Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, ,

Doktora SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2016, 2019

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ), 2013, 2016

Lisans SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2016, 2021

Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YAVUZ SEYİT ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

2- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YAVUZ SEYİT ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

3- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YAVUZ SEYİT ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

4- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YAVUZ SEYİT ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

1- Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde Yer Alan Bir Şiir Mecmûası Üzerine , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, ÇAKIR MUSTAFA SEFA, KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,2022

2- Tuhfe-yi Vehbî’nin Bilinmeyen Bir Şerhi Üzerine , Uluslararası, YAVUZ SEYİT, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi,2022

3- MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE ÜMİT/SİZLİK DÜŞÜNCESİ , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online),2021

4- SİVAS VALİSİ REŞİT ÂKİF PAŞA’NIN İBNÜ’L-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL’A YAZDIĞI BAZI MEKTUPLAR VE ŞİİRLER , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,2020

5- Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak(Looking At The Ziyai Diwan of Mostar From The Window of Social Life ) , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2020

6- Sahhâf Ahmed Rüşdî’xxnin Şerh-i Divan-ı Urfî-i Şirazî Adlı Eseri Üzerine , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, 2651-3188,2020

7- ALİ NİHAD TARLAN TARAFINDAN TERCÜME EDİLEN LEYLÂ İLE MECNÛN’UN YENİ BASKISI ÜZERİNE , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online),2018

8- SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE , TR DİZİN, YAVUZ SEYİT, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2016

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri, GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT, TÜRKİYE, Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, İkinci Dil Öğreniminde Bir Yol Olarak Manzum Sözlükler, YAVUZ SEYİT, TÜRKİYE, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-Yol (1st International Social Science Symposium-The Road, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, NÂZIMI MEÇHÛL BİR KARA MİZÂH ÖRNEĞİ: II. ABDÜLHAMİT DEVRİ VÜKELÂSININ HÂL-İ PÜR-MELÂLİ, YAVUZ SEYİT, TÜRKİYE, Klasik Türk Edebiyatında Gülmece ve Mizah, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

4- Ulusal , Tam metin bildiri, Orman ve Meâdin ve Zirâat Nezâreti Tarafından Hazırlanan "Kahve Ağacı" Başlıklı Risale, YAVUZ SEYİT, TÜRKİYE, Bildiri, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

1- Klasik Metinler-I , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 2

2- Osmanlı Türkçesi-III , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

3- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları-II , Yüksek Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

4- Eski Türk Edebiyatında Nesir-II , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Klasik Metinler-II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

6- Osmanlı Türkçesi-II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- Eski Türk Edebiyatına Giriş-II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- Klasik Metinler-I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 4

9- Osmanlı Türkçesi-I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 6

10- Eski Türk Edebiyatına Giriş-I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 6

1- Yüksek Lisans , Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda 06 MİL YZ A 2524/1 Arşiv Numarası İle Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), ZEYCAN, Devam Ediyor, ZEYCAN SEVCİ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ