Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Halime Çavuşoğlu
Dr. Öğr. Üyesi

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015-2018 yıllarında Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

Araştırma Alanları Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2003, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1998, 2003

1- Ömer Baki Ferhad name adlı eseri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

1- Gülşen-i Zürefâ Şeyhzâde Mehmed Vardarî Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ÇAVUŞOĞLU HALİME ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 696 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2228-42-5

1- Teşekkürname , 2004, MAHALLI IDARELER, TÜRKİYE

2- Bölüm Birinciliği , 2003, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

1- Divan Şiirinde ”Yeğ” Redifli Gazeller ve Bu Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

2- Kıssa-i Mûsâ anlatıları üzerine değerlendirmeler ve müellifi bilinmeyen bir Kıssa-i Mûsâ örneği , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2020

3- Dört asır dört şair bağlamında divan edebiyatında dünya algısı , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2019

4- Vehbî-i Yemânîye Ait Bir Mesnevi Şerhi Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muht , Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Acarindex, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Research Institute,2019

5- GAZNELİ MAHMUD HİKÂYELERİNE BİR BAKIŞ VE GAZNELİ MAHMUD’UN MENKIBEVİ KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER , TR DİZİN, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2019

6- PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ’NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE , ASOS Index, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, Arastirmax, Academic Journals Database Akademik Dizin,ResearchBib, InfoBase Index, DOAJ, EBSCO, SOBIAD, ULAKBİM, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TEKE,2017

7- GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ: BİR MENSUR HİKAYELER KİTABI , SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), INDEX COPERNICUS, ACADEMİCKEYSSIS (Scientific Indexing Services), İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), OAJI (Open Academic Journals Index), RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing), AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi), ICI (Indian Citation Index), CITEFACTOR (Academic Scientific Journals), TEİ ( Türk Eğitim İndeksi ), SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEXAJNS (International Publishing of Academic Journals), ADVANCED SCIENCE INDEX, ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi), SCIENCE LIBRARYINDEX, SAIF (Scholars Impact), SPARC (Institute of Technical Research), SCHOLARSTEER (Scholarly Information), ÇAVUŞOĞLU HALİME, ASOS Journal,2017

8- Mensur Bir Ferhâd-Nâme Örneği: Ömer Bâkînin Ferhâd-Nâmesi , EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (DayangJournal System), ULAKBİM, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Studies,2015

9- 19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Manzumeleri , ULAKBIM, ASOS index, Modern Language Assosiation (MLA), ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Research Institute,2014

10- İki Farklı Kültürün Âşık Kadın Kahramanları: Leyla Ve Züleyha , SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, ICAAP, Scientific Commons, MLA, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic, ÇAVUŞOĞLU HALİME, Journal of Turkish Studies,2013

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, IV. Murat’a Yazılmış Bir Kaside: Kaside-i Nakş ve Redif-Anlam İlgisi Düzleminde Bir Değerlendirme, ÇAVUŞOĞLU HALİME, , II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Muhibbî Dîvânı’nda Yer Alan Müzeyyel Gazeller Üzerine Bazı Tespitler, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TÜRKİYE, AL-FARABİ 4. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Erzurumlu Mutasavvıf Şair Osman Kemâlî Efendi ve Manzumeleri Üzerine Bir Değerlendirme, ÇAVUŞOĞLU HALİME, TÜRKİYE, Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

4- Uluslararası , Özet bildiri, BİR MENSUR HİKAYE KÜLLİYATI: GÜLŞEN-İ ZÜREFÂ, ÇAVUŞOĞLU HALİME, , I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

1- Eski Türk Edebiyatı Şekil Bilgisi , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

2- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

4- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

5- Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

6- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

7- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

8- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

9- Manzum Metin İncelemeleri , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

10- Divan Edebiyatında Nazım , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

11- Divan Edebiyatında Nesir , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

12- Eski Türk Edebiyat VIII , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- Eski Türk Edebiyat VII , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- Eski Türk Edebiyat VI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

15- Eski Türk Edebiyat V , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

16- Eski Türk Edebiyat III , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- Eski Türk Edebiyat IV , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

18- Osmanlıca IV , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

19- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

20- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

22- Eski Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

23- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

24- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

25- Edebi Bilgiler II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

26- Osmanlıca III , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

27- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

29- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

30- Eski Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

31- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

32- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

33- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , Makâlât-ı merhûm Süleymân Efendi: Transkripsiyonlu metin, KÜBRA, Tamamlandı, KÜBRA PASİNLİ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Mecmû'a-i Eş'âr ( Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunan "242" arşiv nolu Mecmua), ÖMER FARUK, Devam Ediyor, ÖMER FARUK IŞIK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Ferhâd ü Şîrîn mesnevisinin arketipsel sembolizm, "kahramanın sonsuz yolculuğu" ve "kahramanın dönüşümleri" bağlamında incelenmesi, CEYLAN, Tamamlandı, CEYLAN YAŞAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ,, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2015

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ,, , 2018

3- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ,, , 2019

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , IJLET, Dergi, Türkçe,

2013 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ