Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü
Oğuzhan Ekinci
Doç. Dr.
Araştırma Alanları Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi,

Yüksek Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Yüksek Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Yeni ve Yakınçağ Tarihi, , 2005, 2010

Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- DAP Bölgesi Okuma Eylem Planı Erzurum İli Pilot Uygulama Projesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, ULUSAL

1- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA NURAY,ÇALMAŞUR GÜRKAN,EKİNCİ OĞUZHAN,GENÇER ÖZGE,AKSAKAL ERDİ,LALOĞLU PINAR ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-5339-79-1

2- Özne 32. Kitap: Anarşizm Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 688 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-456-0

3- Siber Zorbalık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN,KAYAPALI YILDIRIM SEDA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 200 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7203-78-4

4- Sanat Sosyolojisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 312 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-87-8

5- Sanat Sosyolojisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 312 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7638-87-8

6- Bir Hitler Masalı Yahudi Bolşevizmi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 166 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7631-00-8

7- Bir Siyasi Partinin Başarı Dinamikleri Alman CDU Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 320 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7885-82-1

8- Mobbing: Nedenleri, Aktörleri ve Etkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH,EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 138 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-884-6

9- Sanal Yaşam ve Sanal Kaytarma Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN,YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 131 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-844-0

1- Kadınlarda Siber Mobbing Düzeyinin İncelenmesi: Erzurum Örneği , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN,KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2020

2- Siber-Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması , TR DİZİN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA,EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2019

3- Nasyonal-Sosyalizm Döneminde Kadınlar , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

4- Erfolgsressourcen einer Volkspartei- Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi,2018

5- Staat und Souveränität: Von der Antike bis zur Neuzeit - Eine Skizze [Devlet ve Egemenlik: Antik Çağ’dan Modern Zamanlara - Bir Eskiz] , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

6- Adorno, Habermas ve Rorty’de Toplumsal Dayanışma , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, İnsan Toplum Dergisi (The Journal of Human Society),2018

7- Kültürün İlhakından İlhakın Kültürüne:Almanya İle Avusturya’nın Birleşmesi (Anschluss) , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

8- Naturzustand, Conditio Humana und das Problem einer Staatskonstruktion der Vernunft bei Hobbes , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

9- Bir Lider Portresi: Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Mavi Atlas,2018

10- Kapp Darbesi: Sebepleri, Aktörleri ve Sonuçları , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,2017

11- Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme , TR DİZİN, EKİNCİ OĞUZHAN, Folklor/Edebiyat,2017

12- Bilişim Sosyolojisi Bağlamında Uzayın Sanallaşması: Siber Uzay , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Felsefe Logos,2017

13- İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus Paktı , TR DİZİN, ÖNCÜ ALİ SERVET,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,2014

14- Staat und Staatlichkeit Historische Semantiken einer universalen Kategorieim systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns Zum 15 Todestag des großen Systemtheoretikers Im Gedenken [Devlet ve Devletlilik Niklas Luhmann nın Sistem Kuramı Temelinde Evrensel Bir Kategorinin Tarihsel Semantiği- Büyük Sistem Kuramcısının 15. Ölüm Yıl Dönümü Anısına , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , EKİNCİ OĞUZHAN, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmalar Dergisi,2014

1- Ulusal , Dergi, Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EKİNCİ OĞUZHAN,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2018,

2- Ulusal , Dergi, Editör, ErzurumTeknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2019,

3- Ulusal , Dergi, Yrd. Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED), GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2020,

4- Ulusal , Dergi, Editör, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2018,

1- SOSYOLOJİ TARİHİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

2- BİLGİ SOSYOLOJİSİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

3- SOSYAL ANTROPOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

4- POSTMODERN SOSYOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

5- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- SOSYOLOJİYE GİRİŞ II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

7- SOSYOLOJİYE GİRİŞ I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

8- TARİHSEL SOSYOLOJİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

9- Çağdaş Sosyoloji Kuramları , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

10- İktisat Sosyolojisi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

11- Sosyoloji Tarihi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

12- Postmodern Sosyoloji , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

13- Sosyolojiye Giriş II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

14- Sosyolojiye Giriş I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

1- Komisyon Başkanlığı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Mavi Atlas, Dergi, Türkçe,

2019 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ