Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (DR), 2000, 2007

Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (YL) (TEZLİ), 1996, 1999

Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ, 1992, 1996

1- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları: Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Türkiye İle Nahçivan Arasındaki Sosyo Ekonomik İlişkilerin Analizi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Türkiye Ekonomisi
Bölüm Adı:TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN BORÇLANMA POLİTİKASI, BEDİR KARA SERAP Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör: Karabulut, Kerem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:368 ISBN:978-625-8001-33-4 Bölüm Sayfaları:230-257

2- Vergiye Karşı Mükelleflerin Tutum ve Davranışları
Bölüm Adı:, BEDİR SERAP,ATEŞ ABDULKADİR,ALKAN ÖZDEMİR DİLEK Yayın Yeri:İMAJ YAYINEVİ, Editör: . Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:153 ISBN:978-605-5339-56-2 Bölüm Sayfaları:-

3- Türkiye Ekonomisi
Bölüm Adı:TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN PARA VE MALİYE POLİTİKALARI, BEDİR KARA SERAP Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Editör: Karabulut, Kerem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:368 ISBN:978-625-8001-33-4 Bölüm Sayfaları:197-229

4- Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları TRA1 Örneği
Bölüm Adı:, BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,Ateş Abdulkadir Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:165 ISBN:ISBN: 978-605-5339-56-2 Bölüm Sayfaları:-

5- Türkiye Ermenistan Sınır Kapıları Sorunsalı Ekonomik Analiz
Bölüm Adı:, KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,EŞSİZ FATMA PINAR,YALÇIN ALPER,BEDİR SERAP Yayın Yeri:Nobel, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:80 ISBN:978-605-133-165-2 Bölüm Sayfaları:-

1- Yükselen Piyasa Ekonomilerinde CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
TURAL DİKMEN ARZU,BEDİR KARA SERAP, Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ,2024
Ulusal Hakemli ESCI, Özgün Makale

2- Wagner's Law vs. Keynesian Hypothesis: Empirical Evidence for G20 Countries
Öztaşkın Hasan Serkan, BEDİR KARA SERAP, Yayın Yeri:Advances in Economics and Business ,2022
Uluslararası Hakemli Ulrich;NSD - Norwegian Centre for Research Data;EBSCO A-to-Z;Google Scholar, Özgün Makale

3- THE IMPACT OF GENDER INEQUALITIES IN EDUCATION ON INCOME
BEDİR KARA SERAP, COŞKUN AYŞEGÜL, Yayın Yeri:EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ,2020
Uluslararası Hakemli Ulrich's Periodicals Directory;J-Gate; NewJour; DOAJ; RePEc, Özgün Makale

4- IMPLICATIONS OF CAPITAL FLOWS FOR DOMESTIC CREDIT GROWTH: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS
SOYDAN AYLİN, BEDİR KARA SERAP, Yayın Yeri:Eurasian Journal of Economics and Finance ,2020
Uluslararası Hakemli Ulrich's Periodicals Directory;J-Gate; NewJour; DOAJ; RePEc;CrossRef Directory of Research Journals Indexing; Open Academic Journals Index, Özgün Makale

5- Analyzing Factors Affecting Tax Morale Levels in Turkey Using Alternative Ordered Response Models
ÇELİK ALİ KEMAL,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR SERAP, Yayın Yeri:Transylvanian Review of Administrative Sciences ,2019
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

6- TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TERRİTÖRAL KOMBİNE ÜLKELERİ
KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR KARA SERAP, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli ISI, Özgün Makale

7- Özel, Kamu ve Yabancı Tasarruf İlişkisi: Türkiye Örneği
BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,BOZKURT EDA, Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış ,2017
Ulusal Hakemli Econlit,ULAKBİM, Özgün Makale

8- Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri
BEDİR SERAP,GÜNEŞ HASAN, Yayın Yeri:Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli Ulakbim, ASOS, ProQuest, Özgün Makale

9- Healthcare Expenditure and Economic Growth in Developing Countries
BEDİR SERAP, Yayın Yeri:Advances in Economics and Business ,2016
Uluslararası Hakemli EconLit,EBSCO A-to-Z,Google Scholar, Özgün Makale

10- IMPLICATIONS OF FDI FOR CURRENT ACCOUNT BALANCE A PANEL CAUSALITY ANALYSIS
BEDİR SERAP,SOYDAN AYLİN, Yayın Yeri:EURASIAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE Online ISSN: 2148-0192 ,2016
Uluslararası Hakemli •Ulrich's Periodicals Directory •Cabell's Directory •Google Scholar •ECONIS •CrossRef•Directory of Research Journals Indexing •Open Academic Journals Index•SHERPA/Romeo•EZB - Electronic Journals Library•Global Impact Factor•WorldCat•J-Gate•CiteFactor•NewJour•DOAJ•RePEc, Özgün Makale

11- External Debt and Economic Growth New Evidence for an Old Debate
SOYDAN AYLİN,BEDİR SERAP, Yayın Yeri:Pressacademia ,2015
Uluslararası Hakemli ◾ECONLIT◾EBSCO◾ASOS◾Open J-Gate◾NewJour◾Copernicus◾Cabell's◾ISI - International Scientific Indexing (Impact Factor = 0.632)◾DRJI - Directory for Research Journals Indexing◾ISRA - International Society for Research Activity◾INFOBASEINDEX◾SIS - Scientific Indexing Services◾TUBITAK-DergiPark◾I2OR, Özgün Makale

12- The Asymmetric Impact of Growth Fluctuation on Human Development
BEDİR SERAP, Yayın Yeri:Eurasian Journal of Social Sciences ,2015
Uluslararası Hakemli •Ulrich's Periodicals Directory •Cabell's Directory •Google Scholar •CrossRef•Directory of Research Journals Indexing•Open Academic Journals Index•SHERPA/Romeo•EZB - Electronic Journals Library•Global Impact Factor•WorldCat•J-Gate•CiteFactor•NewJour•DOAJ•RePEc, Özgün Makale

13- CO2 emissions and human development in OECD countries granger causality analysis with a panel data approach
BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE, Yayın Yeri:Eurasian Economic Review ,2015
Uluslararası Hakemli EconLit, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, ABI/INFORM, Business Source, Emerging Sources Citation Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), Summon by ProQuest, TOC Premier, Özgün Makale

14- Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği
BOZKURT EDA,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,ÇAKMAK EROL, Yayın Yeri:Maliye Dergisi ,2014
Uluslararası Hakemli econlit, Özgün Makale

15- Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergi Oranlarının Değerlendirilmesi Bir Anket Uygulamasının Sonuçları Azarbaycanın Vergi Jurnalı Sayı 4 ss 127 150
Yakup YILDIZ, Serap BEDİR, Kerem KARABULUT, Yayın Yeri:Azarbaycanın Vergi Jurnalı ,2013
Uluslararası Hakemli arastırmax,econbız,akademik dizin,journal ındex,the europan library,gıf, Özgün Makale

16- Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler
Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli Sosyal, Özgün Makale

17- İç Borçların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Serap BEDİR, Kerem KARABULUT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli Sosyal, Özgün Makale

18- Transfer Harcamaları ve Enflasyon İlişkisi
BEDİR SERAP, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ,2001
Ulusal Hakemli Sosyal, Özgün Makale

1- İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye’de Sektörel ve Bölgesel Uygulama (2004-2014)
BEDİR SERAP,YÜCEL YUNUS,CAN HARUN 03.05.2018, Yayın Yeri:ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri

2- YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE CO2 EMİSYONU, YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
TURAL DİKMEN ARZU, BEDİR KARA SERAP 26.05.2023, Yayın Yeri:ULUSLARARASI EKONOMİ FİNANS VE İŞLETME KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

3- Modelling the Relationship between Energy Dependency and Economic Growth: The Case of Turkey
BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE,YARBAŞI İKRAM YUSUF 12.01.2017, Yayın Yeri:EBES Uluslararası Özet bildiri

4- Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonları ve Sağlık Harcamaları İlişkisi
İNAN Kadir, BEDİR KARA SERAP 12.05.2022, Yayın Yeri:II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri

5- Comparison of Main Economic Indicators of Turkey And Its Land Border Neigbour Countries International Conference on Business and Economics National Taipei University and Atatürk University 26 January 2008
KARABULUT KEREM,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK 26.01.2008, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Uluslararası Tam metin bildiri

6- Avrasya Ekonomileri için Feldstein Horioka Bilmecesi
BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,KARABULUT KEREM 01.07.2015, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 Uluslararası Tam metin bildiri

7- Kaldor Büyüme Yasalarının Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Ampirik Analizi
BOZKURT EDA,BEDİR SERAP 02.06.2016, Yayın Yeri:17. Uluslararası Ekonometri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

8- Adjustment of HDI with the Inclusion of Loss Function for G-20 Countries
YILMAZ VİLDAN MERVE,BEDİR SERAP 12.01.2017, Yayın Yeri:EBES Uluslararası Özet bildiri

9- Impact of Capital Flows on Domestic Credit Evidence from PanelData Analysis
SOYDAN AYLİN,BEDİR SERAP 12.05.2016, Yayın Yeri:5. World CConference on Business, Economics and Management (BEM-2016) Uluslararası Özet bildiri

10- The Analysis of Socio Economic Relationship Between Turkey and Nakhichevan
BEDİR SERAP,KARABULUT KEREM 19.04.2012, Yayın Yeri:I. International Igdır Symposium Uluslararası Tam metin bildiri

11- Granger Causality Between Total Expenditure on Health and GDP in Asian Countries and Turkey
BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK 09.01.2014, Yayın Yeri:EBES Uluslararası Özet bildiri

12- The Asymmetric Impact of Growth Fluctuation on Human Development
BEDİR SERAP 09.01.2013, Yayın Yeri:EBES Uluslararası Özet bildiri

13- Kamu Kesimi Yolsuzluklarının Büyüme Üzerine Etkileri
BAŞAR SELİM,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK 28.05.2008, Yayın Yeri:IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

14- Türkiye de Temel Siyasi Dönemler ve İktisat Politikaları
KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR SERAP 04.04.2008, Yayın Yeri:Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

15- Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Bilgi Tutum ve Davranışları
BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,TURAL DİKMEN ARZU 27.05.2009, Yayın Yeri:X.Ekonometri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

16- Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri 24 25 Eylül 2009 İzmir
BEDİR SERAP,KARABULUT KEREM 24.09.2009, Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

17- CO2 Emissions and Human Development Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach
BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE 08.01.2015, Yayın Yeri:The 15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference Uluslararası Özet bildiri

18- Fiscal Deficit and Inflation New Evidences from Turkey Using Bounds Testing Approach
BEDİR SERAP,TURAL DİKMEN ARZU 01.07.2014, Yayın Yeri:International Conference on Eurasian Aconomies Uluslararası Tam metin bildiri

19- The Relationship Between environmental Taxes and Economic Growth
BEDİR SERAP,GÜNEŞ HASAN 25.08.2014, Yayın Yeri:3.rd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications Uluslararası Özet bildiri

20- Role of Foreign Debt in Financing Economic Growth A Panel Analysis
BEDİR SERAP,SOYDAN AYLİN 27.05.2015, Yayın Yeri:The 16th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference Uluslararası Özet bildiri

1- Statik Panel Veri Analizi
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

2- Kamu Maliyesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Maliye Politikası
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Makroiktisat II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- Makroiktisat I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- İleri Düzeyde Makroiktisat
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

7- Makroiktisat I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- Kamu Maliyesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

9- Maliye Teorisi ve Politikası
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

10- Makroiktisat II
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

11- Makroiktisat 1
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

12- Makro İktisat Uygulamaları
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

13- Kamu Ekonomisi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

14- Maliye Teorisi ve Politikası
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

15- Kamu Maliyesi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

16- Makro İktisat II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

17- Makro İktisat II
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

18- Makro İktisat I
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

19- Makro İktisat II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

20- Kamu Maliyesi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

21- Makro İktisat I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

22- Makro İktisat II
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

23- Makro İktisat I
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

24- İleri Düzeyde Makro İktisat
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

25- Kamu Maliyesi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

26- Maliye Politikası
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

27- Kamu Ekonomisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

28- Kamu Maliyesi
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

29- Makro İktsat II
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

30- İleri Düzeyde Makro İktisat
Doktora 2013-2014 Türkçe 3

31- Makro İktisat I
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

32- Makro İktisat I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Ab ve Oecd ülkelerinin gelir tüketim ilişkisinin eşbütünleşme analizi ile incelenmesi: Panel veri analizi MUSTAFA, Tamamlandı MUSTAFA KANTAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Vergi mükelleflerinin vergi karşısındaki tutum ve davranışları (Erzurum alt bölgesi) ABDULKADİR, Tamamlandı ABDULKADİR ATEŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin gelir üzerine etkisi AYŞEGÜL, Tamamlandı AYŞEGÜL COŞKUN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi HASAN SERKAN, Tamamlandı HASAN SERKAN ÖZTAŞKIN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Tüketici kredilerinin cari işlemler açığı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği SAİM, Tamamlandı SAİM GÖKKAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

6- Doktora
COVID-19'a Yönelik Ekonomik Önlemlerin ve Politikaların Değerlendirilmesi. MUSTAFA OKAN, Devam Ediyor MUSTAFA OKAN ERGİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Ekonomide Yapısal Değişimin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Üzerine Etkisi YUNUS, Devam Ediyor YUNUS YÜCEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

3- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012

4- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015

5- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2007 2009

6- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1999 2003

7- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2008 2011

8- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2001 2007

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi Dergi Türkçe

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 doktor öğretim üyesi Ohio State University
2008 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1997 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow