Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2017, 2021

Yüksek Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2015, 2017

Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi
Devam Ediyor Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

2- Orta Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Eski Türkçe Dönemi Eserlerinde Ses Söz Varlığı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES
Bölüm Adı:Kabak Oyunu, ALAN SÜMEYRA, ÇIPLAK ESRA Yayın Yeri:Dünya Etnospor Konfederasyonu, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:999 ISBN:978-625-99966-0-8 Bölüm Sayfaları:-

2- BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ‘SAVAŞ ALETLERİ’ (TEMATİK VE DİLSEL İNCELEME)
Bölüm Adı:, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Paradigma Akademi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:245 ISBN:978-625-6822-42-9 Bölüm Sayfaları:-

3- SANDIK SEPET SELE KÜFE FIÇI TORBA BOHÇA MENDİL KUTU
Bölüm Adı:Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Kap ve Kutu, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Geleneksel Sanatlar Derneği, Editör: Emine GÜRSOY NASKALİ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:549 ISBN:978-605-70397-7-4 Bölüm Sayfaları:312-323

4- CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA SÜER EKER ÇAĞDAŞ TÜRKOLOJİNİN İZİNDE
Bölüm Adı:Budist Uygur Metinleri Tanıklığında Tantra Kavramına Bakış, İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Grafiker Yayınları, Editör: Çelik Şavk Ülkü, Garibova Jala, Ergönenç Dilek, Yükselen Peler Gökçe, Durmuş Mustafa, Bozok Emrah, Koca Selcen Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1209 ISBN:978-625-6444-04-1 Bölüm Sayfaları:697-731

5- GLOBAL PERSPECTIVES ON VALUE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
Bölüm Adı:Tawakkul as an Islamic Morality Concept: Based on Islamic-Turkish Texts, ALAN SÜMEYRA, İSİ HASAN Yayın Yeri:IGI Global, Editör: Aytekin Demircioğlu Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:340 ISBN:9781668492956 Bölüm Sayfaları:-

6- ESKİ UYGURCA ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR I
Bölüm Adı:Budist Uygur Metinlerindeki pañcakāmaguṇa Kavramı Üzerine Değerlendirmeler, İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Sonçağ Akademi, Editör: Oktay Dere Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-625-6875-87-6 Bölüm Sayfaları:37-62

7- SAYGI KİTABI
Bölüm Adı:Doğu Sahası Tarihi Türk Yazı Dillerinde Saygı Bağlamında Secde İfadeleri, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi, Editör: Münevver TEKCAN, Sümeyra ALAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:379 ISBN:978-605-196-783-7 Bölüm Sayfaları:94-123

8- EDEBİYATIN SANATLARARASI İLİŞKİLERİ
Bölüm Adı:Çağatay Türkçesi Eserlerinde Oyun ve Oyuncak, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: Ömer Solak Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:637 ISBN:978-605-72172-3-3 Bölüm Sayfaları:531-550

9- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES
Bölüm Adı:Çatal Matal Oyunu, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Dünya Etnospor Konfederasyonu, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:999 ISBN:978-625-99966-0-8 Bölüm Sayfaları:-

10- ENCYCLOPEDIA OF TRADITIONAL SPORTS AND GAMES
Bölüm Adı:Ebe Tura Bir İki Üç (Tımbırtıp), ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Dünya Entnospor Konfederasyonu, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:999 ISBN:978-625-99966-0-8 Bölüm Sayfaları:-

11- SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1
Bölüm Adı:Dîvânu Lugâti't-Türk’te Spor ve Rekreatif Faaliyete İlişkin Terimler, ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi Yayınları, Editör: Özdenk Serhat, Yılmaz Ozan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:150 ISBN:978-605-196-356-3 Bölüm Sayfaları:86-109

12- KOMŞULUK
Bölüm Adı:Tarihi Türk Yazı Dillerinde "Komşu" ve "Komşuluk", ALAN SÜMEYRA Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: Emine Gürsoy Naskali Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:502 ISBN:9786258118506 Bölüm Sayfaları:411-430

1- Ulusal
Temel İşaret Dili Eğitimi . 11.10.2021 15.12.2021

2- Ulusal
Etkili İletişim Teknikleri . 20.08.2021 20.09.2021

3- Ulusal
Hitabet Eğitimi . 06.07.2020 06.08.2020

4- Ulusal
Diksiyon Eğitimi . 06.07.2020 06.08.2020

5- Ulusal
Stres Yönetimi Eğitimi . 22.09.2020 22.10.2020

6- Ulusal
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı . 29.11.2017 01.12.2017

7- Ulusal
Osmanlıcada Kolay Metinler . 12.04.2015 22.06.2015

8- Ulusal
Osmanlı Türkçesi İmlası . 28.01.2016 10.03.2016

9- Ulusal
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi . 02.05.2017 26.05.2017

1- Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Değerli Taşlar
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TUDED) ,2023
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI), Özgün Makale

2- Tarihî Türk Dillerinde ‘Sakal’ Kavramı ve Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Journal of Old Turkic Studies (JOTS) ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

3- Çağatay Türkçesi Dönemi Eserlerinde Psikolojik Bir Rahatsızlık: Delilik Olgusu
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Kutadgu Bilig’de Doğru Beslenmenin Önemi ve İnsan Sağlığına Etkileri
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Tarihî Türk Dillerinde ‘Ortopedik Engellilik’ Kavramına Dayalı Söz Varlığı
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Türkbilig ,2023
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

6- Popüler Kültür Dizisi Squid Game’de Oynanan “Mugunghwa Kkoci Pieotseumnida” Adlı Geleneksel Çocuk Oyununun Türk Kültüründeki Aynası: “Ebe Tura Bir İki Üç” Oyunu ve Etimolojisi
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- İslamî–Türkçe Metinlerde Dinî Bir Terim Olarak Boyna- Eylemi ve Türevleri
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:International Journal of Languages’ Education and Teaching ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

8- İslamî-Türkçe Metinlerde Allah’ın Rabb Sıfatı: egtülegen~igtülegen/iktülegen
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

9- Bir Hapaks Örneği Olarak Eski Uygurca Yéveṭi İfadesi Üzerine
İSİ HASAN, ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Turkish Studies - Language and Literature ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

10- Azerbaycan Türkçesi Deyimlerinde Saygı ve Saygınlık Elde Etme (Eski Türkçe Paralelinde)
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

11- Kutadgu Bilig’de Acelecilik ve Sabır Kavramları
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

12- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (2)
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services (SIS), Özgün Makale

13- Çağatay Edebiyatında Rüya Motifleri (1)
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Folklor Akademi Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Doğu Sahası Tarihî Türk Yazı Dillerinde Eş Anlamlılık Çerçevesinde “Cömertlik” Kavramı
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

15- Kısasü’l-Enbiyâ’da Sayı Sistemleri
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Erdem ,2020
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

16- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Yer Alan Kumaş Terimleri ve Kelime Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

17- Dīvānu Lugāti’t-Türk’te Topaç Oyuncağına Dair Bir İfade: “Ķırma Topıķ”
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

18- “Kumalık” Olgusunun İlk Eş ve Kuma Üzerinden Yankısı
ALAN SÜMEYRA,YEŞİLYURT Sevgi, Yayın Yeri:Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services (SIS), Özgün Makale

19- Yenisey ve Kırgızistan Yazıtlarında Yönelme Hâl Eki Nöbetleşmesi
ALAN SÜMEYRA, Yayın Yeri:Dil Araştırmaları ,2019
Uluslararası Hakemli MLA, Özgün Makale

1- I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi
2020 2021 Üye

2- Kadın Temalı I. Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
2019 2020 Üye

1- Kutadgu Bilig’de Alkolün Faydasızlığı ve Bireyler Üzerindeki Etkisi
ALAN SÜMEYRA 09.12.2022, Yayın Yeri:9th International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

2- Tarihi Türk Yazı Dillerinde Evlat Edinme ve Üvey Evlat Olgusu
ALAN SÜMEYRA 09.12.2022, Yayın Yeri:9th International Marmara Social Sciences Congress (Imascon 2022 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

3- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî’de Geçen Bir Kelime Tiş Halı ‘Ohaguro’
ALAN SÜMEYRA 04.01.2021, Yayın Yeri:5th Internatıonal Marmara Socıal Scıences Congress (Imascon 2020 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

4- Hacı Bektaş Veli'nin Makalat Adlı Eserinde ve Ahilik Teşkilatında Cömertlik
ALAN SÜMEYRA 01.12.2021, Yayın Yeri:Ahi Evran International Conference on Scientific Research (2021 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

5- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî'de Geçen Bir Kelime ‘Tereg’
ALAN SÜMEYRA 29.10.2021, Yayın Yeri:14th International Language, Literature and Cultural Studies Congress (DEKAK 2021 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

6- Lûgat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî Adlı Eserde Geçen ‘Cevz-i Buba’ İfadesi Üzerine
ALAN SÜMEYRA 29.10.2021, Yayın Yeri:14th International Language, Literature and Cultural Studies Congress (DEKAK 2021 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

7- Günümüzde Kullanılan Mucuk 'Öpücük' Kelimesi Nereden Geliyor?
ALAN SÜMEYRA 10.12.2021, Yayın Yeri:7th Internatıonal Marmara Socıal Scıences Congress (Imascon 2021 Autumn) Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör DİL VE EDEBİYATTA PSİKOLOJİK UNSURLAR SEVİM GÖKÇEN, ALAN SÜMEYRA Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-1 ÖZDENK SERHAT,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

3- Uluslararası
Kitap Editör SAYGI KİTABI TEKCAN MÜNEVVER, ALAN SÜMEYRA Türkçe 2022

4- Uluslararası
Kitap Editör SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-2 ÖZTÜRK ARDA,KARAÇAR ERCAN,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

5- Uluslararası
Kitap Editör SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR 2019 KARAGÜN ELİF,YILMAZ OZAN,ALAN SÜMEYRA Türkçe 2019

1- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Çağatay Türkçesi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- Karahanlı Türkçesi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

7- Karahanlı Türkçesi
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

8- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

9- Orta Türkçe
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Karahanlı Türkçesi (Bahar)
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

12- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

13- Çağatay Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

14- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

15- Türk Dili I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

16- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

17- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

18- Karahanlı Türkçesi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

19- Karahanlı Türkçesi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

20- Harezm Türkçesi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

21- Türk Dili II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

22- Türkiye Türkçesi IV
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

23- Çağdaş Türk Lehçeleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

24- Karahanlı Türkçesi (Güz)
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

25- Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

26- Türk Dili I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

27- Orta Türkçe
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

28- Cümle Bilgisi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

29- Türkiye Türkçesi III
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Çağatayca Gülistan Tercümesi'nin tematik sözlüğü (İsimler) AYŞENUR, Tamamlandı AYŞENUR GÜMEÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Eski Türkçe dönemi eserlerinde ses söz varlığı ZEHRA, Tamamlandı ZEHRA ERDEN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Orta Türkçe dönemi eserlerinde ses söz varlığı BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA ADİYAMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

4- Redaktör.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow