Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Online Eğitim Değerlendirme Anketi

Üniversitemiz online eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla öğretim üyelerimizin katıldığı anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 120 gönderimin olduğu ankette öğretim üyelerimizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından verilen eğitim ve destek hizmetlerinden %88 oranında (iyi ve çok iyi) memnun olduğu anlaşılmıştır.   


ETÜ Asistan Snow