Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü
Oğuzhan Ekinci
Doç. Dr.

Yüksek Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Yüksek Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, ULUSAL

1- Mobbing: Nedenleri, Aktörleri ve Etkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH,EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 138 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-884-6

2- Sosyoloji Tarihi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Siyaset Sosyolojisi>Kültür Sosyolojisi , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 343 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7931-61-8

3- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-79-1

4- Özne 32. Kitap: Anarşizm Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 688 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-456-0

5- Siber Zorbalık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN,KAYAPALI YILDIRIM SEDA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 200 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7203-78-4

6- Sanat Sosyolojisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 312 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-87-8

7- Sanat Sosyolojisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 312 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-87-8

8- Bir Hitler Masalı Yahudi Bolşevizmi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 166 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7631-00-8

9- Bir Siyasi Partinin Başarı Dinamikleri Alman CDU Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 320 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7885-82-1

10- Sanal Yaşam ve Sanal Kaytarma Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN,YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 131 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-844-0

1- AL FARABI SCIENCE AWARD , 2017, I. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, TÜRKİYE

1- Hitler Darbesi (9 Kasım 1923) , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2021

2- Kadınlarda Siber Mobbing Düzeyinin İncelenmesi: Erzurum Örneği , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN,KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

3- Siber-Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması , TR DİZİN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA,EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2019

4- Nasyonal-Sosyalizm Döneminde Kadınlar , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

5- Erfolgsressourcen einer Volkspartei- Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi,2018

6- Staat und Souveränität: Von der Antike bis zur Neuzeit - Eine Skizze [Devlet ve Egemenlik: Antik Çağ’dan Modern Zamanlara - Bir Eskiz] , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

7- Adorno, Habermas ve Rorty’de Toplumsal Dayanışma , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, İnsan Toplum Dergisi (The Journal of Human Society),2018

8- Kültürün İlhakından İlhakın Kültürüne:Almanya İle Avusturya’nın Birleşmesi (Anschluss) , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

9- Naturzustand, Conditio Humana und das Problem einer Staatskonstruktion der Vernunft bei Hobbes , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

10- Bir Lider Portresi: Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

11- Kapp Darbesi: Sebepleri, Aktörleri ve Sonuçları , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,2017

12- Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Folklor/Edebiyat,2017

13- Bilişim Sosyolojisi Bağlamında Uzayın Sanallaşması: Siber Uzay , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Felsefe Logos,2017

14- İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus Paktı , TR DİZİN, ÖNCÜ ALİ SERVET,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,2014

15- Staat und Staatlichkeit Historische Semantiken einer universalen Kategorieim systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns Zum 15 Todestag des großen Systemtheoretikers Im Gedenken [Devlet ve Devletlilik Niklas Luhmann nın Sistem Kuramı Temelinde Evrensel Bir Kategorinin Tarihsel Semantiği- Büyük Sistem Kuramcısının 15. Ölüm Yıl Dönümü Anısına , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmalar Dergisi,2014

1- Uluslararası , Özet bildiri, Erfolgsressourcen einer Volkspartei: Ein historischer Vergleich der CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der vergleichenden Parteienforschung, EKİNCİ OĞUZHAN, ALMANYA, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Almanca, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

2- Uluslararası , Özet bildiri, Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer’ın Hatıralarında Türkiye (1945-1963), EKİNCİ OĞUZHAN, TÜRKİYE, V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Siyasetin Gölgesindeki Oyuncaklar ve Kara Pedagoji, EKİNCİ OĞUZHAN, TÜRKİYE, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Solidarité : Sosyolojik Bir Kavram Analizi, EKİNCİ OĞUZHAN, TÜRKİYE, IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

5- Uluslararası , Özet bildiri, “Dayanışma” Kavramının Modern Sosyolojideki Kullanımı, EKİNCİ OĞUZHAN, TÜRKİYE, II. Uluslararası Felsefe Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

6- Uluslararası , Özet bildiri, Sanal Yaşamın Neden Olduğu Dönüşümler Ve Tehlikeler, EKİNCİ OĞUZHAN, TÜRKİYE, Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

7- Uluslararası , Özet bildiri, Bir Hitler Masalı: Yahudi Bolşevizmi, EKİNCİ OĞUZHAN, , IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji

1- Ulusal , Dergi, Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EKİNCİ OĞUZHAN,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2018,

2- Ulusal , Dergi, Editör, ErzurumTeknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2019,

3- Ulusal , Dergi, Yrd. Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED), GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2020,

4- Ulusal , Dergi, Editör, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2018,

1- SOSYOLOJİ TARİHİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

2- BİLGİ SOSYOLOJİSİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

3- SOSYAL ANTROPOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

4- POSTMODERN SOSYOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

5- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- SOSYOLOJİYE GİRİŞ II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

7- SOSYOLOJİYE GİRİŞ I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

8- TARİHSEL SOSYOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

9- Çağdaş Sosyoloji Kuramları , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

10- İktisat Sosyolojisi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

11- Sosyoloji Tarihi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

12- Postmodern Sosyoloji , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

13- Sosyolojiye Giriş II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

14- Sosyolojiye Giriş I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medya Haberlerine Güven Arasındaki İlişki: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü, İBRAHİM CAN, Devam Ediyor, İBRAHİM CAN AKKÖK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı

1- Komisyon Başkanlığı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Mavi Atlas, Dergi, Türkçe,

2019 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ