Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Sümeyra Alan
Dr. Öğr. Üyesi
Araştırma Alanları Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay),

Doktora KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2015, 2017

Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 999 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: -

2- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 999 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: -

3- KOMŞULUK Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 502 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786258118506

4- SAYGI KİTABI Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 379 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-783-7

5- EDEBİYATIN SANATLARARASI İLİŞKİLERİ Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 637 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-72172-3-3

6- SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1 Filoloji Temel Alanı->Türk Dili , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALAN SÜMEYRA ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 150 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-356-3

1- Ulusal , Temel İşaret Dili Eğitimi, ., 11.10.2021,15.12.2021

2- Ulusal , Etkili İletişim Teknikleri, ., 20.08.2021,20.09.2021

3- Ulusal , Kocaeli Üniversitesi 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongresi, ., 25.05.2017,26.05.2017

4- Ulusal , Hitabet Eğitimi, ., 06.07.2020,06.08.2020

5- Ulusal , Diksiyon Eğitimi, ., 06.07.2020,06.08.2020

6- Ulusal , Stres Yönetimi Eğitimi, ., 22.09.2020,22.10.2020

7- Ulusal , Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı, ., 29.11.2017,01.12.2017

8- Ulusal , Osmanlıcada Kolay Metinler, ., 12.04.2015,22.06.2015

9- Ulusal , Osmanlı Türkçesi İmlası, ., 28.01.2016,10.03.2016

10- Ulusal , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, ., 02.05.2017,26.05.2017

1- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (1) , TR DİZİN, ALAN SÜMEYRA, Folklor Akademi Dergisi,2022

2- Doğu Sahası Tarihî Türk Yazı Dillerinde Eş Anlamlılık Çerçevesinde “Cömertlik” Kavramı , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , ALAN SÜMEYRA, Teke Dergisi,2022

3- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (2) , SOBIAD, ResearchBib, Scientific Indexing Services, ASOS Index, DRJI, ALAN SÜMEYRA, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2022

4- Kısasü’l-Enbiyâ’da Sayı Sistemleri , TR DİZİN, ALAN SÜMEYRA, Erdem,2020

5- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Yer Alan Kumaş Terimleri ve Kelime Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme , TR DİZİN, ALAN SÜMEYRA, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2020

6- “Kumalık” Olgusunun İlk Eş ve Kuma Üzerinden Yankısı , MLA, ISI, ASOS, ESJI, ARI, IC, SIS, ALAN SÜMEYRA,YEŞİLYURT Sevgi, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi,2020

7- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Topaç Oyuncağına Dair Bir İfade: “Ķırma Topıķ” , TR DİZİN, ALAN SÜMEYRA, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2020

8- Yenisey ve Kırgızistan Yazıtlarında Yönelme Hâl Eki Nöbetleşmesi , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , ALAN SÜMEYRA, Dil Araştırmaları,2019

1- I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi , 2020, 2021, Üye

2- Kadın Temalı I. Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi , 2019, 2020, Üye

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Kutadgu Bilig’de Alkolün Faydasızlığı ve Bireyler Üzerindeki Etkisi, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 9. International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2022), Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Tarihi Türk Yazı Dillerinde Evlat Edinme ve Üvey Evlat Olgusu, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 9. International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2022), Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Günümüzde Kullanılan Mucuk 'Öpücük' Kelimesi Nereden Geliyor?, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 7th Internatıonal Marmara Socıal Scıences Congress Imascon 2021 Autumn, İngilizce, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî’de Geçen Bir Kelime Tiş Halı ‘Ohaguro’, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 5th Internatıonal Marmara Socıal Scıences Congress Imascon 2020 Autumn, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî Adlı Eserde Geçen ‘Cevz-i Buba’ İfadesi Üzerine, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 14th International Language, Literature and Cultural Studies Congress, İngilizce, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî'de Geçen Bir Kelime ‘Tereg’, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, 14th International Language, Literature and Cultural Studies Congress, İngilizce, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hacı Bektaş Veli'nin Makalat Adlı Eserinde ve Ahilik Teşkilatında Cömertlik, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, Ahi Evran International Conference on Scientific Research, İngilizce, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

8- Ulusal , Tam metin bildiri, Târîh-i Güzîde’deki Akrabalık Adları, ALAN SÜMEYRA, TÜRKİYE, Kocaeli Üniversitesi 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

1- Uluslararası , Kitap, Editör, SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1, ÖZDENK SERHAT,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA, Türkçe, 2019,

2- Uluslararası , Kitap, Editör, SAYGI KİTABI, TEKCAN MÜNEVVER, ALAN SÜMEYRA, Türkçe, 2022,

3- Uluslararası , Kitap, Editör, SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-2, ÖZTÜRK ARDA,KARAÇAR ERCAN,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA, Türkçe, 2019,

4- Uluslararası , Kitap, Editör, SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR 2019, KARAGÜN ELİF,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA, Türkçe, 2019,

1- Harezm Türkçesi , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Türk Dili II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

3- Türkiye Türkçesi IV , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- Çağdaş Türk Lehçeleri , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- Karahanlı Türkçesi , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- Türk Dili I , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 2

8- Orta Türkçe , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

9- Cümle Bilgisi , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

10- Türkiye Türkçesi III , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

2- Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

3- Farabi Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

4- Redaktör. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

2018 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ