Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1998, 2004

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1995, 1998

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1991, 1995

1- Ahmet Rıfkı nın Derviş Ruhullah ın Bektaşî Nefesleri nde II Meşrutiyet Dönemi Alevi Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Proje Koordinatör Yrd. ULUSAL

1- Arabzâde İlmî Mehmed Efendi Divançesi
Bölüm Adı:, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1372, Editör: Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:77 ISBN:978-625-6983-30-4 Bölüm Sayfaları:-

2- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MA'DEN-İ ESRÂR (MÜNÎRÎ), İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-625-7464-87-1 Bölüm Sayfaları:-

3- Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bölüm Adı:MÜNÎRÎ, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-86-4 Bölüm Sayfaları:-

4- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:DÎVÂN (HAMDÎ) şiirler Hamdî, Süleymân Hamdî, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-625-7464-87-1 Bölüm Sayfaları:-

5- Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Bölüm Adı:KENZÜ'L-ESRÂR (ABÎRÎ, FEYZULLÂH EL-MEVLEVÎ), İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:1 ISBN:978-9944-237-87-1 Bölüm Sayfaları:-

6- Divanlarda Gazel Nazım Şekliyle Yazılmış NAATLAR ANTOLOJİSİ
Bölüm Adı:, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınları, Editör: Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:380 ISBN:978-625-7086-99-8 Bölüm Sayfaları:-

7- Saygı Kitabı
Bölüm Adı:GAZELLERDE ÂŞIĞIN SEVGİ VE AŞKININ SAYGIYA DÖNÜŞMESİ, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:ÇİZGİ KİTABEVİ, Editör: TEKCAN, Münevver - ALAN, Sümeyra Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:379 ISBN:978-605-196-783-7 Bölüm Sayfaları:217-245

8- Şeyh Süleyman Hamdi Kadiri Divanı (İnceleme-Metin)
Bölüm Adı:, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:FENOMEN YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:207 ISBN:978-625-7351-32-4 Bölüm Sayfaları:-

9- Bu Alâmet İle Bulur Seni Soran FUZÛLÎ KİTABI
Bölüm Adı:Fuzûli’xxnin Tevhid Kasidesindeki Bahariye Bölümü, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:Kesit Yayınları, Editör: Hayati Develi Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:632 ISBN:987-605-4117-24-6 Bölüm Sayfaları:221-232

10- MÜNİRÎ NİN GÜLŞEN İ EBRÂR ve MADEN İ ESRÂR MESNEVİSİ
Bölüm Adı:, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:gece kitaplığı, Editör: Fulya Saatçıoğlu-Murat Ukray Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:603 ISBN:978-605-324-372-4 Bölüm Sayfaları:-

11- Mevlevi Bir Şairden Sırlar Hazinesi ABÎRÎ’NİN KENZÜ’L-ESRAR MESNEVİSİ
Bölüm Adı:, İSPİR MEHEDDİN Yayın Yeri:gece kitaplığı, Editör: İspir Meheddin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:550 ISBN:978-605-180-722-5 Bölüm Sayfaları:-

1- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
1995 2007 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1- Uluslararası
Kafkasya Üniversiteler Birliği Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin Kafkas coğrafyasının farklı ülkelerinden bilim insanlarını biraraya getirerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin sorunlarıı ele alma ve değerlendirme. 06.05.2013 08.05.2013

2- Ulusal
Osmanlı Türkçesi Çalıştayı Osmanlı Türkçesi öğretiminin problemlerini tespit etmek ve çözüm yollarına aramak. 14.09.2012 15.09.2012

1- MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA DEFINITION OF LOVE IN GAZELS WITH THE WORD ‘THEY SAID’
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli a, Özgün Makale

3- KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAKİ HİKÂYELERDE AHLAKİELEŞTİRİ Ethical Criticism in the Stories in Classical Turkish Literature
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER, Derleme Makale

4- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies ,2018
Uluslararası Hakemli ULAKBİLİM, Özgün Makale

5- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDENYARARLANMA
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETUSBED ,2018
Ulusal Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

6- GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNİ ÖVMESİ
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, Özgün Makale

7- MÜNÎRÎ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MADEN- İ ESRÂRMESNEVİSİ’NDEKİ TİPLER VE KİŞİLİKLER
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing, Özgün Makale

8- DİVAN ŞİİRİNİN OLUŞUMUNDA DİNİ DÜŞÜNCENİN ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ,2017
Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ-ASOS-İSAM-OAJI, Özgün Makale

9- YAŞAM BOYU EĞİTİMİN SAĞLANMASINDA DİVAN ŞİİRİ İNCELEMELERİNİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Jret Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching ,2017
Ulusal Hakemli Alan endeksleri, Özgün Makale

10- Medhiyelerin Siyâset Nâme Türü Açısından Değerlendirilmesi
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2014
Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır., Özgün Makale

11- Aruz İncelemelerinde Nazire Mecmualarından Yararlanma
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies ,2013
Uluslararası Hakemli Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication Mass Media product familyCompany Industry Investment Reference CenterComputer Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues Policy product familyExecutive Daily BriefFilm Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security Counter Terrorism Reference Center product familyInternet Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank, Özgün Makale

12- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi ,2011
Ulusal Hakemli ULAKBİM, Özgün Makale

13- Baki Divanı nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies ,2010
Uluslararası Hakemli Academic Search™ product familyAcademic Search™ Alumni product familyAdvanced Placement SourceAlt-HealthWatchAPICEArt & Architecture product familyAssociates Programs product familyAustralia/New Zealand Reference CentreBibliography of Native North AmericansBiography Reference Center product familyBiomedical Full Text CollectionBiomedical Reference CollectionBook Collection: NonfictionBusiness Source ™ product familyBusiness Source ™ Alumni product familyCanadian MAS FullTEXT™ EliteCanadian Reference CentreCareer Reference product familyCareers & Colleges Reference Center product familyCINAHL product familyCommunication & Mass Media product familyCompany Industry & Investment Reference CenterComputer & Applied Sciences product familyComputer SourceCorporate ResourceNetCPLI with Full Text product familyDentistry & Oral Sciences SourceDynaMedEconLIT with Full Text product familyEducation Research Index familyEnvironmental Issues & Policy product familyExecutive Daily BriefFilm & Television Literature with Full Text product familyFonte AcademicaFrench General Interest product familyFuente AcademicaGarden Literature product familyGLBT Life product familyGreenFILE Reference product familyHealth Business FullTEXT product familyHealth Source ® product familyHistory Reference CenterHobbies & Crafts Reference CenterHome Improvement Reference Center product familyHospitality & Tourism product familyHumanities International product familyIllinois Reference CenterInformation Science & Technology Abstracts (ISTA)Insurance Periodicals Full Text product familyInternational Bibliography of Theatre product familyInternational Security & Counter Terrorism Reference Center product familyInternet & Personal Computing product familyLegal CollectionLibrary & Information Science product familyLiterary Center product familyMasterFILE FullTEXT™ product familyMAS FullTEXT product familyMatch: Company & CareerMEDLINE with Full Text product familyMiddle Search Plus™Military & Government CollectionMulticultural Reference CenterNewspaper Source product familyNovelistNursing and Allied Health Reference Collection familyNursing Reference CenterOnline Reader™Performing Arts CompletePoints of View Reference Center product familyPolitical Science product familyProfessional Development CollectionPsychology and Behavioral Sciences CollectionPrimary Search ™Religion & Philosophy CollectionRisk Management Reference Center product familyScience & Technology CollectionScience Reference CenterSmall Business Reference Center product familySocial Science SourceSOCINDEX product familySociological CollectionSPORTDiscus with Full Text product familyTexas Reference Center product familyTextile Technology product familyTopicSearchUK/Eire Reference CenterVente et Gestion product familyWater & Aquatic Sciences product familyWildlife Reference CenterWorld Magazine Bank, Özgün Makale

14- Fehîm i Kadîm Divanı ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2009
Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, Özgün Makale

15- Şeyhi Divanındaki Kasidelerin Edebi Türler ve Tarzlar açısından İncelenmesi I Dini Türler
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2008
Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD tarafındantaranmakta ve makalelerin ingilizce özetleri indeksin servisinde yer almaktadır., Özgün Makale

16- Gülşen i Ebrâr ve Ma den i Esrâr Adlı Eserin Şairi Münîrî Üzerine
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2008
Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat, Özgün Makale

17- Fuzuli nin Türkçe Divanında Edebi Tür olarak Tevhid ve İşlenişi
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA, Özgün Makale

18- Mevlana da İnsan ve Aşk
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ,2007
Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCOHOST, Özgün Makale

19- Fuzuli nin Türkçe Divanı nda Naat Türü ve İşlenişi
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi ,2007
Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCOHOST, Özgün Makale

20- Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Türkoloji Araştırmaları, Turkisstudies ,2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM,EBSCO, DOAJ, ICAAP,MLA, ASOS, AMIR,Journal Directory, DJS, Özgün Makale

21- Fuzuli nin Tevhid Kaidesinde Bahariye Bölümü Üzerine İnceleme
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Ekev Akademi Dergisi ,2006
Uluslararası Hakemli EBSCOHOST, Özgün Makale

22- Ahmet Paşa Divanında Türler
İSPİR MEHEDDİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,2004
Ulusal Hakemli ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır., Özgün Makale

1- ABİRİ’NİN KENZÜ’L-ESRÂR ADLI MESNEVİSİNDE YER ALAN TİPLER VE KİŞİLİKLER
İSPİR MEHEDDİN 08.09.2023, Yayın Yeri:AICMES 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT SCIENTIFIC STUDIES Uluslararası Tam metin bildiri

2- ENGÜRİLİ KASIM EFENDİ’NİN EHL-İ BİD’AT HAKKINDAKİ MANZUMESİ
İSPİR MEHEDDİN 08.09.2023, Yayın Yeri:AICMES 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT SCIENTIFIC STUDIES Uluslararası Tam metin bildiri

3- FEYZULLAH ABÎRÎ DEDE’NİN MEDH-İ MUHAMMED ADLI RİSALESİ
İSPİR MEHEDDİN 01.12.2022, Yayın Yeri:ACADEMY CONGRESS– PUBLISHING- JOURNAL AND EDUCATION SOCITY Uluslararası Tam metin bildiri

4- MÜNİRİ’NİN GÜLŞEN-İ EBRÂR VE MA’DEN-İ ESRÂR MESNEVİSİNDEKİ İKTİBASLAR
İSPİR MEHEDDİN 27.04.2022, Yayın Yeri:INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY Uluslararası Tam metin bildiri

5- Yunus Emre Divanında Yol Kavramının Kullanımına Bağlı Anlam Unsurları
İSPİR MEHEDDİN 09.05.2022, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol) Bildiri Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri

6- GAZELLERDE ŞAİRLERİN ÂŞIK OLARAK KENDİLERİNE DÖNÜK NASİHATLERİ
İSPİR MEHEDDİN 24.12.2021, Yayın Yeri:ANATOLIAN CONGRESSES 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

7- ŞEYHİ DİVANI’NDA ÜSLUP OLARAK NASİHAT VE İŞLENİŞİ
İSPİR MEHEDDİN 24.12.2021, Yayın Yeri:ANATOLIAN CONGRESSES 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri

8- KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE IZDIRABI DİLE GETİREN BEYİTLERDE KULLANILAN ANLAM UNSURLARI
İSPİR MEHEDDİN 21.06.2019, Yayın Yeri:II. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri

9- NEF’İ’NİN HİCİVLERİNDE SOSYAL ELEŞTİRİ
İSPİR MEHEDDİN 21.06.2019, Yayın Yeri:II. Uluslararası Türk Dili veEdebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri

10- GAZELLERDE SEVGİLİYİ ANLATMADA KALEM KELİMESİNİNKULLANILMASI
İSPİR MEHEDDİN 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

11- ŞEREF HANIM DİVANI’NDA KLASİK TÜRK ŞİİRİNE AYKIRI SÖYLEYİŞLER
İSPİR MEHEDDİN 02.05.2019, Yayın Yeri:AL -FARABI 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

12- ÜSKÜPLÜ ATÂ’NIN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK ADLI ESERİNDE TÜRKÇE KELİMELERİN CİNAS OLARAK KULLANILMASI
İSPİR MEHEDDİN 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İ Uluslararası Tam metin bildiri

13- DİVANLARDA ŞAİRLERİN FELEKTEN ŞİKÂYET EDERKEN ORTAYA KOYDUKLARI TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
İSPİR MEHEDDİN 02.05.2019, Yayın Yeri:AL -FARAB4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs, 2019 ERZURUM Uluslararası Tam metin bildiri

14- Şuara Tezkirelerine Göre Bosnalı Şairler
İSPİR MEHEDDİN 03.10.2018, Yayın Yeri:I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu / 1st International A Luminary A Country Symposium Uluslararası Tam metin bildiri

15- NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA YANSIMASITHE İNDİVİDUATİON İN LANGUAGE AND STYLE OF NEF’xxİ AND İT’S REFLECTION IN HE’S ART
İSPİR MEHEDDİN 07.04.2018, Yayın Yeri:Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

16- Ahıskalı Abdulhalim Efendi’nin Oğlu Mehmed Murad Nakşibendi’nin Hayatı Eserleri ve Divanı
İSPİR MEHEDDİN 11.05.2017, Yayın Yeri:ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

17- YunusEmre’nin “Bana Seni Gerek Seni” Redifli Şiirinin Anlamsal Olarak Değerlendirmesi
İSPİR MEHEDDİN 20.04.2017, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

18- DİVAN ŞİİRİNDE “SEVGİLİ-KIBLE-KÂBE” İLİŞKİSİ İÇİNDEOLUŞTURULAN ANLAM UNSURLARI
İSPİR MEHEDDİN 12.05.2017, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör ULUSLARARASI BEŞERİ ve SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI İSPİR MEHEDDİN Türkçe 2021

1- ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

2- Eski Türk Edebiyatında Şekil
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

3- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

6- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

7- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

8- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

9- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

10- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

11- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

12- Eski Türk Edebiyatında Türler
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

18- Metin Tenkidi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

19- Metin Tenkidi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

20- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

21- Divan Edebiyatında Nazım
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

22- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

24- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

26- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

27- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

28- Bitirme Tezi
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

29- Bitirme Tezi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

30- Bitirme Tezi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

31- Osmanlı Türkçesi IV
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

32- Metin İncelemeleri II
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

33- Osmanlı Türkçesi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

34- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

35- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

36- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

37- Eski Türk Edebiyatında Aruz Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

38- Eski Türk Edebiyatında Türler
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

39- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

40- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

41- Tasavvufi Metin İncelemeleri I
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

42- Metin İncelemeleri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

43- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

44- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

45- Eski Türk Edebiyatında Şekil
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

46- Eski Türk Edebiyatı VII
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

47- Osmanlı Türkçesi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

48- Tasavvufi Metin İncelemeleri II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

49- OSMANLI TÜRKÇESİ III
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

50- ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Seyyîd Giryân Cemâleddin Kazâkî dîvânı inceleme (Tahlil)-Metin-Sözlük-Dizin ALİ, Tamamlandı ALİ KÖK Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Elif Şafak'ın romanlarında aşk teması KADİR İNAN, Tamamlandı KADİR İNAN BİLGİR Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Klâsik Türk edebiyatında Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinin yûsuf sûresine uygunluğunun incelenmesi BÜNYAMİN, Tamamlandı BÜNYAMİN DERSE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Nebâtî'nin divânı'nda din ve tasavvuf, remizler ve mefhumlar ERSİN, Tamamlandı ERSİN GÜVE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Klasik Türk edebiyatı aşk mesnevîlerinde mekân karakter ilişkisi EMRE, Tamamlandı EMRE YILDIZER Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Klasik Türk edebiyatındaki nasihatnamelerde aile EZGİ, Tamamlandı EZGİ ÖNGEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Molulu Revai Divanı ESRA, Tamamlandı ESRA AYDIN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Hamza-nâme(45.cilt çeviri metin-sözlük) TUBA, Devam Ediyor TUBA KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

9- Yüksek Lisans
Süleymaniye Kütüphanesi 00110 Numaralı Kayıtlı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metin İncelemesi ve MESTAP'a Göre Tasnifi ÖZÜM, Devam Ediyor ÖZÜM ÖZKANLI Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

10- Yüksek Lisans
Bel_Yz_K.001451 MECMÛ'A-İ EŞ'ÂR'IN TRANSKRİPSİYONLU METNİ VE MESTAP'A GÖRE TASNİFİ ŞUHEDA, Tamamlandı ŞUHEDA FEYAT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
HOCA SADETTİN EFENDİ'NİN SELİMNÂMESİ'NDE VE TÂCÜ'T-TEVÂRİH ADLI ESERİNDE YAVUZ SULTAN SELİM'İN ALPERENLİK ÖZELLİKLERİ MUHAMMED ŞÜKRÜ, Tamamlandı MUHAMMED ŞÜKRÜ YILDIZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

1- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

2- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

3- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

4- Yönetim Kurulu Üyeliği.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 2014

5- Yönetim Kurulu Üyeliği.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 2015

6- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 2012

7- Bölüm Başkanı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

8- Bölüm Başkan Yardımcısı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

9- Anabilim Dalı Başkanı.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

1- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi Dergi Türkçe

3- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

4- Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

5- Filoloji Temel Alanı->Eski Türk Edebiyatı
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 yardimci doçent KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow