Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
;

Değerli bilim insanları,

Enstitümüz, bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmeyi, sağlık bilimleri alanındaki lisansüstü öğretimi çağdaş ülkelerle akredite hale getirmek ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası düzeyde bilime katkı düzeyini yükseltmek hedeflerine yönelik çalışmaları yapmayı hedeflemektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde Sağlık ve Spor Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi bir yaklaşım sergileyen, teknolojik gelişime açık, bilimsel bilgi gelişimine katkı sağlayan uzmanlar ve bilim adamları yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz, Üniversitemizin “YARINLARI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM” ilkesinden hareketle bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçi, şeffaf ve adalet ilkesiyle hareket ederek, geleceğe güvenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, bilim etik ve kuralları çerçevesinde araştırma ve yayın yapabilen, eleştirel düşünceye açık, çevresindeki olayları bilimsel yöntemler ile analiz edebilen, bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek araştırmalarını yönlendirebilen, yorumlama kabiliyetine sahip, disiplinler arası etkili köprüler kurabilen, alanlarında öncü kişiler yetiştiren değişime açık bir enstitüdür.

Beden Eğitimi ve Spor ile Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim dallarında yüksek lisans eğitimi verilen Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ileriki yıllarda yeni yüksek lisans ve doktora programları açılarak eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmayı amaçlayan tüm bilim insanlarını Erzurum Teknik Üniversitesi çatısı altında görmek dileğiyle…

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ayşe GÜROL

  

ETÜ Asistan Snow