Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
;

  Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,  ülkemizin hızla artan mühendis ihtiyacını karşılamak üzere; araştırmacı, katılımcı, çözüm üreten, etik değerlere sahip ve kendine güvenen mühendisleri yetiştirmeyi kendine hedef edinmiştir. Fakültemiz bu amaçla  2012 yılında Makine Mühendisliği Bölümü ile başladığı eğitim faaliyetine İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği  ile devam etmektedir.

    Mühendislik eğitiminde teorik bilgilerin yanı sıra bu bilgilerin özümsenmesinde oldukça önemli olan pratik uygulamaları gerçekleştirebilmek amacıyla Fakültemiz bünyesinde kısa zamanda modern öğrenci laboratuvarları kurulmuştur. Böylece öğrencilerimiz bu laboratuvarlarda derslerde gördükleri konuların uygulamalarını gerçekleştirerek geleceğe daha donanımlı hazırlanma imkanı elde etmektedirler. 

    Öğrencilerimizin, mühendislik formasyonu kazanırken mühendislik bilimlerinde en yeni bilgileri, en iyi şekilde öğrenebilmeleri Fakültemizin en önemli hedeflerinden biridir. Bu kapsamda Fakültemizde, öğrencilerin derslerde sadece dinleyen ve pasif konumdaki eğitim yaklaşımının aksine, derse aktif katılımını sağlayan ve ders esnasında değerlendirmeye imkan veren Flipped Classroom (Ters-Yüz Sınıf) yaklaşımı ile eğitim verilmektedir.

    Fakültemiz eğitimdeki yeni yaklaşımları içselleştirmiş genç ve dinamik bir eğitim kadrosu ile geleceğin teknolojisine yön verecek gençleri yetiştirmektedir.

Sizleri de aramıza bekleriz...

Dekan 
Prof. Dr. Murat Demir AYDIN