Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2016, 2019

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ), 2013, 2016

Lisans SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2016, 2021

Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi: Kasâid ü Gazeliyyât-ı Mevlânâ Abdurrahmân Câmî (İnceleme-Metin)
Devam Ediyor ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

1- MECMÛ'A (EL-HÂC ALÎ BABA) ( Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler Koleksiyonu 811) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı
YAVUZ SEYİT Uluslararası Bölüm(ler)

2- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
YAVUZ SEYİT Uluslararası Bölüm(ler)

3- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
YAVUZ SEYİT Uluslararası Bölüm(ler)

4- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
YAVUZ SEYİT Uluslararası Bölüm(ler)

5- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
YAVUZ SEYİT Uluslararası Bölüm(ler)

1- Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi
12 226 , 207

2- İbrahim Edhem Efendi ve Bazı Şiirleri
MLA International Bibliography YAVUZ SEYİT Estad Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
3 664 , 653

3- Rodosçuklu Fennî Divanı'nın Vatikan Kütüphanesindeki Bir Nüshası Üzerine
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
49 362 , 343

4- Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde Yer Alan Bir Şiir Mecmûası Üzerine
TR DİZİN YAVUZ SEYİT, ÇAKIR MUSTAFA SEFA KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
9 298 10.51531/korkutataturkiyat.1183708, 262

5- Tuhfe-yi Vehbî’nin Bilinmeyen Bir Şerhi Üzerine
Uluslararası YAVUZ SEYİT Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
2 428 10.16985/mtad.1105316, 404

6- MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE ÜMİT/SİZLİK DÜŞÜNCESİ
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)
87 , 76

7- SİVAS VALİSİ REŞİT ÂKİF PAŞA’NIN İBNÜ’L-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL’A YAZDIĞI BAZI MEKTUPLAR VE ŞİİRLER
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
1 330 , 319

8- Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak(Looking At The Ziyai Diwan of Mostar From The Window of Social Life )
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
67 228 , 207

9- Sahhâf Ahmed Rüşdî’xxnin Şerh-i Divan-ı Urfî-i Şirazî Adlı Eseri Üzerine
TR DİZİN YAVUZ SEYİT 2651-3188
2 790 , 757

10- ALİ NİHAD TARLAN TARAFINDAN TERCÜME EDİLEN LEYLÂ İLE MECNÛN’UN YENİ BASKISI ÜZERİNE
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)
712 492719, 705

11- SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE
TR DİZİN YAVUZ SEYİT Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
15 114 , 106

1- Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT Uluslararası Tam metin bildiri

2- İkinci Dil Öğreniminde Bir Yol Olarak Manzum Sözlükler
YAVUZ SEYİT Uluslararası Tam metin bildiri

3- NÂZIMI MEÇHÛL BİR KARA MİZÂH ÖRNEĞİ: II. ABDÜLHAMİT DEVRİ VÜKELÂSININ HÂL-İ PÜR-MELÂLİ
YAVUZ SEYİT Uluslararası Tam metin bildiri

4- Orman ve Meâdin ve Zirâat Nezâreti Tarafından Hazırlanan "Kahve Ağacı" Başlıklı Risale
YAVUZ SEYİT Ulusal Tam metin bildiri

1- Osmanlı Şiir Dünyası
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

2- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları-I
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Klasik Metinler-I
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

4- Eski Türk Edebiyatına Giriş-I
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- Klasik Metinler-I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

6- Osmanlı Türkçesi-III
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları-II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Eski Türk Edebiyatında Nesir-II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Klasik Metinler-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

10- Osmanlı Türkçesi-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Eski Türk Edebiyatına Giriş-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Klasik Metinler-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

13- Osmanlı Türkçesi-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

14- Eski Türk Edebiyatına Giriş-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

1- Yüksek Lisans
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda 06 HK 1204/1 Arşiv Numarası İle Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) ZEYCAN, Devam Ediyor ZEYCAN SEVCİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eserler koleksiyonu 0138051 arşiv numarası ile kayıtlı Mecmûa-ı Eşâr (Metin-TıpkıBasım) SALİHA, Devam Ediyor SALİHA ADIGÜZEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR