Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2001, 2007

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 1998, 2001

Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR., 1993, 1997

1- İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE MODERNİTE ALGISI
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE 1940 KUŞAĞI VE TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNELİŞLER
Tamamlandı BAP Araştırmacı ULUSAL

1- 3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni Kitabı
Bölüm Adı:Cumhuriyet Sonrası Popüler Tarihi-Macera Romanlarda Kemalist Tarih Tezinin Etkisi Üzerine, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Konya Büyükşehir Belediyesi kültür Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:392 ISBN:9789757382898 Bölüm Sayfaları:115-125

2- Yazının Gölgesinde Bir Asır- Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler
Bölüm Adı:Tarih-Mcera Romanları Örneğinde Erken Cumhuriyet Döneminde Öteki Olarak Osmanlı İmgesi, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Ötüken Yayınları, Editör: Necati Tonga Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1303 ISBN:9786254086076 Bölüm Sayfaları:395-424

3- Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Yazar
Bölüm Adı:Sadri Ertem, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Akademisyen Yayınları, Editör: Kadir Can Dilber- Elmas Şahin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:712 ISBN:978-625-399-553-9 Bölüm Sayfaları:575-581

4- 100 Ülke 100 Marş
Bölüm Adı:Türkiye ve Katar Milli Marşları, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Kesit, Editör: Birol Emil, Zeki Taştan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:720 ISBN:9786257698412 Bölüm Sayfaları:145-149

5- Edebi Babanın Peşinde-Etkilenme Endişesi Açısından Ahmet Haşim'in Poetik Yazıları
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:ÇİZGİ YAYINLARI, Editör: YUSUF ZİYA SÜMBÜLLÜ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:144 ISBN:9786051966229 Bölüm Sayfaları:-

6- Felsefe-i Hayat
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Çizgi Yayınları, Editör: Ali Utku Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:319 ISBN:9786051963693 Bölüm Sayfaları:-

7- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanı Yapı ve Tema (1919-1928)
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Kriter Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:562 ISBN:978-605-5863-09-8 Bölüm Sayfaları:-

8- TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE 1940 KUŞAĞI VE TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNELİŞLER
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:ASİTAN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:450 ISBN:9786055487249 Bölüm Sayfaları:-

9- Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:IQ Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:352 ISBN:978-975-255-251-7 Bölüm Sayfaları:-

10- TÜRK ROMANINDA ERMENİ SORUNU VE TEHCİR
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:ASİTAN KİTAP, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:312 ISBN:978-605-2072-13-4 Bölüm Sayfaları:-

11- Modern Türk Edebiyatı
Bölüm Adı:Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsü, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Günce Yayınları, Editör: Oktay Yivli Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:499 ISBN:978-605-82156-0-3 Bölüm Sayfaları:398-428

12- TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I
Bölüm Adı:19. Asrın İlk Yarısında Türk Edebiyatının Genel Görünümü, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Ramazan Korkmaz-Gökhan Tunç Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:241 ISBN:978-975-06-2167-3 Bölüm Sayfaları:3-25

13- Yaşayan Hikayemiz Günümüz Türk Hİkayesi Üzerine İncelemeler
Bölüm Adı:İnsan ve Kader Üzerine Postmoden Bir Kurmaca: Keyfekader Kahvesi, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:Kesit Yayınları, Editör: Necati Tonga Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:592 ISBN:978-605-4646-99-9 Bölüm Sayfaları:578-585

14- Talim i Edebiyat
Bölüm Adı:, KACIROĞLU MURAT Yayın Yeri:ASİTAN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı:358 ISBN:9786055487164 Bölüm Sayfaları:-

1- Başarı Ödülü
2012 İLESAM TÜRKİYE

1- ÖĞRETMEN
1997 2007

2- Öğretim Üyesi
2007 Bozok Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1- Tevfik Fikret’xxin Şiirlerinde Ruhun Saflığı Düşüncesi ve Ruh-Beden Çelişkisi Üzerine Bir İnceleme
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI ,2020
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

2- TURGUT UYAR’IN DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI’NDAKİ ŞİİRLERİNDE UYGARLIK VE DOĞA KARŞITLIĞI
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2018
Ulusal Hakemli SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, Özgün Makale

3- Sanatta Modernizm ve Modernist Şiir Üzerine Bir Deneme
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli SOBİAD Atıf Dizini, Internation Scientific Indexing (ISI, Özgün Makale

4- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Güç ve İktidar Sorunu
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

5- Nurettin Topçu’nun Öykülerinde Toplumsal Sorunlar
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Asos Journal ,2017
Uluslararası Hakemli SOBİAD, İndex copernicus,, Özgün Makale

6- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 1923 1940 Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

7- Tevfik Fikret in Şiirlerinde Hafiflik ve Ağırlıkİmgelerinin Anlam Değerleri Üzerine
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:SELÇUK ÜNİVERSİTESİTÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2016
Uluslararası Hakemli TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, Özgün Makale

8- ”Tehlikeli Oyunların”ın Şizo-Öznesi: Hikmet Benol
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Dergah Dergisi ,2015
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

9- Tatar Çölü ve Gizli Emir Romanlarında Bir Varoluş Biçimi Olarak Umut ve Umutsuzluk Paradoksu
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erdem Dergisi ,2015
Uluslararası Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM, Özgün Makale

10- Biyografi Yazarı Olarak Necip Fazıl Kısakürek
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

11- Italio Calvino’xxnun Hafilik ve Hızlılık Kavramları Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’xxın Huzur Romanı
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Dergah ,2014
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

12- Kemal Tahir in Sağırdere ve Körduman Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Yeni Türk Edebiyatı ,2014
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

13- Kenosistik Bir Eğilim Olarak Garip Poetikası
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları ,2014
Uluslararası Hakemli ASOS, Özgün Makale

14- Babanzade Ahmed Naim’xxin Tevfik Fikret’xxle İlgili Risalesi
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Dergah ,2012
Ulusal Hakemsiz , Kitap Kritiği

15- Arap Harfli Yayımlanmış Son Türk Romanı: Acılar
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Türk Edebiyatı ,2011
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

16- II Yeni Şiirinde Öteki Dünya Ortadoğu ve Afrika
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Mecmuası ,2011
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

17- II Meşrûtiyet in İlânı Üzerine Yazılan Şiirler ve Âli Ekrem Bolayır ın İttihâd ve Terâkki Partisine İthâfen Yazdığı Bir Medhiye
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli MLA, Özgün Makale

18- Tarihin Nesnesinden Kurmacanın Öznesine Şeyh Bedreddin yahut Tarihsel Bir Kimliğin Yeniden İnşası Üzerine
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli MLA, Özgün Makale

19- Osmanlı dan Cumhuriyet e Geçişte Türk Romanında Sosyal Bir Problem Evlilik
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2010
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

20- Arif Oruç un Abdülaziz Dönemini Anlatan Eseri Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi ,2010
Uluslararası Hakemli MLA-EBSCO, Özgün Makale

21- Selim İleri nin Cemil Şevket Bey Aynalı Dolaba İki El Revolver Romanında Üstkurmaca Yapı ve Tarihsellik Düzleminde Anti Kahraman İmgesi
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Folklor/Edebiyat ,2010
Uluslararası Hakemli MLA- EBSCO, Özgün Makale

22- Cehennemden Selam Romanı Örneğinde İlk Dönem 1927 1940 Tarihî Macera Romanlarda Kanonik Söylem yahut Angaje Eğilim
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ,2010
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

23- Hüseyin Rahmi’xxnin ’xxSosyal Romancılığı ve Hakk’xxa Sığındık
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Şehriyar ,2009
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

24- Milli Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Harp Zenginleri
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi ,2009
Uluslararası Hakemli mLA, eBSCO, Özgün Makale

25- Bir Bunalımın Anatomisi Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ,2009
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

26- Bir Ahlâksızlığın Romanı: Cehennem Yolcuları
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Şehriyar ,2008
Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor, Özgün Makale

27- Müfide Ferit’xxin Pervaneler Romanında Doğu-Batı Çatışması ve Yabancı Okullar Meselesi
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erciyes Dergisi ,2007
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

28- Kemal Tahir de Doğu Batı İkilemi ve Batılılaşma Süreci
Sümbüllü Yusuf Ziya,KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, Özgün Makale

29- Nâbizâde Nâzım ın Hikâyeciliği
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2006
Ulusal Hakemli MLA, Özgün Makale

30- Turan Oflazoğlu nun İktidar Üçlemesi Üzerine Bir İnceleme
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2006
Ulusal Hakemli MLA, Özgün Makale

31- Fazlı Necib ve Beşir Fuad’xxın Mektupları
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Erciyes Dergisi ,2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

32- Şiirin Aşkı, Aşığı, Mekanı
KACIROĞLU MURAT, Yayın Yeri:Kitap-Haber ,2003
Ulusal Hakemsiz , Kitap Kritiği

1- HAKAN YEL’İN RÜZGÂR EKENLER ADLI ROMANINDATÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
KACIROĞLU MURAT 02.05.2019, Yayın Yeri:AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

2- ATTİLÂ İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE SOSYAL BİR PROBLEMOLARAK KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU
KACIROĞLU MURAT 02.05.2019, Yayın Yeri:Farabi 4. uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

3- Modernist Şiir Bağlamında II. Yeni Hareketi
KACIROĞLU MURAT 12.05.2017, Yayın Yeri:I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Özet bildiri

4- Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batıbey) Ve RomanlarındaBatı Trakya’nın Yakın Tarihi
KACIROĞLU MURAT 27.04.2017, Yayın Yeri:Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

5- Ermeni Sorunu ve Tehcir Konulu Romanlarda Erzurum
KACIROĞLU MURAT 12.03.2018, Yayın Yeri:Osmanlı Hakimiyetinin 500. Kurtuluşunun 100. Yılında Erzurum Uluslararası Tam metin bildiri

6- Batı Trakyalı Bir Romancı: Mehmet Arif (Kemal Şevket Batyıbey) ve Romanlarında Batı Trakya’xxnın Yakın Tarihi
KACIROĞLU MURAT 27.04.2017, Yayın Yeri:Balkanlarda Türk Kültürü Uluslararası Batı Trakya Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

7- Cumhuriyet Sonrası Popüler Tarihi Macera Romanlarda Kemalist Tarih Tezinin Etkisi Üzerine
KACIROĞLU MURAT 27.11.2015, Yayın Yeri:3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni Ulusal Tam metin bildiri

8- Mustafa Çiftçi nin Öykülerinde Yozgat
KACIROĞLU MURAT 05.05.2016, Yayın Yeri:Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

9- Bir Mübadele Romanı Hasret
KACIROĞLU MURAT 03.12.2016, Yayın Yeri:10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi Uluslararası Özet bildiri

10- Ermeni Olaylarının Türk Romanına Yansıması
KACIROĞLU MURAT 14.05.2015, Yayın Yeri:Geçmişten Güünümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

11- Biyografi Yazarı Olarak Necip Fazıl Kısakürek
KACIROĞLU MURAT 23.05.2013, Yayın Yeri:Uulslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

12- Aşkın ve Ölümün Ardında İz Sürmek Nurten Ertul un Beyaz Zambak Romanında Bosna Hersek in Trajik Tarihi
KACIROĞLU MURAT , Yayın Yeri:Osmanlı'dan Günümüze Bosna-Hersek Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Bosna-Hersek Uluslararası Tam metin bildiri

13- Cahit Sıtkı Tarancı nin Şiirlerinde Özne Ben in Metafizik Bunalımı ve Bu Bunalımda İnanç Krizlerinin Rolü
KACIROĞLU MURAT , Yayın Yeri:Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

14- İdeolojinin Kurgusallaşması Bağlamında Namık Kemal in Roman ve Tiyatrolarında Kadın İmajı
KACIROĞLU MURAT , Yayın Yeri:Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Tekirdağ 2010 Uluslararası Tam metin bildiri

1- TDE 824 Doktora Tez. Dan.
Doktora 2013-2014 Türkçe 1

2- TDE 624 Doktora Tez Dan.
Doktora 2013-2014 Türkçe 1

3- TDE 894 Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 8

4- TDE 602 Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

5- TDE 602 Edebiyat Bilgi ve Teoileri
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

6- TDe 534 TÜrk Edebiyatında Romanın Gelişme Seyri
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

7- TDE 436 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

8- TDE 404 Yeni Türk Edebiyatı VI
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

9- TDE 128 Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

10- TDE-112 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

1- Yüksek Lisans
Zekâ (inceleme-metin-dizin) ZÜBEYDE, Tamamlandı ZÜBEYDE SÜRMEN Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Kastamonu efsaneleri GÜLŞAH, Tamamlandı GÜLŞAH YÜKSEL Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Mecmûa-ı Lisân: İnceleme-metin-dizin NİHAL, Tamamlandı NİHAL SUYOLCU Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Muzaffer Buyrukçu'nun hayatı, sanatı ve eserleri SADIK, Tamamlandı SADIK KAYA Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Namık Kemal'in düşünce dünyasında yerlilik olgusu KUDRET, Tamamlandı KUDRET SAVAŞ Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Türk romanında Kerbela SALİH, Tamamlandı SALİH TOPAL Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Muzaffer Hacıhasanoğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri MUSA, Tamamlandı MUSA BOZKURT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Feyyaz Kayacan'ın öykücülüğü üzerine bir inceleme SELÇUK, Tamamlandı SELÇUK ÇİNAR Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

9- Doktora
Cahit Koytak'ın hayatı poetikası ve şiirleri YAVUZ, Tamamlandı YAVUZ GÜNEŞ Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman ve öykülerinde bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine bir inceleme YUNUS, Tamamlandı YUNUS ALICI Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
Cihan Aktaş'ın Romanları Üzerine Bir İnceleme NAZİRE, Devam Ediyor NAZİRE GÜNEY Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
Hakan Yel'in Romanları Üzerine Bir İnceleme AYŞEGÜL, Devam Ediyor AYŞEGÜL ŞENYAYLA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans
Göçmen edebiyatı ve Sadık Yemni'nin Alsancak Börekçisi, Amsterdam'ın Gülü ve Muhabbet Evi romanlarında göç olgusu ZEYNEP, Tamamlandı ZEYNEP ÇAKIR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

14- Yüksek Lisans
Sema Kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme MUHAMMED LÜTFÜ, Devam Ediyor MUHAMMED LÜTFÜ GÜNEY Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

15- Yüksek Lisans
Türk romanında ve öyküsünde Ahıska Türkleri VEDAT, Tamamlandı VEDAT ŞEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

16- Yüksek Lisans
Hüseyin Atlansoy'un edebi dünyası ASİYE, Tamamlandı ASİYE TURAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

17- Yüksek Lisans
İsmet Özel'in şiirlerinde modernlik eleştirisi SEVDA, Tamamlandı SEVDA SOSLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

18- Yüksek Lisans
Yeni tarihselcilik açısından Gürsel Korat'ın romanları üzerine bir inceleme NUR MEFTUN, Tamamlandı NUR MEFTUN BUÇUKÇU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

19- Yüksek Lisans
Sema Kaygusuz'un romanlarında yapı ve tema MUHAMMED LÜTFÜ, Tamamlandı MUHAMMED LÜTFÜ GÜNEY Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

20- Yüksek Lisans
Tanzimat Dönemi Türk romanında anneler ve kızları ŞEYDA, Tamamlandı ŞEYDA DAĞKOÇAK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

21- Yüksek Lisans
Selami Münir Yurdatap'ın polisiye romanları üzerine bir inceleme ÖZLEM, Tamamlandı ÖZLEM KARADAYI Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

22- Yüksek Lisans
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında kamusal alan BURÇAK, Tamamlandı BURÇAK ANKUT BOZO Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

23- Yüksek Lisans
Reşat Ekrem Koçu'nun Romanlarında Tarih-Gerçeklik İlişkisi EZGİ MEVA, Devam Ediyor EZGİ MEVA POLAT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

24- Yüksek Lisans
Peyami Safa'nın roman ve öykülerinde kıskançlık teması GÜLŞEN, Devam Ediyor GÜLŞEN KARAER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

25- Yüksek Lisans
Servet-i Fünûn şiirinde hayvanlar SUMRU, Tamamlandı SUMRU ÖNAL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

26- Yüksek Lisans
Kemal Sayar'ın Edebî Dünyası FATMA, Devam Ediyor FATMA TAŞCI Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

27- Yüksek Lisans
İkinci Yeni Şiirinde Hayvanlar RÜMEYSA, Devam Ediyor RÜMEYSA ERGÜN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

28- Yüksek Lisans
NEZİHE MUHİDDİN'İN ÖYKÜLERİNDE YAPI VE TEMA ESMA, Devam Ediyor ESMA ENGİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

29- Yüksek Lisans
Cenap Şahabettin'in Şiirleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme MEHMET AKİF, Devam Ediyor MEHMET AKİF TEPELER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

30- Yüksek Lisans
Samim Kocagöz'ün Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme EDA, Devam Ediyor EDA POLAT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Dekan.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

2- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2018

3- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2018

4- Dekan Yardımcısı.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 2016

5- Bölüm Başkanı.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 2016

6- Bölüm Başkan Yardımcısı.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 2009

7- Anabilim Dalı Başkanı.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 2016

1- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
HAKEMLİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergi Türkçe

3- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

4- Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergi Türkçe

2018 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 doçent BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2007 yardimci doçent BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow