi ile analizi OĞUZHAN, Tamamlandı OĞUZHAN DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Türkiye'de hanehalkı tüketim harcamalarının analizi ABDULKADİR, Tamamlandı ABDULKADİR KILIÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Türkiye'de hanehalkı elektrik talebini belirleyen faktörlerin ekonomik analizi KADİR, Tamamlandı KADİR İNAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Kırmızı et talep tahmini: Erzurum ili üzerine bir uygulama FATMA, Tamamlandı FATMA AGCAKALE Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
KOBİ'lerde girişimcilik tipi ve yenilik özelliklerinin belirlenmesi: Erzurum ili üzerine bir uygulama HANDAN, Tamamlandı HANDAN TANAS Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Hanehalkının eğitim harcamalarını etkileyen faktörler: Erzurum ili üzerine bir uygulama GONCA, Tamamlandı GONCA ALGUR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Doğal gaz talep tahmini:Erzurum ili üzerine bir uygulama ÇİĞDEM, Tamamlandı ÇİĞDEM TUNA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Türk bankacılık endüstrisinde etkinlik ve verimlilik analizi AYŞEGÜL, Tamamlandı AYŞEGÜL YILMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

10- Doktora
Kamu malları ekseninde bedavacı sorununun incelenmesi MERYEM, Tamamlandı MERYEM AYSİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

3- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

4- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

5- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2022

6- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

7- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

8- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

9- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2017

10- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2015

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Dergi Türkçe

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

4- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Journal of Life Economics Dergi Türkçe

5- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Business and Economics Research Journal Dergi Türkçe

6- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergi Türkçe

7- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Dergi Türkçe

8- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

9- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Journal of Life Economics Dergi Türkçe

10- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Business and Economics Research Journal Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow