Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Muhammet Raşit Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans , , , 2014, 2017

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2010, 2014

1- Ahmed'in Mevlid Adlı Eserinin Nüshaları , TR DİZİN, ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi,2021

2- Doğu Türkçesinden Bir Dil Yadigârı: Velîd bin Saîd'in Vasiyet-nâme'si , MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), SciLit, ResearchBib, OAJI (Open Academic Journals Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, ROAD, International Citation Index, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), DIIF (Directory of Indexing and Impact Factor), Rootindexing, i2or, CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), WCOJS (World Catalogue of Scientific Journals), SIS (Scientific Indexing Service), SCIFactor, Journal Factor, Science Library Index, Google Scholar, Akademik Dizin, Kaynakça info, idealonline, SOBIAD, ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Türkoloji Dergisi,2021

3- “DİNLE-” VE “İŞİT-” FİİLLERİNE TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİBAĞLAMINDA SEMANTİK BİR BAKIŞ , SOBİAD (SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ), EBSCO, Index Copernicus, MLA, MICROSOFT ACADEMIC, İSAM, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), ACADEMICKEYS, WIZDOM, SCITE_ , READCUBE, RESEARCH JOURNAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS), ESJI (EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX), DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING), SCIENCEGATE, MIAR (INFORMATION MATRIX FOR THE ANALYSIS OF JOURNALS), SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, SPARC INDEX, IIJIF (INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR), TEİ (TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ), RESEARCH BIBLE, COSMOS IMPACT FACTOR, I2OR, ARAŞTIRMAX, SJIF (SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR), CITEFACTOR, İDEALONLİNE, ROOTINDEXING, SCILIT, SAJI, ISI, RESEARCHGATE, ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Kesit Akademi Dergisi,2018

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Uygur Türkçesinde Gelecek Zaman Bildiren Ekler Üzerine Bir İnceleme, ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, TÜRKİYE, ASOS Congress 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

1- Eski Anadolu Türkçesi , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Eski Anadolu Türkçesi II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 4

3- Kompozisyon II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 4

4- Türkiye Türkçesi II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 6

2016 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ