Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayının Sonuç Metni Yayınlandı

1 Mart 2023 tarihinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirilen "Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı"na ait sonuç metni yayınlanmıştır.


EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI SONUÇ METNİ

Yükseköğretim düzeyinde, öğretim üyelerinin/elemanlarının örnek uygulamaları üzerine konuşmak ve eğitim sürecini bilimsel düzeyde tartışmak amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ-UZEM) tarafından 1 Mart 2023 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. ETÜ rektörü Prof. Dr. Sayın Bülent Çakmak’ın düzenleme kurulu başkanı olarak takip ettiği çalıştay, dört oturumda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk oturumunda Yükseköğretimde Öğrenci Etkinliğini Artıracak Uygulamalar başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Aktif öğrenme uygulamaları temelinde etkili değerlendirme bakımından ev ödevinin işlevi, proje gibi alternatif yaklaşımlar ve izlenceler ile 5E öğretim yöntemi üzerinde durulmuştur. İkinci oturumda Yükseköğretimde Alternatif Değerlendirme Uygulamaları konu başlığıyla çalışmalar sunulmuştur. Bu kapsamda yapılan sunumlarda etkili öğrenme süreçlerine yardımcı olacak ve süreci değerlendirmeye olanak sağlayacak değerlendirme yöntemleri üzerinde durulmuştur. Çalıştayın üçüncü oturumunda teknolojinin yaygınlaşması ve eğitim-öğretim süreçlerinde daha yaygın kullanımıyla birlikte ortaya çıkan güncel yaklaşımlar, yükseköğretim düzeyinde tartışılmıştır. Bu bağlamda ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı uygulamalar ile Edpuzzle gibi Web 2.0 uygulamalarının getirileri üzerine tartışmalar yapılmıştır. Bunun yanında Hyflex öğretim gibi uzaktan eğitim literatüründeki yeni yöntemlerin potansiyelleri üzerinde durulmuştur. Son oturumda ise Yükseköğretimde Derslere Etkili Hazırlık ve Zengin İçerik Oluşturma başlıklı sunular yer almıştır. Bu oturumda laboratuvar uygulamalarının uzaktan yürütülmesi sorunu ve uzaktan öğretimin geliştirilmesi konuları tartışılmıştır.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Facebook (Meta) şirketinde çalışmalarını yürüten ve ETÜ’ye dijital dönüşüm gibi konularda danışmanlık yapan Dr. Mustafa Canım’ın yeni geliştirilen teknolojiler üzerine sunumu online biçimde gerçekleştirilmiştir. Tüm sunuların özetlenmesi amacıyla çalıştay düzenleme kurulu tarafından oluşturulan metinde, yüz yüze ya da çevrimiçi yürütülen eğitim öğretim süreçlerinin aktif öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin etkin olabileceği biçimde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanında çeşitli öğrenme ihtiyaçları bulunan öğrencilerin, bu eğilimlerinin dikkate alınarak içeriklerin ve ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin planlanmasının önemi kayıt altına alınmıştır. Son olarak yükseköğretim düzeyinde uzaktan eğitim sürecinde öğrenciyi sürece dahil edilecek ve karşılıklı etkileşime olanak sağlayacak biçimde öğrenme ortamlarının, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini kuvvetlendireceği görüşü paylaşılmıştır.

Öğr. Gör. Dr. Bilal ÖNCÜL

   


ETÜ Asistan Snow