Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
muhammet raşit öztürk
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2014, 2017

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2010, 2014

1- Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Kuşaklar Arası Ağız Kullanımı Üzerine Dilbilimsel Bir İnceleme (Pasinler/Erzurum Örneği)
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- NECİP ASIM: İlm-i Lisân (İnceleme-Metin-Aktarma-Sözlük)
Bölüm Adı:, ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT Yayın Yeri:Türk Dil Kurumu, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:269 ISBN:9789751758811 Bölüm Sayfaları:-

1- Ahmed'in Mevlid Adlı Eserinin Nüshaları
ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Doğu Türkçesinden Bir Dil Yadigârı: Velîd bin Saîd'in Vasiyet-nâme'si
ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Yayın Yeri:Türkoloji Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association Database), WorldCat, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), SciLit, ResearchBib, OAJI (Open Academic Journals Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CrossRef, CiteFactor, Impact Factor, ROAD, International Citation Index, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), DIIF (Directory of Indexing and Impact Factor), Rootindexing, i2or, CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas), WCOJS (World Catalogue of Scientific Journals), SIS (Scientific Indexing Service), SCIFactor, Journal Factor, Science Library Index, Google Scholar, Akademik Dizin, Kaynakça info, idealonline, SOBIAD, Özgün Makale

3- “DİNLE-” VE “İŞİT-” FİİLLERİNE TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİBAĞLAMINDA SEMANTİK BİR BAKIŞ
ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT, Yayın Yeri:Kesit Akademi Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli SOBİAD (SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ), EBSCO, Index Copernicus, MLA, MICROSOFT ACADEMIC, İSAM, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), ACADEMICKEYS, WIZDOM, SCITE_ , READCUBE, RESEARCH JOURNAL IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS), ESJI (EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX), DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING), SCIENCEGATE, MIAR (INFORMATION MATRIX FOR THE ANALYSIS OF JOURNALS), SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, SPARC INDEX, IIJIF (INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR), TEİ (TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ), RESEARCH BIBLE, COSMOS IMPACT FACTOR, I2OR, ARAŞTIRMAX, SJIF (SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR), CITEFACTOR, İDEALONLİNE, ROOTINDEXING, SCILIT, SAJI, ISI, RESEARCHGATE, Özgün Makale

1- Uygur Türkçesinde Gelecek Zaman Bildiren Ekler Üzerine Bir İnceleme
ÖZTÜRK MUHAMMET RAŞİT 13.10.2016, Yayın Yeri:ASOS Congress 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

1- Eski Anadolu Türkçesi II
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

2- Eski Anadolu Türkçesi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

3- Eski Anadolu Türkçesi I
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

4- Cümle ve Anlam Bilgisi
Lisans 2023-2024 Türkçe 6

5- Kompozisyon II
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

6- Kompozisyon I
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

7- Kompozisyon II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

8- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 6

9- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2023-2024 Türkçe 6

10- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2023-2024 Türkçe 6

11- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 6

12- Eski Anadolu Türkçesi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

13- Türkiye Türkçesinde Anlam ve Görev Ögeleri
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

14- Tarihî Türkçe Edebiyat Dışı Metinler
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

15- Türkçenin Söz Dizimi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

16- Türkçenin Söz Dizimi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

17- Türkiye Türkçesinde Anlam ve Görev Ögeleri
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

18- Eski Anadolu Türkçesi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

19- Kompozisyon I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

20- Türkiye Türkçesi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 6

21- Tarihî Türkçe Edebiyat Dışı Metinler
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

22- Eski Anadolu Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

23- Cümle Bilgisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

24- Cümle ve Anlam Bilgisi
Lisans 2022-2023 Türkçe 6

25- Eski Anadolu Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

26- Eski Anadolu Türkçesi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

27- Kompozisyon II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

28- Türkiye Türkçesi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

1- Yüksek Lisans
Kuşaklar Arası Ağız Kullanımı Üzerine Dilbilimsel Bir İnceleme (Pasinler/ Erzurum Örneği) MEŞUKE, Devam Ediyor MEŞUKE UYGUN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow