Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2013, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2004, 2009

1- Tanzimat Tiyatrosunda Geleneksel Unsurlar Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 272 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-996-1

2- Doğu Rönesansının Peşinde: Hilmi Ziya Ülken’in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2023 Sayfa Sayısı: 96 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-994-7

3- Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (1875-1928) Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 384 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786051964065

4- Gülmek Nedir? ve Kime Gülüyoruz? Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Kitap Tercümesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 158 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196--370-9

5- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

6- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

7- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

8- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

9- Edebiyat ve İktidar -Dolaylı Bir Gerçeklik- Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 416 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786051968896

10- Üç Elma: Mitoloji, Folklor, Fantastik Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786257587822

11- Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: SOLAK CANER ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 906 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786254396052

1- Bir Ahenk Unsuru Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Sözcükten Sözcüğe Geçişlerde Seslemleme , TR DİZİN, SOLAK CANER, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2022

2- Todorov’un Fantastik Kuramı Işığında Kenan Hulusi Koray’ın Hikâyeciliği , TR DİZİN, SOLAK CANER, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi,2022

3- Ömer Seyfettin’in "Ferman" Hikâyesinde Kaderine Karşı Gelemeyen İnsan ya da Trajedinin Reddi , TR DİZİN, SOLAK CANER, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi,2022

4- Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi’nde İçe Yolcululuk , TR DİZİN, SOLAK CANER, Turkish Studies - Language and Literature,2022

5- Özgün Bir Yusuf le Züleyha Yorumu: Reşat Nuri Güntekin’in Eski Hastalık Romanı , INDEX COPERNICUS, SOLAK CANER, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,2022

6- Hilmi Ziya Ülken'in Tahir ile Zühre Adlı Oyununda Uzlaşı İmkanı Olmayan Çatışmaların Metaforik Anlamı Üzerine Bir İnceleme , The Philosopher's İndex, SOLAK CANER, Özne,2021

7- Cervantes’in Münasebetsiz Meraklının Hikâyesi ile Peyami Safa’nın Selma ve Gölgesi Adlı Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme , Endekste taranmıyor, SOLAK CANER, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi,2019

8- Vüs’at O. Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’ Oyununa Edimbilimsel Bir Yaklaşım , Endekste taranmıyor, SOLAK CANER, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,2016

9- Sait Faik in Tüneldeki Çocuk Adlı Hikayesinde Tüneldeki Çocuğu Hayal Etmek , Asos İndex, SOLAK CANER, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

10- Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak Behçet Necatigil in Hayal Hanım ı , ASOS, Index Copernicus, SOLAK CANER, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,2013

11- Ahmet Mithat ın Çingene Adlı Romanında Ötekine Duyulan Arzu Üzerine Bir İnceleme , Endekste taranmıyor, SOLAK CANER, Yeni Türk Edebiyatı,2013

12- Faruk Nafiz Çamlıbel in Hanım Şiir Yazacak Adlı Oyununda Komiğin Oluşumu , Endekste taranmıyor, SOLAK CANER, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,2013

13- Bir Ekoeleştiri Denemesi Behiç Ak ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey Toplum Ve Çevre İlişkileri , MLA, ASOS, SOLAK CANER, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2011

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru ve Chuck Palahniuk’un Dövüş Kulübü Romanlarında Yolculuk Arketipi, SOLAK CANER, TÜRKİYE, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol) Bildiri Kitabı Erzurum-2022, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Genetik Eleştiri Açısından İstiklal Marşı’nın Ön-metinleri , SOLAK CANER, TÜRKİYE, Uluslararası İsitklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Türk Dünyası Edebiyatlarında Hürriyet Fikri, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

1- Hikaye ve Roman Tahlilleri I , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 2

2- Yeni Türk Edebiyatı I , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

3- Mukayeseli Edebiyat , Yüksek Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

4- Kompozisyon I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

5- Kompozisyon II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

6- Roman Teknikleri , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- Fantastik Edebiyat , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- Mukayeseli Edebiyat , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

9- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

10- Yeni Türk Edebiyatı III , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

11- Yeni Türk Edebiyatı I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

12- Edebi Bilgiler I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

13- Kompozisyon I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

14- Tahkiyeli Eserlerden Romana Dönüşüm , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

15- Yeni Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

16- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

17- Yeni Türk Edebiyatı VI , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

18- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

19- Yeni Türk Edebiyatı V , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

20- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

21- Yeni Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

22- Tahkiyeli Eserlerden Romana Dönüşüm , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

23- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

24- Yeni Türk Edebiyatı VI , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

25- Yeni Türk Edebiyatına Giriş II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

26- Temaşa Sanatı ve Tiyatro Edebiyatı , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

27- Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

28- Yeni Türk Edebiyatına Giriş I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

29- Yeni Türk Edebiyatı V , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2019 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ