Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2013, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2004, 2009

1- Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı
Bölüm Adı:Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Ötekiye Bakış, SOLAK CANER Yayın Yeri:Nobel Yayınları, Editör: Nurtaç Ergün Atbaşı- Koray Üstün Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:906 ISBN:9786254396052 Bölüm Sayfaları:651-660

2- Gülmek Nedir? ve Kime Gülüyoruz?
Bölüm Adı:, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:158 ISBN:978-605-196--370-9 Bölüm Sayfaları:-

3- Özne -Hilmi Ziya Ülken Doğumunun 120. Yılında-
Bölüm Adı:Hilmi Ziya Ülken'in Tahir ile Zühre Adlı Oyununda Uzlaşı İmkanı Olmayan Çatışmaların Metaforik Anlamı Üzerine Bir İnceleme, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Utku, Ali Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1135 ISBN:9786051966267 Bölüm Sayfaları:1053-1080

4- Üç Elma: Mitoloji, Folklor, Fantastik
Bölüm Adı:Görünmeyeni Temsil Etmek: Fantastik Çizgi Roman Örneği Olarak Deli Gücük, SOLAK CANER Yayın Yeri:Ketebe Yayınları, Editör: Burcu Bayer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:412 ISBN:9786257587822 Bölüm Sayfaları:317-364

5- Tanzimat Tiyatrosunda Geleneksel Unsurlar
Bölüm Adı:, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Ekici, Fatih Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:272 ISBN:978-605-196-996-1 Bölüm Sayfaları:-

6- Doğu Rönesansının Peşinde: Hilmi Ziya Ülken’in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme
Bölüm Adı:, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:96 ISBN:978-605-196-994-7 Bölüm Sayfaları:-

7- Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (1875-1928)
Bölüm Adı:, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:384 ISBN:9786051964065 Bölüm Sayfaları:-

8- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:Bahtiyar yahut Son Gürlüğü (Mustafa Hilmi), SOLAK CANER Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi E-Ansiklopedi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

9- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:Tedbirde Kusur (Mehmet Şemsettin), SOLAK CANER Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi E-Ansiklopedi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

10- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:Hüsrev ü Şirin (Manastırlı Mehmed Rifat), SOLAK CANER Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi E-Ansiklopedi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

11- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:Sergüzeşt-i Pervîz (Ali Haydar), SOLAK CANER Yayın Yeri:Ahmet Yesevi Üniversitesi E-Ansiklopedi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

12- Edebiyat ve İktidar -Dolaylı Bir Gerçeklik-
Bölüm Adı:Abdülhak Hamit Tarhan'ın Zeynep Oyunu ve Gölge Savaşçı Filminde İktidar ve Gölgesi, SOLAK CANER Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Mümin Kadıoğlu, M. Ahmet Tüzen Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:416 ISBN:9786051968896 Bölüm Sayfaları:293-313

1- Yavru Anlatım Tekniği Açısından Murat Gülsoy’un “Kendi Üzerine Kapanan Köle Hakkında” Hikâyesi
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi ,2024
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Ömer Seyfettin’in "Ferman" Hikâyesinde Kaderine Karşı Gelemeyen İnsan ya da Trajedinin Reddi
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Özgün Bir Yusuf le Züleyha Yorumu: Reşat Nuri Güntekin’in Eski Hastalık Romanı
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli INDEX COPERNICUS, Özgün Makale

4- Bir Ahenk Unsuru Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Sözcükten Sözcüğe Geçişlerde Seslemleme
SOLAK CANER, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, Özgün Makale

5- Todorov’un Fantastik Kuramı Işığında Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyeciliği
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi’nde İçe Yolcululuk
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Turkish Studies - Language and Literature ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Cervantes’in Münasebetsiz Meraklının Hikâyesi ile Peyami Safa’nın Selma ve Gölgesi Adlı Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

8- Vüs’at O. Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’ Oyununa Edimbilimsel Bir Yaklaşım
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

9- Sait Faik'in Tüneldeki Çocuk Adlı Hikayesinde Tüneldeki Çocuğu Hayal Etmek
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Uluslararası Hakemli EBSCO, Özgün Makale

10- Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak Behçet Necatigil in Hayal Hanım ı
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli ASOS, Index Copernicus, Özgün Makale

11- Faruk Nafiz Çamlıbel'in Hanım Şiir Yazacak Adlı Oyununda Komiğin Oluşumu
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2013
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

12- Ahmet Mithat'ın Çingene Adlı Romanında Ötekine Duyulan Arzu Üzerine Bir İnceleme
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Yeni Türk Edebiyatı ,2013
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

13- Bir Ekoeleştiri Denemesi Behiç Ak ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey Toplum Ve Çevre İlişkileri
SOLAK CANER, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2011
Uluslararası Hakemli MLA, ASOS, Özgün Makale

1- Genetik Eleştiri Açısından İstiklal Marşı’nın Ön-metinleri
SOLAK CANER 18.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası İsitklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri Uluslararası Tam metin bildiri

2- Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru ve Chuck Palahniuk’un Dövüş Kulübü Romanlarında Yolculuk Arketipi
SOLAK CANER 09.05.2022, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol) Bildiri Kitabı Erzurum-2022 Uluslararası Tam metin bildiri

1- Hikaye ve Roman Tahlilleri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

2- Yeni Türk Edebiyatı I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Mukayeseli Edebiyat
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Kompozisyon I
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

5- Kompozisyon II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

6- Roman Teknikleri
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- Fantastik Edebiyat
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Mukayeseli Edebiyat
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Yeni Türk Edebiyatı III
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Yeni Türk Edebiyatı I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Edebi Bilgiler I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

13- Kompozisyon I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

14- Tahkiyeli Eserlerden Romana Dönüşüm
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

17- Yeni Türk Edebiyatı VI
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Yeni Türk Edebiyatı V
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

20- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

21- Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

22- Tahkiyeli Eserlerden Romana Dönüşüm
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

24- Yeni Türk Edebiyatı VI
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

26- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

27- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

28- Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

29- Yeni Türk Edebiyatı V
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN ROMANLARINDA ODALAR NAHİRE PINAR, Devam Ediyor NAHİRE PINAR HANOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Aile SAMİH, Devam Ediyor SAMİH POLAT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Şair Yönüyle Aka Gündüz SELVER, Devam Ediyor SELVER TİKEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Emine Semiye'nin Eserlerinde Kadın TUĞÇE, Devam Ediyor TUĞÇE ÖNALAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
TANZİMAT TİYATROSUNDA CİMRİ TİPİ FATİH, Devam Ediyor FATİH ASLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow