;
;

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi SEVCAN KILIÇ AKINCI
Yüksekokul Sekreteri
SEDAT KIZILTUNÇ
Degerli Gençler,