Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İş Akış Süreçleri

◊  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Gereği Görevlendirme Süreci İş Akışı                           ◊  Atama Jüri Ücret Ödemesi Süreci İş Akışı
◊  2547 Sayılı Kanunun 40-A Maddesi Gereği Görevlendirme Süreci İş Akışı ◊  Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş Kayıtları Süreci İş Akışı
◊  2547 Sayılı Kanunun 40-B Maddesi Gereği Görevlendirme Süreci İş Akışı ◊  Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  2547 Sayılı Kanunun 40-C Maddesi Gereği Görevlendirme Süreci İş Akışı ◊  Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatımı İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi Gereği Görevlendirme Süreci İş Akışı ◊  Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı
◊  Akademik Personelin Görevlendirilmesi Süreci İş Akışı ◊  Bölüm Kurulu Süreci İş Akışı
◊  Akademik-İdari Personelin İzin Alma İşlemi Süreci İş Akışı ◊  Bütçe Hazırlama Süreci İş Akışı
◊  Bölüm Başkanı Ataması Süreci İş Akışı ◊  Ders Görevlendirme Süreci İş Akışı
◊  Fakülte Kurulu Süreci İş Akışı ◊  Ders Kayıt İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçilmesi Süreci İş Akışı ◊  Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Fakülte Yönetim Kurulu Süreci İş Akışı ◊  Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akışı
◊  Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçimi Süreci İş Akışı ◊  Devir Yoluyla Çıkış İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Haftalık Ders Programlarının Dağılımı ve Duyurulması Süreci İş Akışı ◊  Devir Yoluyla Giriş İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Kayıp Diploma İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Dikey Geçiş İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Diploma İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Mazeret Sınavı İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Mezuniyet İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Personel Maaş Ödeme Süreci İş Akışı
◊  Mezuniyet Tek Ders Sınavı İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Öğrenci Danışman Ataması İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Satınalma İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Sayım ve Sayım Sonrası İşlemler Süreci İş Akışı
◊  Öğretim Görevlisi Alımı İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Taşınır Çıkış İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci İş Akışı ◊  Taşınır Mal Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Sınavlara İtiraz Süreci İş Akışı ◊  Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memur Disiplin Soruşturması Süreci İş Akışı
◊  Yatay Geçiş İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirme İşlemleri Süreci İş Akışı
◊  Zimmetten Düşme İşlemleri Süreci İş Akışı ◊  Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akışı
ETÜ Asistan Snow