Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2019,

Yüksek Lisans ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK), 2015, 2018

Lisans GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2011, 2015

1- Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar
Bölüm Adı:Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Roman ve Hikâyelerinde Otobiyografik İzler, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: Alıcı, Yunus Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250 ISBN:978-625-6714-12-0 Bölüm Sayfaları:201-250

2- Dil ve Edebiyatta Psikolojik Unsurlar
Bölüm Adı:Ahmet Hamdi Tanpınar ve Fikret Ürgüp'ün Günlüklerinde Ortak Sancılar, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Çizgi Kitabevi Yayınları, Editör: Alan Sümeyra, Sevim Gökçen Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:500 ISBN:978-625-396-022-3 Bölüm Sayfaları:104-122

3- Dedikodu Kitabı
Bölüm Adı:Ahmet Hamdi Tanpınar'da Dedikodu, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Kitabevi Yayınları, Editör: Naskali, Emine Gürsoy Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:201 ISBN:978-605-7819-83-3 Bölüm Sayfaları:5-51

4- Cüce Kitabı
Bölüm Adı:Tanpınar'ın Çizdiği "Dev Yükünü Yüklenmiş Bir Cüce" Portresi: Behçet Bey, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Kitabevi Yayınları, Editör: Naskali, Emine Gürsoy Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:208 ISBN:978-605-7819-84-0 Bölüm Sayfaları:139-180

5- Ahmet Hamdi Tanpınar’xxda Hastalık
Bölüm Adı:, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Kopernik Kitap, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:352 ISBN:978-605-80697-1-8 Bölüm Sayfaları:-

6- Bursa’xxda İkinci Bir Zaman Daha Vardır
Bölüm Adı:Bursa’xxda Sezginin Ezgisi: Yeşil’xxe ’xxİkinci Zaman’xxdan Bakış, ALICI YUNUS Yayın Yeri:Osmangazi Belediyesi Yayınları, Editör: Osmangazi Belediyesi Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:144 ISBN:978-975-2406-18-6 Bölüm Sayfaları:119-125

1- Servet-i Fünûn Dönemi ve Sonrasında Terza-Rima Nazım Şeklinin Kullanımı
ALICI YUNUS, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Kemal Bilba ar’ın Cemo ve Memo Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Yansımaları
ALICI YUNUS, Yayın Yeri:Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları ,2019
Uluslararası Hakemli carindex, ASOS Index, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, International Innovative Journal Impact Factor, DOAJ, EBSCO, Scientific İndexing Services, Scholars Impact, SOBIAD, MLA, ULAKBİM TRDizin, Özgün Makale

3- Türk İstanbul’xxa Âşık Bir Estet: Ahmet Hamdi Tanpınar
ALICI YUNUS, Yayın Yeri:Millî Mecmûa ,2019
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

4- İKİ BAKIŞ ARASINDA BEŞ ŞEHİR: BEŞ ŞEHİR’İ TANPINAR VE MANGUEL ZAVİYESİNDEN OKUMA DENEMESİ
ALICI YUNUS, Yayın Yeri:Asos Journal ,2019
Uluslararası Hakemli SOBİAD, İndex Copernicus, Cite Factor, Özgün Makale

1- YURTLARINI RENKLERİNDE VE SESLERİNDE YİTİRENLER: TÜRK EDEBİYATINDA AVANTÜR, RÖPOTİK, TARİHSEL ROMANLAR VE DRAMATİK HİKÂYELER EKSENİNDE BİTMEYEN GÖÇÜN GÖÇMENİ ÇİNGENELER
ALICI YUNUS,ÇETİNDAŞ DİLEK 01.12.2016, Yayın Yeri:I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

2- Tanzimat’xxta Çocuk Kütüphanesi Oluşumu Ekseninde Ahmet Mithat Efendi’xxnin Bilinmeyen Bir Antolojisi: Çiçekler
ALICI YUNUS 18.05.2017, Yayın Yeri:Asos II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

3- BASKIN BABANIN KAOSTAKİ OĞLU YAHYA KEMAL VE TANPINAR İLİŞKİSİNE OİDİPUS KOMPLEKSİ VE PSİKANALİZM EKSENİNDE BİR YORUM
ALICI YUNUS 13.10.2016, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

4- İmdat Avşar’xxın Hikâyelerinde Çocuklar
ALICI YUNUS 12.05.2017, Yayın Yeri:Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar ALICI YUNUS Türkçe 2023

2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ