Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Mehmet Akif Gözitok
Doç. Dr.
Araştırma Alanları Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2014, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2011, 2014

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Şemâ'il-i Şerîfe Tercümesi (Mazlûmî) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

2- Bekâyî, Dursun-zâde Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-86-4

3- Mazlûmî’nin Tercüme-i Şemâil-i Şerîfe’si (İnceleme-Tenkitli Metin) Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 300 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7819-26-0

4- Erzincanlı Visâlî Dîvânı Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 288 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7760-06-5

5- Bursalı Gazâlî ya da Deli Birâder Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 84 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7683-54-0

6- Tellizâde Vehbî ve Urfî-i Şîrâzî Şerhi (İnceleme-Tenkitli Metin) Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 780 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-80636-1-7

7- Hikâyet-i Duhter-i Şeyh Buseyrî (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF,ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 254 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7268-85-1

8- Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 1288 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7471-53-4

9- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: ALTINIŞIK MUHAMMET EMİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 243 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7351-37-9

10- Dîvân (Visâlî-i Erzincanî) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

11- Nazm-ı Bedî Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

12- Miftâhu’l-Hidâye Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

13- Ferâ’idü’l-Âsâr ve Harâ’idü'l-Eş‘âr Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

14- Dâsitân-ı Kâdı vü Uğrı Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

15- Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Ansiklopedi Maddesi, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 1 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-9944-237-87-1

16- Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 563 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7086-15-8

17- Çelebizade Ali İlmi ve Nazm-ı Bedi Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 229 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-8384-41-5

18- İsmail Hakkı Halveti ve Tefsir Günlüğü Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 394 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-4042-88-3

19- Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: GÖZİTOK MEHMET AKİF ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 646 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-6849-78-1

1- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - I , MLA, GÖZİTOK MEHMET AKİF, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,2020

2- Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - II , MLA, EBSCO, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkiyat Mecmuası,2020

3- Nazm-ı Tabâyi’in Bilinmeyen Bir Nüshası ve Germiyânlı Şeyhî’ye Aidiyeti Meselesi , MLA, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2020

4- Ahmed Hamdullâh Efendi’nin Ferâ’idu’l-Âsâr ve Harâ’idü’l-Eş‘âr İsimli Mecmûası , TR DİZİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Mavi Atlas,2020

5- Urfî-i Şirazî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Edebiyatımıza Yansımaları , CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing,SOBİAD, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

6- Türk Edebiyatında Urfî-i Şîrâzî Şerhleri , MLA, EBSCO, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,2017

7- Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti , Index Copernicus, ESJİ, ASOS, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,2017

8- Manzum Sözlük Geleneğimizin Kayıp Halkası: Nazm-ı Bedî , TR DİZİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2016

9- Gaybî Bir İlim Şubesi Olarak İhtilâç-nâmeler Ve Mevlânâ Sevâdî’nin Manzum İhtilâç-nâmesi , Index Copernicus, SÜMBÜLLÜ YUSUF ZİYA,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,2014

10- Deli Birader Gazâlî ve Miftâhu’l-Hidâye İsimli Eseri , TR DİZİN, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2014

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mevlid Metinlerinde Yer Alan Tasliye Beyitleri, GÖZİTOK MEHMET AKİF, YAVUZ SEYİT, TÜRKİYE, Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Şemâil Mütercimi Mazlûmîzâde Mustafa Efendi ve Nev-îcâd Aruz Tasarrufları, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

3- Ulusal , Özet bildiri, Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencamı, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

4- Ulusal , Özet bildiri, Osmanlı Münevverinin “Abes”le İştigali: XVII. Yüzyılda ‘Abes’ Tartışmaları, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Muhammet Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde Toplumsal Yozlaşma, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, Uluslararası Hace Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

6- Uluslararası , Özet bildiri, Sûfî Şairin Şiirinde Ayna Metaforu, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

7- Uluslararası , Özet bildiri, Müyessiretü’l-Ulûm Müellifi Bergamalı Kadrî Kimdir?, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, 2nd International Congress on Academic Studıes in Philology, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

8- Uluslararası , Özet bildiri, Klasik Türk Şerh Edebiyatının Mahiyeti, GÖZİTOK MEHMET AKİF, TÜRKİYE, ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

1- Ulusal , Kitap, Editör, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Yol Tam Metin Bildiri Kitabı, AKBULUT UĞUR, GÖZİTOK MEHMET AKİF, BAYTAR SAMET, OĞUZ ANIL YASİN, Türkçe, 2022,

2- Uluslararası , Kitap, Editör, Norbert Elias ve Sosyolojisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2022,

3- Ulusal , Dergi, Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EKİNCİ OĞUZHAN,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2018,

4- Ulusal , Kitap, Editör, Tahsin Nahîd Rûh-i Bîkayd, GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2016,

5- Ulusal , Dergi, Editör, ErzurumTeknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2019,

6- Ulusal , Dergi, Yrd. Editör, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED), GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2020,

7- Ulusal , Dergi, Editör, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AKBULUT UĞUR,GÖZİTOK MEHMET AKİF, Türkçe, 2017,

8- Ulusal , Dergi, Editör, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, GÖZİTOK MEHMET AKİF,EKİNCİ OĞUZHAN, Türkçe, 2018,

1- Bilimsel Araştırma Yöntemleri II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

2- Farsça II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

3- Bilimsel Araştırma Yöntemleri I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

4- Edebiyat Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

5- Edebiyat Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

6- Klasik Metinler II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

7- Klasik Metinler I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

8- Farsça II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

9- Farsça I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

10- Farsça I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

11- Eski Türk Edebiyatı IV , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

12- Eski Türk Edebiyatı IV , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

13- Eski Türk Edebiyatı III , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- Eski Türk Edebiyatı III , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

15- Metin Tenkidi I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

16- Metin Tenkidi I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

17- İleri Osmanlıca , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

18- İleri Osmanlıca , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- Metin Tenkidi II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

20- Osmanlı Türkçesi II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- Türk Kültür Tarihi II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

22- Osmanlı Türkçesi I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

23- Metin Tenkidi I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

1- Yüksek Lisans , Muğlalı Ali divançesi, ELANUR, Tamamlandı, ELANUR MİNDİVANLİ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Eyyûb-zâde Mehmed Efendi'nin Kostantiniyye Kal'ası isimli eseri (İnceleme-metin), ÖZLEM, Tamamlandı, ÖZLEM COŞKUN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege ASL 603 M61 numarada kayıtlı mecmuanın, MESTAP'a göre tasnifi (inceleme- metin), NURDAN, Devam Ediyor, NURDAN ÖZER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHMEDÎ VE MESNEVÎLERİ (İSKENDERNÂME - CEMŞÎD U HURŞÎD), NAZMİYE, Devam Ediyor, NAZMİYE PEHLİVAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ASL 554 (Mc: 12) Numarada Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi(MESTAP)'a Göre Tasnifi(İnceleme-Metin), İBA, Devam Ediyor, İBA GÜL AKDAĞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2022,

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Mavi Atlas, Dergi, Türkçe,

2021 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ