Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2016, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2013, 2016

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Hayat Pahalılığı Araştırması: TRA1 Düzey 2 Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Eşlerin Birbirinden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Issues Related to Women: Essays in Econometrics and Statistics Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, AYSİN MERYEM Uluslararası Bölüm(ler)

2- Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamalar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM Uluslararası Bölüm(ler)

3- International Perspectives and Strategies for Managing an Aging Workforce Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Uluslararası Bölüm(ler)

4- Eşlerin Birbirinden Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, BOZKURT OĞUZHAN Uluslararası Tümü

5- Pandemi Döneminde Mutluluk Düzeyi Belirleyicileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Uluslararası Tümü

6- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - I Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
AYSİN MERYEM, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN Uluslararası Bölüm(ler)

7- Suriyeli Mülteci Algısının Araştırılması Erzurum Örneği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
OKTAY ERKAN,TOKSOY TURGAY,ÇEBİ KÜBRANUR Ulusal Tümü

8- Çalışan Öğrencilerin Hayattan Memnuniyetlerinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
OKTAY ERKAN, ÖZGENÇ ENZEL, ÇEBİ KÜBRANUR Ulusal Tümü

9- Öğrencilerin Üniversite Oryantasyon Faaliyetlerinden Memnuniyetinin Araştırılması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri
OKTAY ERKAN, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, YEŞİLYURT ESRA ÜMMÜHAN Uluslararası Tümü

1- YAYIN ÖDÜLÜ
2022 TÜRKİYE

2- EN YÜKSEK ETKİ FAKTÖRLÜ DERGİDE YAYIN ÖDÜLÜ
2022 TÜRKİYE

1- Ulusal
Endnote Web Eğitimi Endnote Web Eğitimi 07.12.2020 09.12.2020

1- Determinants of energy expenditures for Turkish households using quantile regression and data from an original survey in Turkey
SCI-Expanded ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA Environmental Science and Pollution Research
10.1007/s11356-022-24323-8,

2- Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması
TR DİZİN ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, KARAASLAN ABDULKERİM, ALKAN ÖMER Alanya Akademik Bakış
10.29023/alanyaakademik.1208751,

3- An Empirical Analysis Based on Qualitative Response Models: Happiness Level Determinants of Individuals in Turkey,
SSCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN Turkish Journal of Psychology
,

4- Space Heating Preferences in Households: Nested Logit Model Approach in Turkey
SCI-Expanded ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, KARAASLAN ABDULKERİM Energy and Buildings
273 10.1016/j.enbuild.2022.112353,

5- Assessment of Sociodemographic Indicators of Tobacco Expenditure: An Application of the Censored Regression Model
SSCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Journal of Substance Use
10.1080/14659891.2022.2060142,

6- Determinants of online shopping attitudes of households in Turkey
ESCI, SCOPUS ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Journal of Modelling in Management
1 133 10.1108/JM2-04-2021-0101, 119

7- Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey
ESCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, ALKAN ÖMER Sosyoekonomi
51 90 10.17233/sosyoekonomi.2022.01.04, 71

8- Analysis of the factors affecting credit card use and online shopping attitudes of households in Turkey with the Bivariate Probit Model
SCOPUS ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR International Journal of Electronic Finance
3 201 10.1504/IJEF.2022.10045214, 189

9- Investigation of Factors Affecting the Number of Automobiles Owned by Households: Count Data Model
ESCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Istanbul Business Research
1 14 10.26650/ibr.2022.52.934746, 1

10- Factors Affecting Household Expenditures: A Microeconometric Study on Turkey
TR DİZİN ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR İzmir İktisat Dergisi
3 809 10.24988/ije.1051133, 793

11- Determinants of Credit Card Use: Evidence from Cross-Sectional Data in Turkey
ESCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, TEKMANLI HASAN HÜSEYİN International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
1 204 10.5281/zenodo.6850755, 191

12- Analysis of Factors Affecting Individuals' Sources of Happiness with Multinomial Logistic Model
ESCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology
3 302 10.21031/epod.925631, 286

13- Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
TR DİZİN ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1 290 10.16951/atauniiibd.789275, 263

14- A study of factors affecting the alcohol consumption in Turkey
SSCI ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM Journal of Substance Use
6 10.1080/14659891.2021.1953168, 1

15- Hanelerin Araç Yakıt Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tobit Model Uygulaması
TR DİZİN ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2 440 10.17494/ogusbd.1040780, 427

16- İstatistiksel Güç Analizi: Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi Üzerine Bir Uygulama
TR DİZİN ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,ÇEBİ KÜBRANUR Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
2 431 , 413

17- Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey
SSCI ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,ÇEBİ KÜBRANUR International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
3 339 10.1080/10803548.2017.1316612, 328

1- Isınma ve Yemek Pişirme için Yapılan Enerji Harcamalarının Kantil Regresyon Kullanılarak Analizi
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Uluslararası Özet bildiri

2- Investigation of Socioeconomic Factors Affecting the Number of Employees in Houses with Zero Inflated Poisson Regression Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Uluslararası Özet bildiri

3- Çalışan Öğrencilerin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Sıralı Probit Model Yardımıyla Araştırılması
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,özgenç enzel,ÇEBİ KÜBRANUR Uluslararası Özet bildiri

4- Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde Lojman Hizmeti Alanların Lojman Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması
OKTAY ERKAN,Börekçi Nil,ÇEBİ KÜBRANUR Uluslararası Tam metin bildiri

5- Otomobil Sahipliğine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Uluslararası Özet bildiri

6- Determinants of Transportation Expenditures: The Case of Turkish Household
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM Uluslararası Özet bildiri

7- Examining Violence Towards Healthcare Workers The Case of State Hospitals in Erzurum Province
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,ÇEBİ KÜBRANUR Uluslararası Özet bildiri

1- Sosyal Bilimlerde İstatistik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- İstatistik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- İstatistik I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Sosyal Bilimlerde İstatistik I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- Sosyal Bilimlerde İstatistik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- İstatistik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Yönetimi Komisyon Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Koordinatör Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2018

5- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

6- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İktisat Bölümü Öğrenci Danışmanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

2022 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR