Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2016, 2021

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ EDEBİYAT (YL) (TEZLİ), 2013, 2016

Lisans SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2016, 2021

Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi: Kasâid ü Gazeliyyât-ı Mevlânâ Abdurrahmân Câmî (İnceleme-Metin)
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

1- Çanakkale Şehîdlerine (Şerh - Tahlil)
Bölüm Adı:Mehtâbın Nûrlandırdığı Şehit Türbesi, YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:DBY Yayınları, Editör: KARAKUŞ ERTUĞRUL, DAĞLAR ABDÜLKADİR, ÇAPRAZ ERHAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:7 ISBN:978-625-6769-27-4 Bölüm Sayfaları:327-333

2- Su Kasîdesi (Şerh - Tahlil)
Bölüm Adı:İ’câzdan Mu’cize Hakîkat Yolu, YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:DBY Yayınları, Editör: DAĞLAR ABDÜLKADİR, ÇAPRAZ ERHAN, KARAKUŞ ERTUĞRUL Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:7 ISBN:978-625-6769-33-5 Bölüm Sayfaları:317-323

3- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)
Bölüm Adı:MECMÛ'A (EL-HÂC ALÎ BABA) ( Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler Koleksiyonu 811), YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:1-

4- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)
Bölüm Adı:ŞERH-İ TUHFE-İ VEHBÎ (ES-SEYYİD ABDURRAHMÂN EL-FÂZIL), YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

5- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)
Bölüm Adı:ŞERH-İ ABDURRAHMÂN CÂMÎ (VÂSITA), YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

6- Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi: Kasâid ü Gazeliyyât-i Mevlânâ Abdurrahmân Câmî (İnceleme-Metin)
Bölüm Adı:, YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Paradigma Akademi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:249 ISBN:978-625-6579-72-9 Bölüm Sayfaları:-

7- Mehmed Lebîb Efendi’nin Tuhfe-yi Vehbî Şerhi: Müntehab-ı Lebîb (İnceleme-Metin)
Bölüm Adı:, YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Fenomen Yayınları, Editör: GÖZİTOK MEHMET AKİF Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:502 ISBN:978-625-6470-64-4 Bölüm Sayfaları:-

8- Selimzâde Emnî ve Şiirleri
Bölüm Adı:, YAVUZ SEYİT, GÖZİTOK MEHMET AKİF Yayın Yeri:Fenomen Yayınları, Editör: Halil Karabulut Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:126 ISBN:978-625-6470-47-7 Bölüm Sayfaları:-

9- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)
Bölüm Adı:ŞERH-İ TUHFE (HAMDÎ), YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

10- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES)
Bölüm Adı:ŞERH-İ DÎVÂN-I URFÎ-İ ŞÎRÂZÎ (SAHHÂF AHMED RÜŞDÎ), YAVUZ SEYİT Yayın Yeri:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

1- Diyarbakırlı Azmî'nin Hakîkatnâme Adlı Mesnevi'si
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi ,2024
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Rodosçuklu Fennî Divanı'nın Vatikan Kütüphanesindeki Bir Nüshası Üzerine
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- İbrahim Edhem Efendi ve Bazı Şiirleri
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Estad Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

4- Sivaslı Divan Şairleri ve Bilinmeyen Bazı Şiirleri
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Son Dönem Divan Şairlerinden Mehmed Bahâeddîn ve Bilinmeyen Bazı Şiirleri
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Vâsıta’nın Molla Câmî Dîvânı Şerhi
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde Yer Alan Bir Şiir Mecmûası Üzerine
YAVUZ SEYİT, ÇAKIR MUSTAFA SEFA, Yayın Yeri:KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Tuhfe-yi Vehbî’nin Bilinmeyen Bir Şerhi Üzerine
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- Mehmet Âkif’in Şiirlerinde Ümit/Sizlik Düşüncesi
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

10- Sahhâf Ahmed Rüşdî’nin Şerh-i Divan-ı Urfî-i Şirazî Adlı Eseri Üzerine
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Türkiyat Mecmuası ,2020
Ulusal Hakemli Scopus, Özgün Makale

11- Sivas Valisi Reşit Âkif Paşa’nın İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal’a Yazdığı Bazı Mektuplar ve Şiirler
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

12- Mostarlı Ziyâî Divanı’na Sosyal Hayat Penceresinden Bakmak
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Ali Nihad Tarlan Tarafından Tercüme Edilen Leylâ ile Mecnûn’un Yeni Baskısı Üzerine
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) ,2018
Ulusal Hakemli ASOS, SOBİAD, Kitap Kritiği

14- Saîd Paşa Dîvânı’nda Yer Alan Atasözleri ve Deyimler Üzerine
YAVUZ SEYİT, Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri
GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT 27.10.2022, Yayın Yeri:Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

2- İkinci Dil Öğreniminde Bir Yol Olarak Manzum Sözlükler
YAVUZ SEYİT 09.05.2022, Yayın Yeri:1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-Yol (1st International Social Science Symposium-The Road Uluslararası Tam metin bildiri

3- NÂZIMI MEÇHÛL BİR KARA MİZÂH ÖRNEĞİ: II. ABDÜLHAMİT DEVRİ VÜKELÂSININ HÂL-İ PÜR-MELÂLİ
YAVUZ SEYİT 27.05.2022, Yayın Yeri:Klasik Türk Edebiyatında Gülmece ve Mizah Uluslararası Tam metin bildiri

4- Orman ve Meâdin ve Zirâat Nezâreti Tarafından Hazırlanan "Kahve Ağacı" Başlıklı Risale
YAVUZ SEYİT 03.12.2021, Yayın Yeri:Bildiri Ulusal Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Erzurumlu Rahmî Dîvânı Metin-İnceleme-Dizin YAVUZ SEYİT Türkçe 2023

1- Eski Türk Edebiyatına Giriş-II
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Eski Türk Edebiyatında Nesir-II
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Klasik Metinler-II
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

4- Osmanlı Şiir Dünyası
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

5- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları-I
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Klasik Metinler-I
Lisans 2023-2024 Türkçe 2

7- Eski Türk Edebiyatına Giriş-I
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

8- Klasik Metinler-I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

9- Osmanlı Türkçesi-III
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları-II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

11- Eski Türk Edebiyatında Nesir-II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Klasik Metinler-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

13- Osmanlı Türkçesi-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Eski Türk Edebiyatına Giriş-II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

15- Klasik Metinler-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

16- Osmanlı Türkçesi-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

17- Eski Türk Edebiyatına Giriş-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

1- Yüksek Lisans
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu'nda 06 HK 1204/1 Arşiv Numarası İle Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) ZEYCAN, Devam Ediyor ZEYCAN SEVCİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eserler koleksiyonu 0138051 arşiv numarası ile kayıtlı Mecmûa-ı Eşâr (Metin-TıpkıBasım) SALİHA, Devam Ediyor SALİHA ADIGÜZEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow