Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (DR), 2003, 2009

Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ), 1998, 2003

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, 1993, 1998

1- Dijital Mühendislik Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: AKINCI MEHMET MUTLU ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 105 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786257897297

2- Artificial Intelligence and IoT-Based Technologies for Sustainable Farming and Smart Agriculture Mühendislik Temel Alanı->Endüstri Mühendisliği , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,Yazar: GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,GÜZEY HACI MEHMET ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 350 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 9781799817222

3- Agriculture Digitalization and Organic Production. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 245 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması>Karar Destek Sistemleri , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, SİNGAPUR,Yazar: GÜZEY ALPARSLAN, AKINCI MEHMET MUTLU, GÜZEY HACI MEHMET ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 13 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 9789811633485

4- Yol Analizi Yaklaşımı ile Para Krizi Modellenmesi Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: AKINCI MEHMET MUTLU ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 120 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7033-20-6

1- Yayın Teşvik Ödülü , 2008, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA), TÜRKİYE

1- İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi (Faz 2) - Türkiye’deki Kamuoyu Yoklamalarından Sorumlu Kıdemli Danışman , 2015, 2015,

1- Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama , TR DİZİN, GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online),2020

2- Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier , Internation Scientific Indexing (ISI), KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Journal of Global Strategic Management,2016

3- Yol Analizi Yardımıyla Dersler Arasındaki Etkileşimin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Okutulan Dersler Üzerine Bir Uygulama , TR DİZİN, OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2012

4- İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi , TR DİZİN, OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2012

5- Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bağlamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Performans Değerlendirme Teknikleri , TR DİZİN, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2010

6- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Yönetim Sistemleri , EBSCO, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, EKEV Akademi Dergisi,2009

7- Reçete Tipi ve Doğaçlama İşletme Stratejileri: Toyota Şirketinin Uygulamaları , EBSCO, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, EKEV Akademi Dergisi,2007

8- Attitudes Toward Women Managers in Turkey and Pakistan , SCOPUS, GÜNEY SEMRA,GOHAR RAHEEL,KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Journal of International Women’s Studies,2006

1- Ulusal , Özet bildiri, Spinal Kord Hasarı Olan Hastalarda Nöropatik Ağrı Sıklığının Araştırılması, BAYGUTALP FATİH, KUL AYHAN, AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, 3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri-2019, Türkçe, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2- Uluslararası , Özet bildiri, Optimal Energy Consuming on Spraying an Agricultural Field by Using Multiple UAVs, GÜZEY HACI MEHMET, GÜZEY ALPARSLAN, AKINCI MEHMET MUTLU, RUSYA FEDERASYONU, First International Conference on Agriculture Digitalization and Organic Production (ADOP - 2021), İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Yöneylem Araştırması>Karar Destek Sistemleri

3- Uluslararası , Özet bildiri, Evaluating The Effect of Precautions to Covid-19 Pandemic on Service Quality in Airports, AKINCI MEHMET MUTLU, KILIÇ AKINCI SEVCAN, POLONYA, The 4th Economics, Business & Organization Research Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Çok Kıstaslı Karar Verme>Karar Destek Sistemleri

4- Uluslararası , Özet bildiri, Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonunda Optimal Durak Sayısının Hesaplanmasına İlişkin Yaklaşımlar, GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL, TÜRKİYE, OECD Countries Conference on Engineering, Technology and Robotics, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

5- Uluslararası , Özet bildiri, Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama, GÜZEY ALPARSLAN,ALTAN ŞENOL,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırmasi ve İstatistik (EYİ2020) Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

6- Uluslararası , Özet bildiri, Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

7- Uluslararası , Özet bildiri, Akademik Sınav Çizelgeleme Problemlerinin Çözümünde 0-1 Tamsayılı Programlama Yaklaşımı ve İİBF’de Bir Uygulama, AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırmasi ve İstatistik (EYİ2020) Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

8- Uluslararası , Özet bildiri, Modeling Currency Crisis Using Path Analysis Market, AKINCI MEHMET MUTLU, ÇEK CUMHURİYETİ, 4th IISES International Academic Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

9- Uluslararası , Özet bildiri, An Empirical Analysis of the Demographic Factors Effecting Ethical Perception of Police in Turkey, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, ÇEK CUMHURİYETİ, 4th IISES International Academic Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

10- Uluslararası , Özet bildiri, Strategic Effect of Word of Mouth Marketing in Consumer Buying for Halal Food, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, YIRCoBS ’08, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Environmental Social Responsibility of Turkish State and Private Sugar Firms in Terms of Business Ethics, AKINCI MEHMET MUTLU,KILIÇ AKINCI SEVCAN, TÜRKİYE, Professional Ethics in Business and Social Life, 21th EBEN Annual Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri

12- Uluslararası , Özet bildiri, Özel Sektördeki Paydaş Yönetimi Stratejik Planlama Modelinin Önleyici Yerel Güvenlik Planlarına Uygulanması: Türkiye Örneği, KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, TÜRKİYE, Business and Organization Research (International Conference), Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

1- ISL215 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- EKO202 İSTATİSTİK II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

4- IKT105 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

5- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

6- EKO202 İSTATİSTİK II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

7- IKT343 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

8- EKO201 İSTATİSTİK I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

9- FOD308 İLERİ DÜZEY EXCEL UYGULAMALARI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

11- EKO202 İSTATİSTİK II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

12- ISL303 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

13- EKO201 İSTATİSTİK I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

14- ISL113 NİCEL KARAR VERME TEKNİKLERİ , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

15- ISL303 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

16- EKO201 İSTATİSTİK I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Doğu Akdeniz ülkelerinin milli güç unsurlarının çok kriterli karar verme teknikleri ile incelenmesi, MUHAMMET, Tamamlandı, MUHAMMET CÖMEZ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

1- Dekan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Komisyon Başkanlığı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020,

3- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019, 2020

4- Daire Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2013

5- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018, 2021

6- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2012

7- Anabilim Dalı Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2012

2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ