Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü
nurgül karakurt
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2012, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2008, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2003, 2007

1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTELİZM DAVRANIŞI İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL KAYGININ ARACI VE SOSYAL GÜVENDE HİSSETMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Bilinçli Farkındalık Temelli Beden Tarama Eğitiminin Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinin Beden Farkındalığı Üzerine Etkisi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- HAYDİ ’xxÖZEL’xx ÇİÇEKLER YETİŞTİRELİM
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

4- İSİMSİZ MEKTUPLAR
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

5- FARKINDALIK DUVARI
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

6- İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Şiddet Eğilimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- Türkiye de Bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- CHILD MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL CARE
Bölüm Adı:, KARAKURT NURGÜL, ÖZTÜRK ZEYNEP Yayın Yeri:Anadolu Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Zeynep OZTURK, Nurgul KARAKURT Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:72 ISBN:978-625-94200-0-4 Bölüm Sayfaları:1-72

2- Özel Gereksinimli Bireyler ve Toplum
Bölüm Adı:Özel Gereksinimli Bireye Ebevyn Olmak, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:Eğiten Kitap, Editör: Doç. Dr. Sait YILDIRIM - Doç. Dr. Aysun DOĞUTAŞ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:235 ISBN:978-625-6480-50-6 Bölüm Sayfaları:1-16

3- Sağlık Hizmetlerinde Özel İlgi Grupları ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim
Bölüm Adı:Down Sendromlu Bireylerle İletişim, OKANLI AYŞE, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:Literatürk Academia, Editör: Prof.Dr.Erkan Yüksel, Prof.Dr.Erol Özmen Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:432 ISBN:9786257606493 Bölüm Sayfaları:-

4- ACİL HASTA BAKIMI III Paramedikler için Temel Yaklaşımlar
Bölüm Adı:Duygudurum Bozuklukları ve Acil Bakım, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: PROF.DR.SEMA KUĞUOĞLU,DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇAĞLA YİĞİTBAŞ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:458 ISBN:978-605-7578-28-0 Bölüm Sayfaları:397-415

5- ÇOCUK,MEDYA VE SOSYAL MEDYA
Bölüm Adı:ÇOCUK RUH SAĞLIĞININ GELİŞİMİNDE MEDYANIN ROLÜ, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:EĞİTEN MATBAACILIK, Editör: DR.ÖĞR.ÜYESİ SAİT YILDIRIM, DOÇ.DR.AYSUN DOĞUTAŞ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:297 ISBN:978-625-7348-55-3 Bölüm Sayfaları:49-68

6- Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Problemleri Psikopatolojiyi Anlamak
Bölüm Adı:YAŞAM BOYU BAĞIMLILIK TÜR VE SONUÇLARI, KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:NOBEL YAYIN EVİ, Editör: DOÇ.DR.İSMAİL SEÇER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:704 ISBN:978-625-406-345-9 Bölüm Sayfaları:277-326

7- PSİKOLOJİK SOSYAL HİZMET -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DERS KİTABI
Bölüm Adı:RUH SAĞLIĞI MEVZUATI, DISIPLINLER ARASI ÇALIŞMA, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Meltem Oral Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

8- TIBBI DOKÜMANTASYON-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DERS KİTABI
Bölüm Adı:ARŞİV DEPOLARI, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editör: Prof.. Dr. Mağfiret Kaşıkçı Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

9- RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Bölüm Adı:KRİZ, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Editör: DOÇ.DR.NERMİN GÜRHAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1032 ISBN:978-605-9215-14-5 Bölüm Sayfaları:717-735

1- FLEBOTOMİ UZMANI
2007 2009

2- HEMŞİRE
2007 2007

3- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2009 2013

4- ÖĞRETMEN
2010 2012 Gümüşhane-Sağlık Meslek Lisesinde görevlendirme ile psikiyatri hemşirelik alanı dersleri yürütülmüştür.

1- The effectiveness of a child and parent-oriented modular education program on the prevention of child sexual abuse knowledge and parental views: A mixed method study
APAYDIN CIRIK VİLDAN,KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:Children and Youth Services Review ,2024
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

2- Comparison of brain volume measurements in methamphetamine use disorder with healthy individuals using volbrain method
DENİZ GÜLNİHAL,KARAKURT NURGÜL,ÖZCAN HALİL,ACER NİYAZİ, Yayın Yeri:Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- The relationship between nurses' work stress levels and work-family conflict during the COVID-19 pandemic and the affecting factors: A study from Turkey
KARAKURT NURGÜL, ERDEN YASEMİN, SİS ÇELİK ASLI, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

4- Pandemi Sürecinde Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Yaşadıkları Anksiyete İle Covid-19’un Kontrolü Algısı Arasındaki İlişki
KARASU ŞEYDA, KARAKURT NURGÜL, ERDEN YASEMİN, Yayın Yeri:Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli index copernicus, Özgün Makale

5- Evaluation of the Effect of Mindfulness-Based Training on the Quality of Work-Life and Motivations of Nurses Working During the COVID-19 Pandemic
ERDEN YASEMİN, KARAKURT NURGÜL, İPEK ÇOBAN GÜLAY, Yayın Yeri:The Eurasian Journal of Medicine ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

6- The Effect of Counseling Depending on the Tv Watching Frequency of Children on Their Emotional and Behavioral Problems
KARAKURT NURGÜL, EKİNCİ MİNE, Yayın Yeri:Clinical and Experimental Health Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

7- The Coronavirus Disease 2019 Pandemic and the Emergency Service in the Perspectives of Nurses Working in Emergency Service: A Photovoice Study
KORKMAZ ASLAN TUBA, KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:Journal of Nursology ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- The impact of psychological hardiness on intolerance of uncertainty in university students during the COVID‐19 pandemic
ORAL MELTEM, KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:Journal of Community Psychology ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

9- Hemşirelerin Sosyotropik Otonomik Kişilik Özellikleri ile Klinik Karar Vermeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
AY EDA, KARAKURT NURGÜL, KAVURAN ESİN, Yayın Yeri:Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

10- Perceived Stress and Coping Strategies of Nurses Working in the Emergency Service During the Covid-19 Pandemic
KARAKURT NURGÜL, GÜL PINAR SEVDA, Yayın Yeri:Middle Black Sea Journal of Health Science ,2022
Uluslararası Hakemli index copernicus, Özgün Makale

11- Evaluation of the Relationship between Burnout and Psychological Symptoms among Staff Working with Individuals with Disabilities and Elderly/Engelli ve Yaşlı Bakım Personelinin Tükenmişlik ve Ruhsal Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ORAL MELTEM, KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

12- Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
KARAKURT NURGÜL, DURMAZ HATİCE, KANBUR AYLA, Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
KARAKURT NURGÜL, ORAL MELTEM, Yayın Yeri:Bozok Tıp Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Evaluation of the Efficacy of a Communication Skills Training Course for Paramedic Students in Turkey
ORAL MELTEM, KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

15- INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA AND ANXIETY AMONG UNDERGRADUATE HEALTH SCIENCES STUDENTS
KARAKURT NURGÜL, DURMAZ HATİCE, ORAL MELTEM, Yayın Yeri:samsun sağlık bilimleri dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli İNDEX COPERNİCUS, Özgün Makale

16- PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ
ORAL MELTEM,KARAKURT NURGÜL, Yayın Yeri:Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli İNDEX COPERNİCUS, Özgün Makale

17- SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNUYGULAMA SORUNLARI
KARAKURT NURGÜL,BAYRAKÇEKEN ESRA,USLU SEVAL,GEZER ARZU, Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

18- Pozitif Psikoloji ve İyi Oluşun Göstergeleri
KARAKURT NURGÜL,DURMAZ HATİCE, Yayın Yeri:türkiye klinikleri ,2018
Ulusal Hakemli sağlık bilimleri, Derleme Makale

19- Hemşirelerin algıladıkları sosyal destekle problem çözme becerisi arasındaki ilişki
KARAKURT NURGÜL,EKİNCİ MİNE, Yayın Yeri:GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİİMLERİ DERGİSİ ,2015
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

20- Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Gümüşhane İli Örneği
KARAKURT NURGÜL,DEMİR VİLDAN, Yayın Yeri:GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

21- Çocuğunuz Depresyonda Olabilir
KARAKURT NURGÜL,budak beyhan, Yayın Yeri:GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

1- PSİKİYATRİ HEMŞİRELER DERNEĞİ
2011 Üye

2- THD
2009 Üye

1- Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
KARAKURT NURGÜL,DURMAZ HATİCE,ÇAPIK AYLA 20.06.2019, Yayın Yeri:1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Çocuklar Şiddeti Nasıl Öğreniyorlar? Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’na Genel Bir Bakış
KARAKURT NURGÜL,DURMAZ HATİCE,AY EDA 21.04.2017, Yayın Yeri:3. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulama Sorunları
KARAKURT NURGÜL,BAYRAKÇEKEN ESRA,USLU SEVAL,GEZER ARZU 21.06.2018, Yayın Yeri:UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Nomofobi ile Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
KARAKURT NURGÜL,DURMAZ HATİCE,ORAL MELTEM 20.06.2018, Yayın Yeri:1.uluslararası hemşirelikte yenilikçi yaklaşımlar kongresi Uluslararası Özet bildiri

5- Covıd-19 Pandemisi Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Belirsizliğe Tahammülsüzlük Üzerindeki Etkisi
ORAL MELTEM, KARAKURT NURGÜL 26.08.2021, Yayın Yeri:6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) Uluslararası Özet bildiri

6- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN TELEVİZYON İZLEME SIKLIĞINA BAĞLI OLARAK AİLELERE VER ÖĞRETMENLERE VERİLEN DANIŞMANLIĞIN ÇOCUKLARIN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARINA ETKİSİ
KARAKURT NURGÜL,EKİNCİ MİNE 20.11.2018, Yayın Yeri:ıx.ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ
ORAL MELTEM,KARAKURT NURGÜL 11.10.2018, Yayın Yeri:28.ulusal özel eğitim kongresi Ulusal Özet bildiri

8- PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ
KARAKURT NURGÜL,ORAL MELTEM 20.11.2018, Yayın Yeri:Iıı.uluslararası çocuk koruma kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDE MOBİNGE MARUZ KALMA GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA
BOSTAN SEDAT,SEZEREL HAKAN,KARAKURT NURGÜL,KIZILTAN BELKIZ 04.10.2011, Yayın Yeri:14.ulusal halk sağlığı kongresi Ulusal Tam metin bildiri

10- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ENGELLİ BİREYLER HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR
DURMAZ HATİCE,KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Tam metin bildiri

11- HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİK OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KLİNİK KARAR VERME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
AY EDA,KARAKURT NURGÜL,KAVURAN ESİN 06.11.2016, Yayın Yeri:IV.ULUSLARARASI VE VIII.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Uluslararası

12- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

13- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GÜMÜŞHANE İLİNDE BİR UYGULAMA
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

14- KLİNİK UYGULAMALARA ÇIKAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE EMPATİ EĞİLİM DÜZEYLERİ
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:konre Ulusal Poster

15- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ VE ATILGANLIK
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

16- LİSE VE ÜNİVERSİTE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADAN BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

17- HEMŞİRELİK VE TIBBİ LABORATUVAR ÖĞRANCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İİŞKİN TUTUMLARI
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

18- HEMŞİRELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLŞKİ
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

19- GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARIYLA ÇALIŞANLARIN İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

20- GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARIYLA ÇALIŞANLAR İŞE BAĞLI GERGİNLİK YAŞIYOR MU
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Poster

21- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Sözlü Bildiri

22- FARKLI EĞİTİM DÜZEYLERİNDEKİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR
KARAKURT NURGÜL , Yayın Yeri:kongre Ulusal Sözlü Bildiri

23- SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA KARŞIMI
KARAKURT NURGÜL 21.09.2010, Yayın Yeri:KONGRE Ulusal Poster

1- Yüksek Lisans
Hemşirelik öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyet deneyimlerinin yalnızlık ve aleksitimi ile ilişkisinin incelenmesi PINAR SEVDA, Tamamlandı PINAR SEVDA GÜL Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginliklerinin ve yaşam kalitelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi SUHEYLA, Tamamlandı SUHEYLA YURT Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Normal gelişim gösteren çocukların özel gereksinimli kardeşlerine yönelik davranışlarında ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisi ŞEYMA, Tamamlandı ŞEYMA LALOĞLU Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Üniversite Öğrencilerinde Siberkondri ve Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ARZU, Devam Ediyor ARZU AKAY Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Komisyon Başkanlığı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

4- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

5- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

6- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

7- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

8- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2009 öğretim görevlisi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow