Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1998, 2004

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1995, 1998

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1991, 1995

1- Ahmet Rıfkı nın Derviş Ruhullah ın Bektaşî Nefesleri nde II Meşrutiyet Dönemi Alevi Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Proje Koordinatör Yrd. ULUSAL

1- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Bölüm(ler)

2- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Bölüm(ler)

3- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Bölüm(ler)

4- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Bölüm(ler)

5- Divanlarda Gazel Nazım Şekliyle Yazılmış NAATLAR ANTOLOJİSİ Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tümü

6- Saygı Kitabı Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Bölüm(ler)

7- Şeyh Süleyman Hamdi Kadiri Divanı (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tümü

8- Bu Alâmet İle Bulur Seni Soran FUZÛLÎ KİTABI Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Ulusal Bölüm(ler)

9- MÜNİRÎ NİN GÜLŞEN İ EBRÂR ve MADEN İ ESRÂR MESNEVİSİ Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tümü

10- Mevlevi Bir Şairden Sırlar Hazinesi ABÎRÎ’NİN KENZÜ’L-ESRAR MESNEVİSİ Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tümü

1- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
1995 2007 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1- Uluslararası
Kafkasya Üniversiteler Birliği Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin Kafkas coğrafyasının farklı ülkelerinden bilim insanlarını biraraya getirerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin sorunlarıı ele alma ve değerlendirme. 06.05.2013 08.05.2013

2- Ulusal
Osmanlı Türkçesi Çalıştayı Osmanlı Türkçesi öğretiminin problemlerini tespit etmek ve çözüm yollarına aramak. 14.09.2012 15.09.2012

1- MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
TR DİZİN İSPİR MEHEDDİN Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
19 382 10.29029/busbed.639988, 357

2- GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA DEFINITION OF LOVE IN GAZELS WITH THE WORD ‘THEY SAID’
a İSPİR MEHEDDİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8 73 http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.92, 55

3- KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAKİ HİKÂYELERDE AHLAKİELEŞTİRİ Ethical Criticism in the Stories in Classical Turkish Literature
TÜBİTAK-ULAKBİM SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İSPİR MEHEDDİN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
24 426 , 409

4- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ULAKBİLİM İSPİR MEHEDDİN Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies
11 86 10.17822/omad.2018.84, 71

5- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDENYARARLANMA
ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI) İSPİR MEHEDDİN Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETUSBED
7 168 http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.70, 149

6- GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNİ ÖVMESİ
ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing İSPİR MEHEDDİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5 116 http://dx.doi.org, 103

7- MÜNÎRÎ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MADEN- İ ESRÂRMESNEVİSİ’NDEKİ TİPLER VE KİŞİLİKLER
ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing İSPİR MEHEDDİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 44 , 13

8- DİVAN ŞİİRİNİN OLUŞUMUNDA DİNİ DÜŞÜNCENİN ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ-ASOS-İSAM-OAJI İSPİR MEHEDDİN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
42 108 , 102

9- YAŞAM BOYU EĞİTİMİN SAĞLANMASINDA DİVAN ŞİİRİ İNCELEMELERİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI
Alan endeksleri İSPİR MEHEDDİN Jret Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching
2 171 , 161

10- Medhiyelerin Siyâset Nâme Türü Açısından Değerlendirilmesi
ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır. İSPİR MEHEDDİN Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
51 125 , 111

11- Aruz İncelemelerinde Nazire Mecmualarından Yararlanma
Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication Mass Media product familyCompany Industry Investment Reference CenterComputer Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues Policy product familyExecutive Daily BriefFilm Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security Counter Terrorism Reference Center product familyInternet Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank İSPİR MEHEDDİN Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies
1 333 , 323

12- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi
ULAKBİM İSPİR MEHEDDİN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi
7 71 , 46

13- Baki Divanı nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları
Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt & Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers & Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication & Mass Media product familyCompany Industry & Investment Reference CenterComputer & Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry & Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues & Policy product familyExecutive Daily BriefFilm & Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies & Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality & Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science & Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security & Counter Terrorism Reference Center product familyInternet & Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary & Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company & CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military & Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion & Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience & Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater & Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank İSPİR MEHEDDİN Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies
3 290 , 282

14- Fehîm i Kadîm Divanı ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme
EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6 349 , 339

15- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi I Dini Türler
MLA (Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD tarafındantaranmakta ve makalelerin ingilizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır. İSPİR MEHEDDİN Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
24 127 , 103

16- Gülşen i Ebrâr ve Ma den i Esrâr Adlı Eserin Şairi Münîrî Üzerine
EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 191 , 183

17- Fuzuli nin Türkçe Divanında Edebi Tür olarak Tevhid ve İşlenişi
ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA İSPİR MEHEDDİN Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
32 114 , 99

18- Mevlana da İnsan ve Aşk
ULAKBİM, EBSCOHOST İSPİR MEHEDDİN Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
1 186 , 179

19- Fuzuli nin Türkçe Divanı nda Naat Türü ve İşlenişi
ULAKBİM, EBSCOHOST İSPİR MEHEDDİN Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
2 216 , 185

20- Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu
ULAKBİM,EBSCO, DOAJ, ICAAP,MLA, ASOS, AMIR,Journal Directory, DJS İSPİR MEHEDDİN Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies
3 321 , 313

21- Fuzuli nin Tevhid Kaidesinde Bahariye Bölümü Üzerine İnceleme
EBSCOHOST İSPİR MEHEDDİN Ekev Akademi Dergisi
28 256 , 247

22- Ahmet Paşa Divanında Türler
ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır. İSPİR MEHEDDİN Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
26 118 , 103

1- FEYZULLAH ABÎRÎ DEDE’NİN MEDH-İ MUHAMMED ADLI RİSALESİ
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

2- MÜNİRİ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MA’DEN-İ ESRÂR MESNEVİSİNDEKİ İKTİBASLAR
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

3- Yunus Emre Divanında Yol Kavramının Kullanımına Bağlı Anlam Unsurları
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

4- GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNE DÖNÜK NASİHATLERİ
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

5- ŞEYHİ DİVANI’NDA ÜSLUP OLARAK NASİHAT VE İŞLENİŞİ
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

6- KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE IZDIRABI DİLE GETİREN BEYİTLERDE KULLANILAN ANLAM UNSURLARI
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

7- NEF’İ’NİN HİCİVLERİNDE SOSYAL ELEŞTİRİ
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

8- GAZELLERDE SEVGİLİYİ ANLATMADA KALEM KELİMESİNİNKULLANILMASI
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

9- ŞEREF HANIM DİVANI’NDA KLASİK TÜRK ŞİİRİNE AYKIRI SÖYLEYİŞLER
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

10- ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK ADLI ESERİNDE TÜRKÇE KELİMELERİN CİNAS OLARAK KULLANILMASI
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

11- DİVANLARDA ŞAİRLERİN FELEKTEN ŞİKÂYET EDERKEN ORTAYA KOYDUKLARI TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

12- Şuara Tezkirelerine Göre Bosnalı Şairler
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

13- NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA YANSIMASITHE İNDİVİDUATİON İN LANGUAGE AND STYLE OF NEF’xxİ AND İT’S REFLECTION IN HE’S ART
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

14- Ahıskalı Abdulhalim Efendi’nin Oğlu Mehmed Murad Nakşibendi’nin Hayatı Eserleri ve Divanı
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

15- YunusEmre’nin “Bana Seni Gerek Seni” Redifli Şiirinin Anlamsal Olarak Değerlendirmesi
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

16- DİVAN ŞİİRİNDE “SEVGİLİ-KIBLE-KÂBE” İLİŞKİSİ İÇİNDEOLUŞTURULAN ANLAM UNSURLARI
İSPİR MEHEDDİN Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör ULUSLARARASI BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI İSPİR MEHEDDİN Türkçe 2021

1- ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

2- Eski Türk Edebiyatında Şekil
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

3- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

6- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

7- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

8- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

9- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

10- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

11- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

12- Eski Türk Edebiyatında Türler
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

18- Metin Tenkidi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

19- Metin Tenkidi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

20- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

21- Divan Edebiyatında Nazım
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

22- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

24- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

26- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

27- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

28- Bitirme Tezi
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

29- Bitirme Tezi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

30- Bitirme Tezi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

31- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

32- Metin İncelemeleri II
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

33- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

34- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

35- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

36- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

37- Eski Türk Edebiyatında Aruz Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

38- Eski Türk Edebiyatında Türler
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

39- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

40- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

41- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

42- Metin İncelemeleri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

43- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

44- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

45- Eski Türk Edebiyatında Şekil
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

46- Eski Türk Edebiyatı VII
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

47- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

48- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

49- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

50- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Seyyîd Giryân Cemâleddin Kazâkî dîvânı inceleme (Tahlil)-Metin-Sözlük-Dizin ALİ, Tamamlandı ALİ KÖK Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Elif Şafak'ın romanlarında aşk teması KADİR İNAN, Tamamlandı KADİR İNAN BİLGİR Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Klâsik Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinin yûsuf sûresine uygunluğunun incelenmesi BÜNYAMİN, Tamamlandı BÜNYAMİN DERSE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Nebâtî'nin divânı'nda din ve tasavvuf, remizler ve mefhumlar ERSİN, Tamamlandı ERSİN GÜVE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Klasik Türk edebiyatı aşk mesnevîlerinde mekân karakter ilişkisi EMRE, Tamamlandı EMRE YILDIZER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Mesnevilerin Hatime Bölümlerinde Edebi Eleştiri MURAT, Devam Ediyor MURAT ASLANKILIÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Klasik Türk edebiyatındaki nasihatnamelerde aile EZGİ, Tamamlandı EZGİ ÖNGEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Molulu Revai Divanı ESRA, Tamamlandı ESRA AYDIN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

3- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

4- Yönetim Kurulu Üyeliği.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 2014

5- Yönetim Kurulu Üyeliği.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 2015

6- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 2012

7- Bölüm Başkanı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

8- Bölüm Başkan Yardımcısı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

9- Anabilim Dalı Başkanı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi Dergi Türkçe

3- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

4- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

5- Filoloji Temel Alanı->Eski Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 yardimci doçent KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR