Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Murat Kacıroğlu
Prof. Dr.
Araştırma Alanları Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2001, 2007

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 1998, 2001

Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR., 1993, 1997

1- İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE MODERNİTE ALGISI ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

2- TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE 1940 KUŞAĞI VE TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNELİŞLER ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

1- 100 Ülke 100 Marş Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 720 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786257698412

2- Edebi Babanın Peşinde-Etkilenme Endişesi Açısından Ahmet Haşim'in Poetik Yazıları Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 144 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786051966229

3- Felsefe-i Hayat Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Kitap Tercümesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 319 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786051963693

4- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanı Yapı ve Tema (1919-1928) Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2008 Sayfa Sayısı: 562 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5863-09-8

5- TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE 1940 KUŞAĞI VE TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNELİŞLER Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2011 Sayfa Sayısı: 450 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786055487249

6- Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2009 Sayfa Sayısı: 352 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-255-251-7

7- TÜRK ROMANINDA ERMENİ SORUNU VE TEHCİR Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 312 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2072-13-4

8- Modern Türk Edebiyatı Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 499 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-82156-0-3

9- TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 241 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-06-2167-3

10- Yaşayan Hikayemiz Günümüz Türk Hİkayesi Üzerine İncelemeler Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 592 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-4646-99-9

11- Talim i Edebiyat Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Kitap Tercümesi, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: KACIROĞLU MURAT ,Yıl :2011 Sayfa Sayısı: 358 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786055487164

1- Başarı Ödülü , 2012, İLESAM, TÜRKİYE

1- ÖĞRETMEN , 1997, 2007,

2- Öğretim Üyesi , 2007, , Bozok Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1- Tevfik Fikret’xxin Şiirlerinde Ruhun Saflığı Düşüncesi ve Ruh-Beden Çelişkisi Üzerine Bir İnceleme , MLA, KACIROĞLU MURAT, DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI,2020

2- TURGUT UYAR’IN DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI’NDAKİ ŞİİRLERİNDE UYGARLIK VE DOĞA KARŞITLIĞI , SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, KACIROĞLU MURAT, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,2018

3- Sanatta Modernizm ve Modernist Şiir Üzerine Bir Deneme , SOBİAD Atıf Dizini, Internation Scientific Indexing (ISI, KACIROĞLU MURAT, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

4- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Güç ve İktidar Sorunu , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2017

5- Nurettin Topçu’nun Öykülerinde Toplumsal Sorunlar , SOBİAD, İndex copernicus,, KACIROĞLU MURAT, Asos Journal,2017

6- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 1923 1940 Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2016

7- Tevfik Fikret in Şiirlerinde Hafiflik ve Ağırlıkİmgelerinin Anlam Değerleri Üzerine , TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, KACIROĞLU MURAT, SELÇUK ÜNİVERSİTESİTÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,2016

8- ”Tehlikeli Oyunların”ın Şizo-Öznesi: Hikmet Benol , , KACIROĞLU MURAT, Dergah Dergisi,2015

9- Tatar Çölü ve Gizli Emir Romanlarında Bir Varoluş Biçimi Olarak Umut ve Umutsuzluk Paradoksu , TÜBİTAK-ULAKBİM, KACIROĞLU MURAT, Erdem Dergisi,2015

10- Biyografi Yazarı Olarak Necip Fazıl Kısakürek , TR DİZİN, KACIROĞLU MURAT, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,2014

11- Italio Calvino’xxnun Hafilik ve Hızlılık Kavramları Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’xxın Huzur Romanı , , KACIROĞLU MURAT, Dergah,2014

12- Kemal Tahir in Sağırdere ve Körduman Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Yeni Türk Edebiyatı,2014

13- Kenosistik Bir Eğilim Olarak Garip Poetikası , ASOS, KACIROĞLU MURAT, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları,2014

14- Babanzade Ahmed Naim’xxin Tevfik Fikret’xxle İlgili Risalesi , , KACIROĞLU MURAT, Dergah,2012

15- Arap Harfli Yayımlanmış Son Türk Romanı: Acılar , , KACIROĞLU MURAT, Türk Edebiyatı,2011

16- II Yeni Şiirinde Öteki Dünya Ortadoğu ve Afrika , MLA, KACIROĞLU MURAT, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Mecmuası,2011

17- II Meşrûtiyet in İlânı Üzerine Yazılan Şiirler ve Âli Ekrem Bolayır ın İttihâd ve Terâkki Partisine İthâfen Yazdığı Bir Medhiye , MLA, KACIROĞLU MURAT, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi,2011

18- Tarihin Nesnesinden Kurmacanın Öznesine Şeyh Bedreddin yahut Tarihsel Bir Kimliğin Yeniden İnşası Üzerine , MLA, KACIROĞLU MURAT, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2011

19- Osmanlı dan Cumhuriyet e Geçişte Türk Romanında Sosyal Bir Problem Evlilik , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2010

20- Arif Oruç un Abdülaziz Dönemini Anlatan Eseri Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti , MLA-EBSCO, KACIROĞLU MURAT, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi,2010

21- Selim İleri nin Cemil Şevket Bey Aynalı Dolaba İki El Revolver Romanında Üstkurmaca Yapı ve Tarihsellik Düzleminde Anti Kahraman İmgesi , MLA- EBSCO, KACIROĞLU MURAT, Folklor/Edebiyat,2010

22- Cehennemden Selam Romanı Örneğinde İlk Dönem 1927 1940 Tarihî Macera Romanlarda Kanonik Söylem yahut Angaje Eğilim , MLA, KACIROĞLU MURAT, Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,,2010

23- Hüseyin Rahmi’xxnin ’xxSosyal Romancılığı ve Hakk’xxa Sığındık , , KACIROĞLU MURAT, Şehriyar,2009

24- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri , mLA, eBSCO, KACIROĞLU MURAT, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi,2009

25- Bir Bunalımın Anatomisi Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri , MLA, KACIROĞLU MURAT, Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,2009

26- Bir Ahlâksızlığın Romanı: Cehennem Yolcuları , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Şehriyar,2008

27- Müfide Ferit’xxin Pervaneler Romanında Doğu-Batı Çatışması ve Yabancı Okullar Meselesi , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Erciyes Dergisi,2007

28- Kemal Tahir de Doğu Batı İkilemi ve Batılılaşma Süreci , ULAKBİM, Sümbüllü Yusuf Ziya,KACIROĞLU MURAT, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2007

29- Nâbizâde Nâzım ın Hikâyeciliği , MLA, KACIROĞLU MURAT, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2006

30- Turan Oflazoğlu nun İktidar Üçlemesi Üzerine Bir İnceleme , MLA, KACIROĞLU MURAT, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2006

31- Fazlı Necib ve Beşir Fuad’xxın Mektupları , Endekste taranmıyor, KACIROĞLU MURAT, Erciyes Dergisi,2004

32- Şiirin Aşkı, Aşığı, Mekanı , , KACIROĞLU MURAT, Kitap-Haber,2003

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, HAKAN YEL’İN RÜZGÂR EKENLER ADLI ROMANINDATÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, ATTİLÂ İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE SOSYAL BİR PROBLEMOLARAK KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, Farabi 4. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

3- Uluslararası , Özet bildiri, Modernist Şiir Bağlamında II. Yeni Hareketi, KACIROĞLU MURAT, TÜRKMENİSTAN, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batıbey) Ve RomanlarındaBatı Trakya’nın Yakın Tarihi, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ermeni Sorunu ve Tehcir Konulu Romanlarda Erzurum, KACIROĞLU MURAT, , Osmanlı Hakimiyetinin 500. Kurtuluşunun 100. Yılında Erzurum, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

6- Uluslararası , Özet bildiri, Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batyıbey) ve Romanlarında Batı Trakya’xxnın Yakın Tarihi, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, Balkanlarda Türk Kültürü Uluslararası Batı Trakya Sempozyumu, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

7- Ulusal , Tam metin bildiri, Cumhuriyet Sonrası Popüler Tarihi Macera Romanlarda Kemalist Tarih Tezinin Etkisi Üzerine, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, 3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mustafa Çiftçi nin Öykülerinde Yozgat, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, Uluslararası Bozok Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

9- Uluslararası , Özet bildiri, Bir Mübadele Romanı Hasret, KACIROĞLU MURAT, TÜRKİYE, 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ermeni Olaylarının Türk Romanına Yansıması, KACIROĞLU MURAT, , Geçmişten Güünümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Biyografi Yazarı Olarak Necip Fazıl Kısakürek, KACIROĞLU MURAT, , Uulslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Aşkın ve Ölümün Ardında İz Sürmek Nurten Ertul un Beyaz Zambak Romanında Bosna Hersek in Trajik Tarihi, KACIROĞLU MURAT, , Osmanlı'dan Günümüze Bosna-Hersek Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Bosna-Hersek, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, Cahit Sıtkı Tarancı nin Şiirlerinde Özne Ben in Metafizik Bunalımı ve Bu Bunalımda İnanç Krizlerinin Rolü, KACIROĞLU MURAT, , Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, İdeolojinin Kurgusallaşması Bağlamında Namık Kemal in Roman ve Tiyatrolarında Kadın İmajı, KACIROĞLU MURAT, , Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Tekirdağ 2010, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı

1- TDE 824 Doktora Tez. Dan. , Doktora, 2013-2014, Türkçe, 1

2- TDE 624 Doktora Tez Dan. , Doktora, 2013-2014, Türkçe, 1

3- TDE 894 Uzmanlık Alan Dersi , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 8

4- TDE 602 Edebiyat Bilgi ve Teorileri , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

5- TDE 602 Edebiyat Bilgi ve Teoileri , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

6- TDe 534 TÜrk Edebiyatında Romanın Gelişme Seyri , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

7- TDE 436 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

8- TDE 404 Yeni Türk Edebiyatı VI , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

9- TDE 128 Edebiyat Bilgi ve Teorileri , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

10- TDE-112 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , Zekâ (inceleme-metin-dizin), ZÜBEYDE, Tamamlandı, ZÜBEYDE SÜRMEN, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Kastamonu efsaneleri, GÜLŞAH, Tamamlandı, GÜLŞAH YÜKSEL, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Mecmûa-ı Lisân: İnceleme-metin-dizin, NİHAL, Tamamlandı, NİHAL SUYOLCU, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Muzaffer Buyrukçu'nun hayatı, sanatı ve eserleri, SADIK, Tamamlandı, SADIK KAYA, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Namık Kemal'in düşünce dünyasında yerlilik olgusu, KUDRET, Tamamlandı, KUDRET SAVAŞ, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans , Türk romanında Kerbela, SALİH, Tamamlandı, SALİH TOPAL, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Muzaffer Hacıhasanoğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri, MUSA, Tamamlandı, MUSA BOZKURT, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans , Feyyaz Kayacan'ın öykücülüğü üzerine bir inceleme, SELÇUK, Tamamlandı, SELÇUK ÇİNAR, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

9- Doktora , Cahit Koytak'ın hayatı poetikası ve şiirleri, YAVUZ, Tamamlandı, YAVUZ GÜNEŞ, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans , Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman ve öykülerinde bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine bir inceleme, YUNUS, Tamamlandı, YUNUS ALICI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans , Cihan Aktaş'ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, NAZİRE, Devam Ediyor, NAZİRE GÜNEY, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans , Hakan Yel'in Romanları Üzerine Bir İnceleme, AYŞEGÜL, Devam Ediyor, AYŞEGÜL ŞENYAYLA, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans , Göçmen edebiyatı ve Sadık Yemni'nin Alsancak Börekçisi, Amsterdam'ın Gülü ve Muhabbet Evi romanlarında göç olgusu, ZEYNEP, Tamamlandı, ZEYNEP ÇAKIR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

14- Yüksek Lisans , Sema Kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme, MUHAMMED LÜTFÜ, Devam Ediyor, MUHAMMED LÜTFÜ GÜNEY, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans , Fakir Baykurt'un Köy Romanları Üzerine Oluşumsal-Yapısalcı Bir İnceleme, BUSE, Devam Ediyor, BUSE ÇULLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans , Türk romanında ve öyküsünde Ahıska Türkleri, VEDAT, Tamamlandı, VEDAT ŞEN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

17- Yüksek Lisans , Hüseyin Atlansoy'un edebi dünyası, ASİYE, Tamamlandı, ASİYE TURAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

18- Yüksek Lisans , İsmet Özel'in şiirlerinde modernlik eleştirisi, SEVDA, Tamamlandı, SEVDA SOSLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

19- Yüksek Lisans , Yeni tarihselcilik açısından Gürsel Korat'ın romanları üzerine bir inceleme, NUR MEFTUN, Tamamlandı, NUR MEFTUN BUÇUKÇU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

20- Yüksek Lisans , Sema Kaygusuz'un romanlarında yapı ve tema, MUHAMMED LÜTFÜ, Tamamlandı, MUHAMMED LÜTFÜ GÜNEY, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

21- Yüksek Lisans , Tanzimat Dönemi Türk romanında anneler ve kızları, ŞEYDA, Tamamlandı, ŞEYDA DAĞKOÇAK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

22- Yüksek Lisans , Selami Münir Yurdatap'ın polisiye romanları üzerine bir inceleme, ÖZLEM, Tamamlandı, ÖZLEM KARADAYI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

23- Yüksek Lisans , Tanzimat Dönemi Türk Romanında Erillik, NUREFŞAN, Devam Ediyor, NUREFŞAN GÜLEN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

24- Yüksek Lisans , Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Kamusal Alan, BURÇAK, Devam Ediyor, BURÇAK ANKUT BOZO, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

25- Yüksek Lisans , Reşat Ekrem Koçu'nun Romanlarında Tarih-Gerçeklik İlişkisi, EZGİ MEVA, Devam Ediyor, EZGİ MEVA POLAT, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

26- Yüksek Lisans , Peyami Safa'nın roman ve öykülerinde kıskançlık teması, GÜLŞEN, Devam Ediyor, GÜLŞEN KARAER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

27- Yüksek Lisans , Servet-i Fünun Şiirinde Hayvanlar, SUMRU, Devam Ediyor, SUMRU ÖNAL, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

28- Yüksek Lisans , Kemal Sayar'ın Edebî Dünyası, FATMA, Devam Ediyor, FATMA TAŞCI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2018

3- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2018

4- Dekan Yardımcısı. , BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2016

5- Bölüm Başkanı. , BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2016

6- Bölüm Başkan Yardımcısı. , BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2009, 2009

7- Anabilim Dalı Başkanı. , BOZOK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2009, 2016

1- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , HAKEMLİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Dergi, Türkçe,

3- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

4- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergi, Türkçe,

2018 PROFESÖR ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2007 YARDIMCI DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ