Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
muhammet emin altınışık
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (DR), 2014, 2019

Yüksek Lisans ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZİNCAN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR., 2005, 2010

1- ERZURUMDA YAŞAYAN OCAK KÜLTÜRÜ VE ZEKİ BAŞAR'IN İZİNDE ERZURUM İLİMDE ŞİFALI SULAR
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Uzman ULUSAL

2- Erzurum Büyükşehir Belediyesine Bağlanan Köy Vasfını Henüz Kaybetmemiş Beş Yerleşm Biriminde Halk Kültürü Değişmeleri
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

1- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh (İnceleme-Karşılaştırma-Metin-Tıpkıbasım)
Bölüm Adı:, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: Nihangül Daştan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:234 ISBN:978-625-7351-37-9 Bölüm Sayfaları:-

2- Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri
Bölüm Adı:, DÜZGÜN DİLAVER, ATNUR GÜLHAN, GÜVENÇ AHMET ÖZGÜR, DAŞTAN NİHANGÜL, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, POLAT İRFAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınları, Editör: Düzgün, Dilaver Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:175 ISBN:978-625-7086-18-9 Bölüm Sayfaları:146-149

3- Sührâb-nâme
Bölüm Adı:, DAŞDEMİR ÖZKAN, ŞIĞVA BÜLENT, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: Salih Özyurt Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:162 ISBN:9786257351522 Bölüm Sayfaları:-

4- Hikâyet-i Duhter-i Şeyh Buseyrî (İnceleme-Metin)
Bölüm Adı:, GÖZİTOK MEHMET AKİF,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:254 ISBN:978-625-7268-85-1 Bölüm Sayfaları:-

5- ÂŞIK SITKI EMİNOĞLU Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler
Bölüm Adı:, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Editör: ATNUR, GÜLHAN ÖZARSLAN, METİN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:252 ISBN:978-605-2278-64-2 Bölüm Sayfaları:-

6- ŞİFALI SULARI İLE ERZURUM
Bölüm Adı:, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Yayın Yeri:ESER OFSET, Editör: MURAT KACIROĞLU Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-605-245-616-3 Bölüm Sayfaları:-

1- Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Nüshasındaki Metin Dışı Kayıtlar Arasında Yer Alan Hadislerle Şihâbu’l- Ahbâr’daki Hadislerin Mukayesesi
DÜZGÜN DİLAVER, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:Turkology Research ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Halk İnanışları Bağlamında İşletmelerdeki Dinsel-Büyüsel Levhalar: Erzurum Örneği
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, DAŞTAN NİHANGÜL, Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

3- Bedreddin ile Zehra Hikâyesi Üzerine
DAŞDEMİR ÖZKAN, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli Modern Language Association (MLA), Özgün Makale

4- BİR HALK BİLİMİ TERİMİ OLARAK CÖNK KAVRAMINA YENİDEN BAKIŞ/ BİR TANIM TEKLİFİ DENEMESİ
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:Kültür ve Medeniyet ,2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

5- Geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi açısındanönemi
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,2016
Ulusal Hakemli AHCI, Özgün Makale

6- Tîğî’nin Tahmîsi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ,2016
Ulusal Hakemli ASOS, Özgün Makale

7- Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Âşıklık Geleneği Bilgi Şöleni
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Araştırma Notu

8- Erzurum’xxda Yaşayan Ocak Kültürü I: İkra Kesmek ve Ayere Almak
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Kültürel Mirasın Tanıtımında Bir Kültür Yolu Elçisi: Turistik Doğu Ekspresi
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 09.05.2022, Yayın Yeri:Yol Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

2- Ashab-ı Kehf İsimleri İle İlgili Halk İnanış ve Uygulamaları
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 25.11.2020, Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri

3- Erzurum İlindeki Şifalı Sularda Dini-Sihri-Mistik İnanışlar
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 02.05.2019, Yayın Yeri:Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- Şifalı Suları İle Erzurum
SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 02.05.2019, Yayın Yeri:Al- Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Uluslararası Tam metin bildiri

5- Aşık Kahvehanelerinin Bugünü Erzurum İli Örneği
ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 15.10.2015, Yayın Yeri:Değişim ve Dönüşüm Süresinde Aşıklık Geleneği Bilgi Şöleni Ulusal

6- Sanatkârıyla Bütünleşen ve Ondan Daha Fazla Ünlenen Eser Örneği Olarak “Sefil Baykuş” Şiiri
DÜZGÜN DİLAVER,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN 07.04.2018, Yayın Yeri:̈LÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör IV. Murad ve İsmail Çelebi Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Erzincanlı Visâlî Dîvânı ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN Türkçe 2020

3- Uluslararası
Kitap Editör Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri DÜZGÜN DİLAVER, DAŞTAN NİHANGÜL, ATNUR GÜLHAN, GÜVENÇ AHMET ÖZGÜR, ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, POLAT İRFAN Türkçe 2020

1- Âşık Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Âşık Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

3- Âşık Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- Türk Halk Edebiyatı II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Türk Halk Edebiyatı I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- Türk Kültür Tarihi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

11- Türk Halk Edebiyatı VI
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

12- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

13- Türk Kültür Tarihi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

14- Türk Halk Edebiyatı V
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

15- Türk Halk Edebiyatı V
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

1- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR