Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1998, 2004

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1995, 1998

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1991, 1995

1- Ahmet Rıfkı nın Derviş Ruhullah ın Bektaşî Nefesleri nde II Meşrutiyet Dönemi Alevi Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd., ULUSAL

1- Saygı Kitabı Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: İSPİR MEHEDDİN ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 379 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-196-783-7

2- Şeyh Süleyman Hamdi Kadiri Divanı (İnceleme-Metin) Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: İSPİR MEHEDDİN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 207 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7351-32-4

3- Bu Alâmet İle Bulur Seni Soran FUZÛLÎ KİTABI Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: İSPİR MEHEDDİN ,Yıl :2009 Sayfa Sayısı: 632 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 987-605-4117-24-6

4- MÜNİRÎ NİN GÜLŞEN İ EBRÂR ve MADEN İ ESRÂR MESNEVİSİ Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: İSPİR MEHEDDİN ,Yıl :2014 Sayfa Sayısı: 603 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-324-372-4

5- Mevlevi Bir Şairden Sırlar Hazinesi ABÎRÎ’NİN KENZÜ’L-ESRAR MESNEVİSİ Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: İSPİR MEHEDDİN ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 550 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-180-722-5

1- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni , 1995, 2007, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1- Uluslararası , Kafkasya Üniversiteler Birliği Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı, Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin Kafkas coğrafyasının farklı ülkelerinden bilim insanlarını biraraya getirerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin sorunlarıı ele alma ve değerlendirme., 06.05.2013,08.05.2013

2- Ulusal , Osmanlı Türkçesi Çalıştayı, Osmanlı Türkçesi öğretiminin problemlerini tespit etmek ve çözüm yollarına aramak., 14.09.2012,15.09.2012

1- MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI , TR DİZİN, İSPİR MEHEDDİN, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2020

2- GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA DEFINITION OF LOVE IN GAZELS WITH THE WORD ‘THEY SAID’ , a, İSPİR MEHEDDİN, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2019

3- KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAKİ HİKÂYELERDE AHLAKİELEŞTİRİ Ethical Criticism in the Stories in Classical Turkish Literature , TÜBİTAK-ULAKBİM SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER, İSPİR MEHEDDİN, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2019

4- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ , ULAKBİLİM, İSPİR MEHEDDİN, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies,2018

5- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDENYARARLANMA , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI), İSPİR MEHEDDİN, Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETUSBED,2018

6- GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNİ ÖVMESİ , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, İSPİR MEHEDDİN, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2018

7- MÜNÎRÎ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MADEN- İ ESRÂRMESNEVİSİ’NDEKİ TİPLER VE KİŞİLİKLER , ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, İSPİR MEHEDDİN, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2017

8- DİVAN ŞİİRİNİN OLUŞUMUNDA DİNİ DÜŞÜNCENİN ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ , SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ-ASOS-İSAM-OAJI, İSPİR MEHEDDİN, ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,2017

9- YAŞAM BOYU EĞİTİMİN SAĞLANMASINDA DİVAN ŞİİRİ İNCELEMELERİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI , Alan endeksleri, İSPİR MEHEDDİN, Jret Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching,2017

10- Medhiyelerin Siyâset Nâme Türü Açısından Değerlendirilmesi , ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır., İSPİR MEHEDDİN, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2014

11- Aruz İncelemelerinde Nazire Mecmualarından Yararlanma , Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication Mass Media product familyCompany Industry Investment Reference CenterComputer Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues Policy product familyExecutive Daily BriefFilm Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security Counter Terrorism Reference Center product familyInternet Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank, İSPİR MEHEDDİN, Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies,2013

12- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi , ULAKBİM, İSPİR MEHEDDİN, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi,2011

13- Baki Divanı nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları , Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt & Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers & Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication & Mass Media product familyCompany Industry & Investment Reference CenterComputer & Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry & Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues & Policy product familyExecutive Daily BriefFilm & Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies & Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality & Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science & Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security & Counter Terrorism Reference Center product familyInternet & Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary & Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company & CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military & Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion & Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience & Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater & Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank, İSPİR MEHEDDİN, Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies,2010

14- Fehîm i Kadîm Divanı ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme , EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, İSPİR MEHEDDİN, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2009

15- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi I Dini Türler , MLA (Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD tarafındantaranmakta ve makalelerin ingilizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır., İSPİR MEHEDDİN, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2008

16- Gülşen i Ebrâr ve Ma den i Esrâr Adlı Eserin Şairi Münîrî Üzerine , EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, İSPİR MEHEDDİN, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2008

17- Fuzuli nin Türkçe Divanında Edebi Tür olarak Tevhid ve İşlenişi , ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA, İSPİR MEHEDDİN, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2007

18- Mevlana da İnsan ve Aşk , ULAKBİM, EBSCOHOST, İSPİR MEHEDDİN, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,2007

19- Fuzuli nin Türkçe Divanı nda Naat Türü ve İşlenişi , ULAKBİM, EBSCOHOST, İSPİR MEHEDDİN, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,2007

20- Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu , ULAKBİM,EBSCO, DOAJ, ICAAP,MLA, ASOS, AMIR,Journal Directory, DJS, İSPİR MEHEDDİN, Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies,2007

21- Fuzuli nin Tevhid Kaidesinde Bahariye Bölümü Üzerine İnceleme , EBSCOHOST, İSPİR MEHEDDİN, Ekev Akademi Dergisi,2006

22- Ahmet Paşa Divanında Türler , ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır., İSPİR MEHEDDİN, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2004

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNE DÖNÜK NASİHATLERİ, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, ANATOLIAN CONGRESSES 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, ŞEYHİ DİVANI’NDA ÜSLUP OLARAK NASİHAT VE İŞLENİŞİ, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, ANATOLIAN CONGRESSES 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Türkçe, Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE IZDIRABI DİLE GETİREN BEYİTLERDE KULLANILAN ANLAM UNSURLARI, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, II. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, NEF’İ’NİN HİCİVLERİNDE SOSYAL ELEŞTİRİ, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, II. Uluslararası Türk Dili veEdebiyatı Bilgi Şöleni, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, GAZELLERDE SEVGİLİYİ ANLATMADA KALEM KELİMESİNİNKULLANILMASI, İSPİR MEHEDDİN, , HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, ŞEREF HANIM DİVANI’NDA KLASİK TÜRK ŞİİRİNE AYKIRI SÖYLEYİŞLER, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, AL -FARABI 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK ADLI ESERİNDE TÜRKÇE KELİMELERİN CİNAS OLARAK KULLANILMASI, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İ, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, DİVANLARDA ŞAİRLERİN FELEKTEN ŞİKÂYET EDERKEN ORTAYA KOYDUKLARI TOPLUMSAL ELEŞTİRİ, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, AL -FARAB4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs, 2019 ERZURUM, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Şuara Tezkirelerine Göre Bosnalı Şairler, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu / 1st International A Luminary A Country Symposium, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA YANSIMASITHE İNDİVİDUATİON İN LANGUAGE AND STYLE OF NEF’xxİ AND İT’S REFLECTION IN HE’S ART, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ahıskalı Abdulhalim Efendi’nin Oğlu Mehmed Murad Nakşibendi’nin Hayatı Eserleri ve Divanı, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, YunusEmre’nin “Bana Seni Gerek Seni” Redifli Şiirinin Anlamsal Olarak Değerlendirmesi, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, DİVAN ŞİİRİNDE “SEVGİLİ-KIBLE-KÂBE” İLİŞKİSİ İÇİNDEOLUŞTURULAN ANLAM UNSURLARI, İSPİR MEHEDDİN, TÜRKİYE, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı

1- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I-II , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

2- Eski Türk Edebiyatı VII-VIII , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

3- Osmanlı Türkçesi I-II , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

4- ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I-II , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- OSMANLI TÜRKÇESİ III-IV , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

6- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII-VIII , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Seyyîd Giryân Cemâleddin Kazâkî dîvânı inceleme (Tahlil)-Metin-Sözlük-Dizin, ALİ, Tamamlandı, ALİ KÖK, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Elif Şafak'ın romanlarında aşk teması, KADİR İNAN, Tamamlandı, KADİR İNAN BİLGİR, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Klâsik Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinin yûsuf sûresine uygunluğunun incelenmesi, BÜNYAMİN, Tamamlandı, BÜNYAMİN DERSE, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Nebâtî'nin divânı'nda din ve tasavvuf, remizler ve mefhumlar, ERSİN, Tamamlandı, ERSİN GÜVE, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Klasik Türk edebiyatı aşk mesnevîlerinde mekân karakter ilişkisi, EMRE, Tamamlandı, EMRE YILDIZER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans , Mesnevilerin Hatime Bölümlerinde Edebi Eleştiri, MURAT, Devam Ediyor, MURAT ASLANKILIÇ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

3- Yönetim Kurulu Üyeliği. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2014

4- Yönetim Kurulu Üyeliği. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2015

5- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2012, 2012

6- Bölüm Başkanı. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2015

7- Bölüm Başkan Yardımcısı. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2015

8- Anabilim Dalı Başkanı. , KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2015

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

4- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

5- Filoloji Temel Alanı->Eski Türk Edebiyatı , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2018 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 YARDIMCI DOÇENT KAFKAS ÜNİVERSİTESİ