Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2015, 2017

Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi
Devam Ediyor Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

2- Orta Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Eski Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ‘SAVAŞ ALETLERİ’ (TEMATİK VE DİLSEL İNCELEME) Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tümü

2- SAYGI KİTABI Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

3- SANDIK SEPET SELE KÜFE FIÇI TORBA BOHÇA MENDİL KUTU Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Ulusal Bölüm(ler)

4- EDEBİYATIN SANATLARARASI İLİŞKİLERİ Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

5- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA, ÇIPLAK ESRA Uluslararası Bölüm(ler)

6- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

7- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

8- CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA SÜER EKER ÇAĞDAŞ TÜRKOLOJİNİN İZİNDE Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

9- GLOBAL PERSPECTIVES ON VALUE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA, İSİ HASAN Uluslararası Bölüm(ler)

10- ESKİ UYGURCA ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR I Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

11- SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1 Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

12- KOMŞULUK Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Bölüm(ler)

1- Ulusal
Temel İşaret Dili Eğitimi . 11.10.2021 15.12.2021

2- Ulusal
Etkili İletişim Teknikleri . 20.08.2021 20.09.2021

3- Ulusal
Hitabet Eğitimi . 06.07.2020 06.08.2020

4- Ulusal
Diksiyon Eğitimi . 06.07.2020 06.08.2020

5- Ulusal
Stres Yönetimi Eğitimi . 22.09.2020 22.10.2020

6- Ulusal
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı . 29.11.2017 01.12.2017

7- Ulusal
Osmanlıcada Kolay Metinler . 12.04.2015 22.06.2015

8- Ulusal
Osmanlı Türkçesi İmlası . 28.01.2016 10.03.2016

9- Ulusal
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi . 02.05.2017 26.05.2017

1- Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Değerli Taşlar
Emerging Sources Citation Index (ESCI) ALAN SÜMEYRA Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TUDED)
1 60 10.26650/TUDED2023-1160627, 37

2- Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Psikolojik Bir Rahatsızlık: Delilik Olgusu
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
1 384 10.30783/nevsosbilen.1212869, 372

3- Kutadgu Bilig’de Doğru Beslenmenin Önemi ve İnsan Sağlığına Etkileri
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi
34 91 10.33692/avrasyad.1175910, 71

4- Tarihî Türk Dillerinde ‘Ortopedik Engellilik’ Kavramına Dayalı Söz Varlığı
Scopus İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Türkbilig
45 52 , 36

5- Popüler Kültür Dizisi Squid Game’de Oynanan “Mugunghwa Kkoci Pieotseumnida” Adlı Geleneksel Çocuk Oyununun Türk Kültüründeki Aynası: “Ebe Tura Bir İki Üç” Oyunu ve Etimolojisi
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
34 725 10.29000/rumelide.1316217, 714

6- İslamî–Türkçe Metinlerde Dinî Bir Terim Olarak Boyna- Eylemi ve Türevleri
MLA İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA International Journal of Languages’ Education and Teaching
2 69 10.29228/ijlet.69336, 52

7- İslamî-Türkçe Metinlerde Allah’ın Rabb Sıfatı: egtülegen~igtülegen/iktülegen
MLA İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi
11 173 10.51531/korkutataturkiyat.1282895, 158

8- Bir Hapaks Örneği Olarak Eski Uygurca Yéveṭi İfadesi Üzerine
MLA İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Turkish Studies - Language and Literature
2 1000 10.7827/TurkishStudies.69055, 991

9- Azerbaycan Türkçesi Deyimlerinde Saygı ve Saygınlık Elde Etme (Eski Türkçe Paralelinde)
Index Copernicus ALAN SÜMEYRA Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1 54 10.55179/dusbed.1104042, 24

10- Tarihî Türk Dillerinde ‘Sakal’ Kavramı ve Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
MLA ALAN SÜMEYRA Journal of Old Turkic Studies (JOTS)
2 328 , 293

11- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (1)
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA Folklor Akademi Dergisi
2 376 , 366

12- Doğu Sahası Tarihî Türk Yazı Dillerinde Eş Anlamlılık Çerçevesinde “Cömertlik” Kavramı
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
3 959 10.7884/teke.5524, 942

13- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (2)
Scientific Indexing Services (SIS) ALAN SÜMEYRA Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2 84 10.30803/adusobed.1176745, 67

14- Kısasü’l-Enbiyâ’da Sayı Sistemleri
MLA ALAN SÜMEYRA Erdem
78 60 , 23

15- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Yer Alan Kumaş Terimleri ve Kelime Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
20 42 , 23

16- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Topaç Oyuncağına Dair Bir İfade: “Ķırma Topıķ”
TR DİZİN ALAN SÜMEYRA Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
65 97 , 87

17- “Kumalık” Olgusunun İlk Eş ve Kuma Üzerinden Yankısı
Scientific Indexing Services (SIS) ALAN SÜMEYRA,YEŞİLYURT Sevgi Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
6 380 10.35235/uicd.793931, 353

18- Yenisey ve Kırgızistan Yazıtlarında Yönelme Hâl Eki Nöbetleşmesi
MLA ALAN SÜMEYRA Dil Araştırmaları
24 130 , 123

1- I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi
2020 2021 Üye

2- Kadın Temalı I. Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
2019 2020 Üye

1- Kutadgu Bilig’de Alkolün Faydasızlığı ve Bireyler Üzerindeki Etkisi
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

2- Tarihi Türk Yazı Dillerinde Evlat Edinme ve Üvey Evlat Olgusu
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

3- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî’de Geçen Bir Kelime Tiş Halı ‘Ohaguro’
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

4- Hacı Bektaş Veli'nin Makalat Adlı Eserinde ve Ahilik Teşkilatında Cömertlik
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

5- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî'de Geçen Bir Kelime ‘Tereg’
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

6- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî Adlı Eserde Geçen ‘Cevz-i Buba’ İfadesi Üzerine
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

7- Günümüzde Kullanılan Mucuk 'Öpücük' Kelimesi Nereden Geliyor?
ALAN SÜMEYRA Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör DİL VE EDEBİYATTA PSİKOLOJİK UNSURLAR SEVİM GÖKÇEN, ALAN SÜMEYRA Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1 ÖZDENK SERHAT,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

3- Uluslararası
Kitap Editör SAYGI KİTABI TEKCAN MÜNEVVER, ALAN SÜMEYRA Türkçe 2022

4- Uluslararası
Kitap Editör SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-2 ÖZTÜRK ARDA,KARAÇAR ERCAN,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

5- Uluslararası
Kitap Editör SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR 2019 KARAGÜN ELİF,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

1- Karahanlı Türkçesi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Karahanlı Türkçesi
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- Orta Türkçe
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Karahanlı Türkçesi (Bahar)
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- Çağatay Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

11- Türk Dili I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

12- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

13- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

14- Karahanlı Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

15- Karahanlı Türkçesi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

16- Harezm Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- Türk Dili II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

18- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

19- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

20- Karahanlı Türkçesi (Güz)
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

21- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

22- Türk Dili I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

23- Orta Türkçe
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

24- Cümle Bilgisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

25- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Çağatayca Gülistan Tercümesi'nin Tematik Sözlüğü (İsimler) AYŞENUR, Devam Ediyor AYŞENUR GÜMEÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Eski Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı ZEHRA, Devam Ediyor ZEHRA ERDEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Orta Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı BÜŞRA, Devam Ediyor BÜŞRA ADİYAMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

4- Redaktör.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR