Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü
Mustafa Bingöl
Dr. Öğr. Üyesi
Araştırma Alanları Ortaçağ Felsefesi, İlk Çağ Felsefesi,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (DR), 2015, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (YL) (TEZLİ), 2012, 2015

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- Çağdaş Siyasal Akımlar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: BİNGÖL MUSTAFA ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-00-0

2- Çağdaş Siyasal Akımlar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: BİNGÖL MUSTAFA ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2278-00-0

3- Siyaset Felsefesine Giriş Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: MACİT MUHAMMET HANİFİ,İPLİKCİ ALPER,BİNGÖL MUSTAFA ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 207 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-241-525-2

4- Ockhamlı William’da Bilgi, Mantık ve Metafizik İlişkisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: BİNGÖL MUSTAFA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 141 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-625-7052-19-1

1- ÜÇ ANA DÜŞÜNCE AKIMI BAĞLAMINDA TÜMELLER PROBLEMİ , TR DİZİN, BİNGÖL MUSTAFA, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,2021

2- Peter Lombard’ın “Sentences”ı Üzerine Bir Değerlendirme , TR DİZİN, BİNGÖL MUSTAFA, Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,2020

3- Hayatın Anlamı Açısından Sokrates’in Ölümü , Asos İndeks, İdealOnline, MLA, BİNGÖL MUSTAFA, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi,2020

4- ÜÇ MERKEZİ ORTA ÇAĞ DÜŞÜNÜRÜ BAĞLAMINDA TÜMELLER PROBLEMİ , Asos İndex, SIS, DRJI, open AIRE, Academic Journal index, Index Copernicus, BİNGÖL MUSTAFA, Sosyal Bilimler Akademi Dergisi,2020

5- Tractatus’ta İmgelerle Düşünme , DRJI, I2OR, BASE, Google Scholar, Asos, MLA,, BİNGÖL MUSTAFA, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi,2020

6- Ockhamlı Wıllıam’ın Epistemolojisinin Oluşmasındaki Felsefi/Düşünsel Arka Plan , Cosmos, DRJI, ESJI, Journal Factor, BİNGÖL MUSTAFA, Muhakeme Dergisi,2020

7- PHARMAKON BAĞLAMINDA DİL FELSEFESİ , ASOS İndex, BİNGÖL MUSTAFA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2018

8- Ontolojik Bağlamda Ockhamlı William Üzerine Bir Değerlendirme , The Philosopher’xxs Index, BİNGÖL MUSTAFA, Kilikya Felsefe Dergisi,2018

9- Eflatun da Bilgi ve Ahlak İlişkisi , Endekste taranmıyor, BİNGÖL MUSTAFA, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

1- Uluslararası , Özet bildiri, AURELIUS AUGUSTINUS’TA VARLIK KAVRAMI, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, Socrates 2nd International Congress, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

2- Uluslararası , Özet bildiri, Antik Çağ’dan Yeni Çağ’a İnsan Haklarının Gelişimi, BİNGÖL MUSTAFA, MAKEDONYA, International Conference on Social Sciences and Humanities International Balkan University, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

3- Uluslararası , Özet bildiri, PLOTİNUS FELSEFESİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, Socrates 2nd International Congress, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, EGZİSTANSİYALİST FELSEFE’DE VARLIK VE OLUŞ SORUNU, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, TRACTATUS’TA İMGELERLE DÜŞÜNME, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Pharmakon Bağlamında Dil Felsefesi, BİNGÖL MUSTAFA, , Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, JURGEN HABERMAS OKUMALARINDA DEMOKRASİNİN PLEBİSİTER YÖNTEMLE ŞEKİLLENMESİ, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, IV. ULUSLARARASI FELSEFE KONGRESİ: YOKSULLUK, DAYANIŞMA ve ADALET, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

8- Ulusal , Özet bildiri, Hayatın Anlamı Açısından Sokrates in Ölümü, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

9- Uluslararası , Özet bildiri, Küreselleşen Dünyada'da Kamusal Alanın Dönüşümü, BİNGÖL MUSTAFA, , 2.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

10- Ulusal , Tam metin bildiri, Felsefi Geleneğimizin Oluşma ma sı Açısından Eğitimin Rolü, BİNGÖL MUSTAFA, TÜRKİYE, Felsefe, Eğitim ve Bilim tarihi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

1- Uluslararası , Dergi, Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, BİNGÖL MUSTAFA, Türkçe, 2020,

1- Siyaset Felsefesi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

2- Felsefe ve İdeoloji , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

3- Aristoteles , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

4- Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- Sanat Felsefesi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

6- Çağdaş Psikoloji Akımları , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

7- Batı Ortaçağ Felsefe Problemleri , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

8- Platon , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

9- Sosyal Psikolojisi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

10- Gelişim ve Öğrenme Psiklojisi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

11- Tarih Felsefesi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

12- Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- Dil ve Mantık Felsefesi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- Ortaçağ Batı Felsefesi Tarihi ve Matinleri , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

15- İnsan Felsefesi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

16- Felsefe ve İdeoloji , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

17- Felsefi Metin Okuma ve Yorumlama I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

18- Felsefi Metin Okuma Ve Yorumlama II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , Aristoteles Ve Augustinus Bağlamında Zaman Kavramının İncelenmesi, CANSU, Devam Ediyor, CANSU KESKİN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Augustinus ve İ.Kant'ın ahlak anlayışlarının karşılaştırılması, NAİM, Devam Ediyor, NAİM KARATEPE, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Sınav ve Program Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2019

3- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü . , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2021

4- Farabi Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2021

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Dergi, Türkçe,

2019 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ