Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (DR), 2003, 2009

Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ), 1998, 2003

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, 1993, 1998

1- Dijital Mühendislik
Bölüm Adı:Akademik Sınav Çizelgeleme Problemlerinin Çözümünde Çakışma Matrisi Kullanan 0-1 Tamsayılı Programlama Yaklaşımı, AKINCI MEHMET MUTLU Yayın Yeri:İKSAD Yayınevi, Editör: YAVUZ GÜRCAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:105 ISBN:9786257897297 Bölüm Sayfaları:79-102

2- Artificial Intelligence and IoT-Based Technologies for Sustainable Farming and Smart Agriculture
Bölüm Adı:Smart Agriculture with Autonomous Unmanned Ground and Air Vehicles: Approaches to Calculating Optimal Number of Stops in Harvest Optimization and A Suggestion, GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,GÜZEY HACI MEHMET Yayın Yeri:IGI Global, Editör: Pradeep Tomar (Gautam Buddha University, India) and Gurjit Kaur (Delhi Technological University, India) Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:350 ISBN:9781799817222 Bölüm Sayfaları:151-174

3- Agriculture Digitalization and Organic Production. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 245
Bölüm Adı:Optimal Energy Consuming on Spraying an Agricultural Field by Using Multiple UAVs, GÜZEY ALPARSLAN, AKINCI MEHMET MUTLU, GÜZEY HACI MEHMET Yayın Yeri:Springer, Singapore, Editör: Ronzhin A., Berns K., Kostyaev A. Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:13 ISBN:9789811633485 Bölüm Sayfaları:285-297

4- Yol Analizi Yaklaşımı ile Para Krizi Modellenmesi
Bölüm Adı:, AKINCI MEHMET MUTLU Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120 ISBN:978-625-7033-20-6 Bölüm Sayfaları:-

1- Yayın Teşvik Ödülü
2008 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TÜRKİYE

1- İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi (Faz 2) - Türkiye’deki Kamuoyu Yoklamalarından Sorumlu Kıdemli Danışman
2015 2015

1- National Power Analysis of ASEAN Member States with Entropy-Weight-Based ARAS During 2017-2021
AKINCI MEHMET MUTLU, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Journal of Social and Political Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

2- Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama
GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL, Yayın Yeri:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management ,2016
Uluslararası Hakemli Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

4- Yol Analizi Yardımıyla Dersler Arasındaki Etkileşimin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Okutulan Dersler Üzerine Bir Uygulama
OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi
OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bağlamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Performans Değerlendirme Teknikleri
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2010
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Yönetim Sistemleri
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2009
Uluslararası Hakemli EBSCO, Özgün Makale

8- Reçete Tipi ve Doğaçlama İşletme Stratejileri: Toyota Şirketinin Uygulamaları
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2007
Uluslararası Hakemli EBSCO, Özgün Makale

9- Attitudes Toward Women Managers in Turkey and Pakistan
GÜNEY SEMRA,GOHAR RAHEEL,KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Journal of International Women’s Studies ,2006
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

1- Spinal Kord Hasarı Olan Hastalarda Nöropatik Ağrı Sıklığının Araştırılması
BAYGUTALP FATİH, KUL AYHAN, AKINCI MEHMET MUTLU 03.12.2019, Yayın Yeri:3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri-2019 Ulusal Özet bildiri

2- Optimal Energy Consuming on Spraying an Agricultural Field by Using Multiple UAVs
GÜZEY HACI MEHMET, GÜZEY ALPARSLAN, AKINCI MEHMET MUTLU 07.06.2021, Yayın Yeri:First International Conference on Agriculture Digitalization and Organic Production (ADOP - 2021) Uluslararası Özet bildiri

3- Evaluating The Effect of Precautions to Covid-19 Pandemic on Service Quality in Airports
AKINCI MEHMET MUTLU, KILIÇ AKINCI SEVCAN 21.05.2021, Yayın Yeri:The 4th Economics, Business & Organization Research Conference Uluslararası Özet bildiri

4- Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonunda Optimal Durak Sayısının Hesaplanmasına İlişkin Yaklaşımlar
GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL 20.03.2020, Yayın Yeri:OECD Countries Conference on Engineering, Technology and Robotics Uluslararası Özet bildiri

5- Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama
GÜZEY ALPARSLAN,ALTAN ŞENOL,AKINCI MEHMET MUTLU 12.02.2020, Yayın Yeri:20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırmasi ve İstatistik (EYİ2020) Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

6- Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU 28.10.2016, Yayın Yeri:6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Uluslararası Özet bildiri

7- Akademik Sınav Çizelgeleme Problemlerinin Çözümünde 0-1 Tamsayılı Programlama Yaklaşımı ve İİBF’de Bir Uygulama
AKINCI MEHMET MUTLU 12.02.2020, Yayın Yeri:20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırmasi ve İstatistik (EYİ2020) Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

8- Modeling Currency Crisis Using Path Analysis Market
AKINCI MEHMET MUTLU 04.12.2012, Yayın Yeri:4th IISES International Academic Conference Uluslararası Özet bildiri

9- An Empirical Analysis of the Demographic Factors Effecting Ethical Perception of Police in Turkey
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU 04.12.2012, Yayın Yeri:4th IISES International Academic Conference Uluslararası Özet bildiri

10- Strategic Effect of Word of Mouth Marketing in Consumer Buying for Halal Food
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU 13.06.2008, Yayın Yeri:YIRCoBS ’08, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies Uluslararası Özet bildiri

11- Environmental Social Responsibility of Turkish State and Private Sugar Firms in Terms of Business Ethics
AKINCI MEHMET MUTLU,KILIÇ AKINCI SEVCAN 17.10.2008, Yayın Yeri:Professional Ethics in Business and Social Life, 21th EBEN Annual Conference Uluslararası Tam metin bildiri

12- Özel Sektördeki Paydaş Yönetimi Stratejik Planlama Modelinin Önleyici Yerel Güvenlik Planlarına Uygulanması: Türkiye Örneği
KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU 12.09.2018, Yayın Yeri:Business and Organization Research (International Conference) Uluslararası Özet bildiri

1- ISL215 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

2- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

3- EKO202 İSTATİSTİK II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

4- IKT105 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

5- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

6- EKO202 İSTATİSTİK II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

7- IKT343 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- EKO201 İSTATİSTİK I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

9- FOD308 İLERİ DÜZEY EXCEL UYGULAMALARI
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

10- IKT344 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

11- EKO202 İSTATİSTİK II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

12- ISL303 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- EKO201 İSTATİSTİK I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

14- ISL113 NİCEL KARAR VERME TEKNİKLERİ
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- ISL303 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- EKO201 İSTATİSTİK I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Doğu Akdeniz ülkelerinin milli güç unsurlarının çok kriterli karar verme teknikleri ile incelenmesi MUHAMMET, Tamamlandı MUHAMMET CÖMEZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Komisyon Başkanlığı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

3- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

4- Daire Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 2013

5- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

6- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011 2012

7- Anabilim Dalı Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010 2012

2017 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2000 araştirma görevlisi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow